Campillo «La veritat sobre els comptes de l’Ajuntament de Sueca»

0
390
Salvador Campillo

Davant de les acusacions que falten a la veritat emeses pel Partit Popular de Sueca en nota de premsa, referents a la remissió dels comptes municipals al Tribunal de Comptes, des de l’Ajuntament de Sueca es volen deixar clares algunes qüestions:

– En primer lloc, que no es té constància formal en este Ajuntament de la sol·licitud que ha realitzat el Síndic de Comptes al Tribunal de Comptes sobre sancionar al nostre municipi per la no presentació dels comptes, tal com afirma el PP en la seua nota de premsa.
– No és cert, com afirma el PP, que puga imposar-se una gravíssima sanció econòmica a l’Ajuntament per esta qüestió. Tampoc ho és que, en el passat, s’haja obert un expedient sancionador contra este consistori. El Síndic de Comptes es va referir, en la seua recent intervenció en les Corts, que havia instat al Tribunal de Comptes a què requerira a l’Alcalde de Sueca la rendició de tots els comptes pendents des de 2006 en un termini de 15 dies.
– Fa ara un any, es va rebre un requeriment del Tribunal de Comptes perquè es rendiren les comptes pendents en 15 dies. L’Ajuntament va sol·licitar que s’ampliara este termini, degut, com ja és sabut, a la quantitat de treball acumulat. Cal recordar que estem parlant d’uns treballs pendents des de fa quasi 20 anys. D’esta manera, els pressupostos anuals de l’Organisme Autònom Residència Sant Josep no s’han liquidat mai (este ens depén de l’Ajuntament des de 1993). “El Partit Popular de Sueca va governar en este Ajuntament des de 1999 fins a 2003. Durant eixos quatre anys, no van presentar mai els comptes ni de la Residència ni del Consell Agrari. Eixes accions són les que estem pagant ara. No van fer el seu treball i ara, més de deu anys després, estem treballant intensament per a esmenar la no presentació de comptes dels dos ens municipals en tots estos anys. Com poden des del PP reclamar el que ells no van fer?”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Salvador Campillo.
– En els últims mesos, s’han fet nombrosos esforços per accelerar les tasques pendents. Mostra d’això, és que s’han liquidat,en els últims quinze mesos, tots els pressupostos de l’Organisme Autònom Consell Agrari dels exercicis 2001 a 2009.
– Mentix també el PP al dir que el Síndic adduí falta de col·laboració, quan la veritat és que l’Ajuntament sempre ha comparegut davant d’eixa institució quan ha sigut requerit. En 2010, els comptes de l’Ajuntament de 2008 van ser auditats per eixa institució autonòmica, sense que es detectaren incompliments de rellevància, més enllà del retard en els terminis.
– Els tècnics de la Sindicatura de Comptes no han visitat l’Ajuntament en cap ocasió des que Salvador Campillo és alcalde. Des de 2008, l’única visita ha sigut amb motiu de l’auditoria a què s’ha al·ludit anteriorment.
– El pròxim 13 de desembre, se celebrarà la Comissió Especial de Comptes amb l’objecte de sotmetre, al dictamen previ al Ple, el compte general de l’Ajuntament corresponent als exercicis 2006, 2007 i 2008. Al gener es tornarà a reunir esta Comissió per a realitzar el propi respecte dels exercicis 2009, 2010 i 2011. Tots els comptes de l’Ajuntament, excepte els de 2011, ja han sigut remeses al Tribunal de Comptes a través de la plataforma per a la seua rendició telemàtica, amb caràcter previ a l’aprovació pel Ple, amb l’objecte que el Tribunal de Comptes dispose de la informació més actualitzada possible. Per tot allò que s’ha exposat, arribem a la conclusió que el PP està mentint i enganyant a la població.
– Totes estes qüestions anteriorment exposades, són conegudes per la totalitat dels membres de la Corporació, inclosos els regidors del PP, al tractar-se d’un problema que s’arrossega des de fa molts anys, i haver-se debatut moltes vegades en el Ple.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here