Algemesí «incompleix la llei de preussupostos i «obstaculitza» la tasca de l’oposició

0
536

La Llei Reguladora de les Hisendes Locals ( RD legislatiu 2/2004) estableix claríssimament, en el seu article 168 apartat 2n, que el projecte de pressupostos el President de la corporació “l’ha de trametre al ple de la corporació abans del dia 15 d’octubre perquè l’aprove, l’esmene o el retorne”. Això significa que a dia de hui els pressupostos deurien estar aprovats provisionalment pel plenari i deurien d’estar en període d’exposició.

L’any passat l’equip de govern incomplí la legislació i aprovà provisionalment els pressupostos el 30 novembre, enviant-lo als grups municipals amb menys de dues setmanes d’antelació del plenari.  D’aquesta manera obliga als grups a treballar a contracorrent i obtaculitza així, la seua tasca de control i fiscalització. L’obligació de l’Ajuntament d’Algemesí és complir la llei, i una vegada més l’actual equip de govern demostra que no sempre la compleix. A més a més, demostra el nivell d’improvisació actual que regna en l’actual equip de govern, clarament incapaç i impotent per complir amb els seus deures. L’aprovació dels pressupostos és l’acte polític més important i transcendent, i per tant és aquell en el que més cura s’ha de tenir. El fet d’incomplir aquest termini genera gran inseguretat jurídica, ja que és un dels tres supòsits pels quals es pot presentar una reclamació administrativa que podria derivar en una invalidació. Així doncs el pressupost de 2013 serà fàcilment recurrible per qualsevol ciutadà segons estableix  l’article 170.

A més a més, l’any passat l’equip de govern apurà al màxim l’aprovació definitiva i la publicació. La llei marca que per a que el pressupost siga efectiu aquest ha de ser aprovat definitivament pel plenari i publicat al BOPV abans del 31 de desembre. En el nostre cas la aprovació definitiva es realitzà el dia 29 de desembre, i la publicació al BOPV fou del dia 30 de desembre. El plenari conclogué el dia 30 a les 00:30 hores, i la data de l’edicte és del propi dia 30, dia en el qual apareix publicat al BOPV. Resulta increïble i curiós publicar un edicte el mateix dia que se signa, ja que cal pressuposar que, com a minin, cal enviar la publicació el dia anterior.

Aquesta qüestió, que no és simplement anecdòtica, demostra com l’actual equip de govern no està capacitat per gestionar el dia a dia municipal, ja que allò més bàsic i essencial que és l’elaboració I aprovació d’uns pressupostos no és capaç de fer-ho correctament. MÉS ALGEMESÍ lamenta profundament que l’Ajuntament més preocupat en acabar les obres faraòniques que manprén que en fer bé les coses, i lamenta també haja novament provocat una situació d’inseguretat jurídica que obri la porta a que algú puga interposar una reclamació administrativa contra el pressupost de l’any vinent.

És per això que demanem de l’equip de govern que presente immediatament el projecte de pressupostos, que done 15 dies per estudiar-los i presentar al legacions, i que siguen aprovats en un plenari extraordinari –pel qual no caldria percebre indemnitzacions- a primeries de novembre.

Josep Bermúdez

Portaveu del grup municipal MÉS ALGEMESÍ

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here