Sols el 0,2% de registres d’entrada oficials són telemàtics a Algemesí

1
295
Josep Bermúdez

El desinterès de l’Ajuntament d’Algemesí per implantar l’administració electrònica i per facilitar la vida als ciutadans és total. Malgrat complir els mínims indicats per la llei 11/2007 i disposar de l’Oficina Virtual no ha impulsat el seu ús. A data 30 de setembre, front als 17.960 registres d’entrada presencials sols s’han presentat 37 registres d’entrada telemàtics, la qual cosa significa que sols un 0’2% dels registres d’entrada han estat telemàtics, és a dir 2 de cada mil. Pel que fa als registres d’eixida 9.887 han estat presencials i 9 han estat telemàtics, la qual cosa representa un 0’09%.

En el cas dels registres d’entrada telemàtics s’han registrat 5 usuaris diferents dels sistema, 4 que han presentat una única instància, i un altre usuari, el portaveu de MÉS ALGEMESÍ, ha presentat 33 escrits relacionats amb l’activitat política municipal. Això significa que sols quatre ciutadans particulars han presentat durant el que duguem de 2012 quatre escrits (un 0’02%% dels escrits). Els registres d’eixida han estat tot adreçats a la mateixa persona, al portaveu d’aquest grup

L’equip de govern sols manté oberta l’Oficina Virtual perquè l’obliga la llei 11/2007, però no té cap interés en la seua implantació. Està oficialment operativa des del dia 1 de gener de 2011, però aquest any va ser un any de proves i ajustos. Dels 15 registres d’entrada i 6 d’eixida de 2011, una part significativa d’ells foren de prova. Resulta cridaner que un ajuntament que es gasta 350.000€ en mitjans de comunicació no difonga l’existència d’aquest servei que facilita la vida als ciutadans. Aquest equip de govern utilitza tant el Butlletí d’Informació Municipal com el TV Local per a difondre les grans obres i inversions que fan, per a fer-se autopropaganda, per a eixir contínuament en la televisió,  però no per a difondre aquells serveis que poden millorar el dia a dia de la ciutadania.

Dissortadament l’Ajuntament d’Algemesí és una ajuntament que ha perdut el tren de la modernitat perquè els polítics que el gestionen no han apostat per la administració electrònica malgrat tenir personal suficientment qualificat per a desenvolupar-la. El ciutadà d’Algemesí a diferència del de Carcaixent, no pot pràcticament pagar els seus rebuts o taxes on-line, ni imprimir-se els impresos d’autoliquidació per anar al banc. Front a les quasi 30 autoliquidacions que pot imprimir-se o pagar un ciutadà de Carcaixent en Algemesí ara sols es poden pagar 2 o 3 autoliquidacions, la resta cal desplaçar-se a l’Ajuntament. Tampoc pot obtenir cap certificat o volant d’empadronament vàlid on-line, tal i com sí es possible en Alzira o Sueca. No podem obtenir de manera automàtica un duplicat dels rebuts que hem de pagar ni podem presentar un expedient per ocupació de la via pública, ni sol·licitar una llicència urbanística com si es pot fer en els ajuntaments esmentats.

L’aposta per l’administració electrònica és una aposta per facilitar la vida al ciutadans que no s’ha fet al nostre municipi i que és el polític qui ha d’impulsar. Els tràmits que podem fer els ciutadans d’Algemesí on-line són més bé escassos i contrasta amb altres ajuntaments propers en els qual es poden fer quasi tots els tràmits online. De fet aquest grup s’ha assabentat, preparant aquesta moció d’alguns tràmits que no sabia que es podien realitzar online, tal com la reserva d’espai municipals o algunes autoliquidacions

No apostar per l’administració electrònic ha estat el gran error de l’equip de govern. L’administració electrònica a més de facilitar la vida dels ciutadans implica una millor utilització dels recursos humans. Alliberaria personal d’administració que es podria destinar a altres feines; al simplificar molt els tràmits, permetria una resolució més àgil dels expedients i permetria al ciutadà estar informat en tot moment de l’estat de l’expedient. Caldria, a més, com han fet altres ajuntaments, impulsar l’ús de la factura electrònica en la relació comptable amb els proveïdors o el rebut electrònic de la nòmina entre els treballadors. Totes aquestes mesures, a més a més, afavoririen la sostenibilitat en l’àmbit de l’administració local. El problema però és que la curtesa de mires dels qui ens governen no els permet veure que, amb una xicoteta inversió que millorés l’actual plataforma digital que depén de Diputació i que és molt millorable, s’obtindrien grans rendiments per als ciutadans i per a la pròpia administració

Per totes aquestes raons MÉS ALGEMESÍ va a presentar per al proper plenari una moció per tal que l’Ajuntament done a conèixer l’administració electrònica, per a que canvie o millore la plataforma existent, per a que facilite el seu ús, per a que amplie els tràmits que es puguen fer en l’oficina virtual, per a que faça possible el pagament online de totes les autoliquidacions i per a que impulse i promocione la factura electrònica entre els seus proveïdors. MÉS ALGEMESÍ proposarà, com a objectiu, que en 2013 el 10% dels tràmits i registres de l’Ajuntament es realitzen per via telemàtica i que en els propers cinc anys la meitat dels tràmits siguen online.

Comunicat Més Algemesí

 

1 Comentario

  1. Sois el unico partido decente, podeis decir que a pasado en el casino de algemesi, algo curioso, que da que pensar.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here