Bases XV Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil a l’Associació Cultural Falla Plaça la Malva

0
418

Un any més, amb la intenció de donar suport al treball exemplar del professorat en la tasca difícil de promoure la lectura i de fer millorar l’expressió escrita de l’alumnat, l’Associació Cultural Falla Plaça de la Malva hem considerat oportú convocar per quinzena vegada el concurs de narrativa infantil i juvenil adreçat als escolars d’Alzira.

Ens anima, com és lògic, una intenció que té objectius molt diversos, i tots ben importants. D’una banda, pretenem que els escolars de la nostra ciutat escriguen i lligen més, sobretot en la nostra llengua. Aportem, d’aquesta manera, el nostre reclam per a avançar en la promoció i l’ús del valencià, ja que incitem a redactar contes i històries plenes de fantasia i d’emocions.

Per una altra, el concurs d’enguany també té com a objectiu, a més de fomentar la creativitat literària a través de l’expressió escrita, motivar la conscienciació social i la participació dels infants i dels joves en la vida ciutadana, perquè volem que les seues històries de ficció ens aporten idees i projectes per millorar Alzira. En conseqüència, les narracions partiran de la idea que el protagonista és un ninot, o ninota, de falla i, per això, ens conta en primera persona allò que veu: el que li agrada i el que no li agrada. I, con tots els ninots, és capaç d’observar amb ironia, crítica i gràcia la manera d’actuar dels humans, però també és capaç d’aportar idees i propostes per a millorar la vida a la nostra ciutat. Pensem que, amb l’excusa i la motivació del concurs, el professorat –a qui volem agrair per endavant la seua col·laboració– té l’oportunitat de treballar amb l’alumnat un tema interessant que es pot abordar des de diverses àrees curriculars. I tot això d’una manera entretinguda, ja que es proposa l’ús de la ficció.

Per tant, una vegada més, volem afegir-nos a la planificació de les activitats de l’Agenda Educativa d’Alzira que, des de fa anys, es porta a cap impulsada per la regidoria d’Educació en col·laboració amb altres regidories i entitats socials i culturals de la nostra ciutat. En aquest sentit, hem de remarcar que els treballs guardonats seran publicats en el pròxim llibre infantil de la Falla Plaça de la Malva.

Esperem també, amb il·lusió, que la convocatòria aprofite per a descobrir inquietuds a futurs escriptors i escriptores, ja que, amb aquest concurs, oferim als escolars d’Alzira una plataforma de projecció pública com és l’Associació Cultural Falla Plaça de la Malva. Des d’ací, farem conéixer les seues produccions i participaran en una activitat que disposa de la col·laboració d’altres entitats, d’institucions i de personalitats de l’àmbit cultural alzireny, les quals han fet possible, un any més, que el XV Concurs de Narrativa siga una realitat.

BASES

  1. Poden participar-hi tots els escolars d’instituts, escoles públiques, concertades i privades d’Alzira que durant el curs 2012-2013 estiguen en els nivells educatius en què es classifiquen les categories dels premis d’aquest concurs.
  2. Els treballs han de ser escrits en valencià i en la modalitat de narrativa (conte o narració breu). El tema serà lliure, però les històries s’escriuran amb l’única condició que el narrador o el protagonista principal siga, com hem dit un ninot o ninota de falla. Es valorarà la creativitat dels escrits i també l’encert de les crítiques i de les propostes de millora que es facen.
  3. Els treballs s’han de presentar a la Casa de la Cultura d’Alzira (Centre d’Informació Juvenil), carrer de les Escoles Pies, 4, de dilluns a dijous de 17 a 19.30 h i de dilluns a divendres de 10 a 14 h, fins al dia 23 de novembre de 2012, amb un lema que els identifique i acompanyat d’un sobre tancat amb la butlleta amb les dades següents: nom, cognoms, curs, centre, adreça, telèfon i lema del treball.
  4. L’extensió dels treballs ha de ser d’un mínim d’1 full i d’un màxim de 5 fulls, manuscrits o mecanografiats, escrits a una cara, i amb una presentació bona. Els fulls de la narració s’han de grapar amb un de presentació al davant, en què hi haja el títol de l’obra i el lema o pseudònim amb què es presenta el treball. A més, els treballs s’han de presentar per duplicat (original i còpia).
  5. Es convoquen les categories següents:

1a. Per a alumnes de 1r i 2n d’ESO.

2a. Per a alumnes de 5é i de 6é de Primària.

3a. Per a alumnes de 3r i 4t de Primària.

  1. Es concediran els premis següents per cadascuna de les categories:

1a categoria

Primer premi: 50 €, trofeu, un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Segon premi: 25 €, trofeu, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

2a categoria

Primer premi: 50 €, trofeu i un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Segon premi: 25 €, trofeu, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

3a categoria

Primer premi: 50 €, trofeu i un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Segon premi: 25 €, trofeu, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Premi especial: Un obsequi per gentilesa d’APP INFORMÁTICA.COM a l’escola o l’institut amb el nombre proporcional de treballs presentats més gran. És a dir, es tindrà en compte el nombre d’alumnes inscrits oficialment al centre en relació amb el nombre de treballs que hi participen.

El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats així ho requerira.

  1. El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es farà públic en un acte que tindrà lloc el dijous dia 13 de desembre de 2012 a les 19,30 hores a la Casa de la Cultura.
  2. Els treballs no premiats podran ser arreplegats a partir del dia 21 de gener de 2013 en el Departament d’Educació, carrer Rambla, s/n. Les obres no arreplegades en el termini d’un mes, quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Alzira.
  3. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol discrepància o interpretació d’aquestes serà resolta pel jurat i la resolució que en faça serà inapel·lable.
  4. Els treballs premiats passaran a ser propietat de la comissió organitzadora que els podrà editar en qualsevol publicació pròpia o gestionada amb una editorial.

Alzira, Octubre de 2012

ORGANITZA

Associació Cultural Falla Plaça de la Malva

PATROCINA

Ajuntament d’Alzira. Regidoria d’Educació

COL·LABOREN

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

Centre d’Informació Juvenil d’Alzira

Centre d’Estudis Euler

APP Informática.com

BUTLLETA DE DADES

(per a introduir en un sobre)

LEMA O PSEUDÒNIM: ……………………………………………………………………….

(repetiu el lema o pseudònim a fora del sobre)

NOM: ………………………………………………………………………………………………….

COGNOMS: ………………………………………………………………………………………..

CURS O NIVELL EDUCATIU: ……………………………………………………………

CENTRE: ……………………………………………………………………………………………

ADREÇA PARTICULAR: ……………………………………………………………………

TELÈFON: ………………………………………………………………………………………….

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here