L’Alcúdia demana per unanimitat exigir el pagament del deute per part de la Generalitat

0
338
Darrer ple de l’Alcúdia

La moció del PSPV va ser aprovada per unanimitat.

Som conscients de les dificultats que tenim els ajuntaments, de fet  les vivim en primera persona cada dia per la nostra proximitat als veïns i veïnes.

En la situació global de crisi, la situació econòmica i financera dels municipis valencians es troba al límit. Sense resoldre el seu finançament, en la Llei de Règim Local Valenciana, sense el tantes vegades promès Fons de Cooperació municipal valencià, i pendent de les noves decisions que puguen afectar el món local des de l’Estat, les dificultats s’agreugen pel deute de la Generalitat amb els ajuntaments, derivada de l’incompliment en el pagament dels diferents compromisos adquirits en els últims anys.

Aquesta realitat compromet, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les obligacions i les necessitats que diàriament ens demanen els nostres veïns i veïnes, i que es tradueix en la prestació diària de serveis públics fonamentals i necessaris. Parlem de la reducció de les aportacions econòmiques de la Generalitat als ajuntaments en àrees tan importants com l’educació, que afecta les nostres escoles infantils, col·legis, escoles per a adults i centres d’estudis i entitats musicals, de la reducció de beques, de la manca de finançament en serveis socials, de la retallada a la Llei de Dependència, de la reducció de places subvencionades per als centres de dia, del retard en les subvencions dels centres ocupacionals de discapacitats, de l’impagament de les subvencions dels programes d’ocupació, i especialment del deute existent amb els municipis per les obres realitzades del Pla Confiança (PIP), que ha agreujat fins a límits insuportables la difícil situació econòmica de molts ajuntaments.

Tot i que pensem que no hi ha cap intencionalitat d’empobrir més encara als ajuntaments, aquest està sent el resultat de les decisions preses pels governs de la Generalitat i de l’Estat.

No ens estem posicionant a la contra de cap Govern. Els ajuntaments hem fet sempre palesa la nostra lleialtat institucional i la nostra solidaritat amb la resta d’administracions que tenen responsabilitats de govern. Però la nostra lleialtat és en primer terme amb els nostres veïns i veïnes i amb els compromisos i obligacions que amb ells hem adquirit. Els demanem grans esforços econòmics amb l’increment dels preus dels serveis públics i impostos locals, en uns moments d’elevades taxes d’atur i en els que s’estan veient amenaçats els èxits socials que, amb gran esforç durant molts anys, hem aconseguit assolir i que han suposat una garantia d’igualtat i cohesió social per a tots els ciutadans independentment d’on visqueren.

Encara ens preocupa més el fet que el conseller d’Economia i el mateix president de la Generalitat hagen reconegut fa uns dies que la quantitat del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) que sembla que sol·licità inicialment el govern valencià, 3.500 milions d’€ a càrrec del Fons estatal i altres 1.000 milions d’€ que volen sol·licitar del mateix Fons (cosa a la que es va negar el Ministre d’Hisenda) o “d’altres procedències” (un total de 4.500 milions d’€) resultarà notòriament insuficient per al pagament de tots els deutes, havent-se advertit que la Generalitat prioritzarà els deutes “socials” que manté amb molts col·lectius (depenents, farmacèutics, discapacitats …) sobre els deutes que manté amb altres persones i institucions (incloent els ajuntaments), amb la qual cosa és més encara evident que està molt llunyana la data estimada de pagament dels deutes contrets pel govern valencià amb els seus ajuntaments.

El fet que les últimes noticies confirmen que, pel moment, la Generalitat sols cobrarà 2.900 milions dels 4.500 milions d’€ que afirma necessitar urgentment encara és motiu de més preocupació per aquells (ciutadans particulars, empreses i institucions)  que tenen deutes pendents de cobrar del govern valencià.

En el cas de l’Ajuntament de l’Alcúdia, el deute que manté la Generalitat ascendeix actualment a 573.691,88 €, incloent conceptes adeutats des de l’any 2009, i inclou la totalitat dels serveis bàsics que presta l’Ajuntament en competències que no li pertoquen (educació, sanitat, cultura, foment de l’ocupació …) i pels quals el govern valencià es va comprometre, amb la signatura de convenis i acords específics, a sufragar el seu manteniment.

És per això, que es proposen els següents acords:

PRIMER.- Exigir al Govern de la Generalitat el pagament íntegre dels deutes amb tots els ajuntaments (incloent el de l’Alcúdia), derivats d’acords i convenis que afecten el desenvolupament de competències municipals signats en els darrers anys, així com la corresponent al Pla Confiança. En cas que el pagament no puga ser immediat, demanem a la Generalitat que fixe un calendari cert per al compliment de les esmentades obligacions, que en cap cas serà superior a 6 mesos.

SEGON.- Que la Generalitat articule els procediments legals necessaris per al reconeixement i pagament dels interessos que es generen pels préstecs sol·licitats pels ajuntaments per a fer front a les aportacions adeutades per l’Administració autonòmica, segons el que regula pel Govern d’Espanya en el Pla de Pagament a Proveïdors, i que siguen conseqüència del deute del Consell amb els municipis.

TERCER.- Traslladar la present resolució al President de la Generalitat, al President de les Corts Valencianes i als Síndics dels grups polítics a les Corts.

QUART.- Fer pública la situació denunciada, davant els veïns i veïnes de l’Alcúdia, pels mitjans de comunicació que es consideren oportuns.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here