L’Ajuntament de Carlet modifica el pressupost per poder pagar la llum, segons el Bloc

11
504
Enllumenat públic de Carlet

La impossiblitat de fer front al pagament del subministrament elèctric per part de l’Ajuntament de Carlet ha provocat un canvi sobtat en el Pressupost Municipal.  S’ha hagut d’incrementar en 125.000 € la consignació per a poder pagar l’enllumenat públic, a banda de   20.000 € més que s’han afegit al subministrament elèctric dels col·legis, 21.000 més per a poder pagar la llum d’altres dependències municipals i 14.000 € més dels pressupostats en combustible per als vehicles. Cal esmentar que, entre altres, els diners s’han llevat de l’Escola Taller Els Pinets, d’on s’han retirat 81.000€, i 25.000€ que s’han eliminat d’inversions en camins rurals.

Els greus problemes de tresoreria que està tenint l’Ajuntament s’han vist reflectits en l’endarreriment dels pagaments als proveïdors, en l’augment enorme de factures no pagades dins dels terminis legals i en l’augment també molt gran dels imports econòmics de factures no pagades o pendents de pagament.

GREUS PROBLEMES DE TRESORERIA

Malgrat els desmentits del PP, la realitat s’imposa, com podem observar en els informes tècnics d’Intervenció Municipal, en què es diu literalment al respecte que «Se advierte que durante este tercer trimestre de 2012 empeora notablemente la ratio de los pagos realizados en plazo (31, 71% frente a 89,47% del segundo trimestre)» o que «Considerando el informe relativo a las facturas o documentos pendientes al final del tercer trimestre de 2012, del importe pendiente de pago de 680.793,06 €, se encuentra dentro del plazo legal de pago un 43,20%, estando fuera de plazo un 56,80%. El número de facturas vencidas pendientes así como su montante se incrementa considerablemente respecto al segundo trimestre». Amb un total de 386.674 € de factures impagades.

Ja en l’informe de l’arqueig del primer semestre, davant de la forta baixada de liquidesa, Intervenció Municipal alertava sobre la descapitalització creixent i l’eventual empitjorament dels terminis de pagament, com ja està ocorrent.

Com a exemple de les factures pagades fora de termini, tenim tant factures d’imports alts, com ara diverses mensualitats de la residència La Llum (140.000 €),  rehabilitació d’El Siglo (100.000€), diverses mensualitats del servei de replega de fem  (46.000 €), etc., com altres factures d’imports mitjans o baixos: subministrament elèctric (6.000€), compra de contenidors (1.400 €), menjars per a l’agermanament amb Chilly  (1.800 €), subministrament elèctric (3.800€), adquisició de premsa (140 €), etc. Com es pot observar, hi ha impagats dins del termini legal tant de proveïdors locals com d’empreses forànies.

Pel que fa a pagaments pendents fora de termini al final del 3r trimestre, tenim igualment factures d’imports elevats com  de més modestos. Al costat d’impagaments de 354.000 € a la residència La Llum, als coordinadors de l’escola d’estiu (3.600 €), d’espectacles (2.100 € i 3.000 €), regals (180 €),menjar per a la UME el dia de l’incendi (160 €) pendent de pagar, etc., etc.

La portaveu de Bloc-Compromís, Maria Josep Ortega, ha manifestat al respecte que “l’alcaldessa no hauria de témer que eixiren a la llum les dificultats econòmiques de l’Ajuntament, ja que l’administració pública té l’obligació de ser transparent, i els ciutadans tenen dret a ser informats amb veracitat i no ocultant o manipulant la informació”. Ortega ha afegit que “al costat d’una gestió molt millorable per part de l’equip de govern, també hi ha una clara responsabilitat per part de la Generalitat, que manté un nivell de deute amb l’Ajuntament inassumible i que l’alcaldessa no hauria d’ocultar encara que pertanya al mateix partit polític de qui ha arruïnat la màxima institució dels valencians i les valencianes”

Secretaria de Comunicació de Bloc-Compromís de Carlet

Mª Josep Ortega

11 Comentarios

 1. Partiendo que más de la mitad de los ciudadanos no creemos lo que dice el bloc, a ellos les encantaría que nuestro ayuntamiento funcionase mal, estubiese endeudado y que le ocurriesen muchas cosas malas.
  Realmente, pensamos que pueden llegar a la alcaldia personas asi? evidentemente vemos que no y no dejamos que lleguen!
  Por lo que hacía referencia el bloc en otro artículo, sobre facturas, yo soy comerciante de Carlet, y suministro al ayuntamiento y digo que por favor no mientan! no tenemos ningún problema con el cobro!

 2. Si el PP ha arruinat a la Comunitat. I en Carlet que tinguen que canviar el pressupost per a pagar la llum. Per favor, prou ja de mala gestió.

 3. Torne a repetir el que vaig dir latre dia, quant li facturem els bonos del material al ajuntament, tarda 40 dies o menos en pagar-mos als comerciants. Mai ha tardat mes. Podeu preguntar-ho a tots.

 4. Ana ho senc! Aci en Carlet mes de la meitat del ciudadans estem molt contents de tindre un govern del PP! I mes contents encara de tindre una Alcaldessa com Ma. Angeles Crespo que des de q va entrar a l’alcaldia despres de varies llegislatures de partits d’esquerres ens ha transformat Carlet per a be!

 5. Yo lo unico que digo esque el bloc de Carlet solo da a entender que quieren que el ayuntamiento de funcione mal. Ellos se alegrarian de que estubiese todo por pargar, de que tubiese el mayor endeudamiento posible…. pero bueno… sabemos que así no es!

 6. Això s’ha acabat. El PP ha desfet la societat i ha arruïnat a la gent, per no parlar de la corrupció del PP, la méss gran que ha hagut mai en democràcia. I ací en Carlet almenys abans tenien un equip decent, ho tinc que reconeixer, però ara a qui tenen? El PP representa la part més podrida de la política, en Valencia i en Carlet.

 7. Amparo treballe en la Llum i ja son molts mesos els que l’Ajuntament no paga. Tinc molta por de que un dia no mos paguen perque la empresa arrivara un moment que ja no podra mes. Si els comerciants cobren dels bonos ajuda, malegre molt, perque en tot no pasa aixina.

 8. Jo he llegit l’article i no trobe que el Bloc s’alegre de res. El que ve a dir és que l’Ajuntament de Carlet com li passa a la gent i a les empreses no té prou ingressos per a pagar despeses prioritàries com la llum i ho trau d’altres partides. I segur que prefereix pagar en temps i forma a un empresari de Carlet abans que un altre de fora. El que vol denunciar el Bloc és que el PP no deu de presumir de que li va molt bé com si no estiguera en crisi.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here