El PPCV recolza les Entitats Locals Menors que siguen «sostenibles»

1
374
Manifestació a Madrid de ELM

El Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) hi ha remés una circular al PP en la que reclama el seu suport per a sol·licitar el manteniment de les entitats locals menors ‘sostenibles’ que complisquen amb ‘los principis d’eficiència i equilibri financer’ com ocorre amb les set existents en la Comunitat.

Així ho ha explicat el vicesecretari de Política Territorial del PPCV, Miguel Ortiz, el qual ha firmat la carta en què els ‘populars’ valencians reclamen que es posen ‘matisos’ a la dissolució de les 3.725 entitats locals menors existents a Espanya que arreplega l’esborrany de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local, segons ha informat la formació valenciana.

Per al dirigent ‘popular’, “la racionalització de l’estructura de l’administració local s’obtindrà eliminant aquelles entitats que no complisquen amb les seues obligacions pressupostàries o no permeten una millor gestió dels recursos públics, però no eliminant aquelles entitats que complisquen amb els principis eficiència i equilibri financer”.

D’esta manera s’ha referit a les set entitats locals menors de la Comunitat -La Barraca d’Aigües Vives, El Mareny de Barraquetes, El Perelló, La Xara, Jesús Pobre, Llosa de Camacho i Ballestar-, que són ‘nuclis de població amb característiques pròpies i diferenciades, amb identitat pròpia històrica, i que permeten una administració més directa i més pròxima als veïns’. Totes, ha continuat, complixen la Llei d’Estabilitat Pressupostària ‘garantint l’eficàcia, l’eficiència, l’economia i la qualitat en la gestió dels recursos públics’.

Així, el PPCV s’unix a la reivindicació de la Plataforma valenciana d’Entitats Locals Menors, i proposa que ‘només es dissolguen les que no complisquen amb una sèrie de criteris que es puguen fixar, com puguen ser de viabilitat econòmica, estabilitat pressupostària, suficiència financera o capacitat de gestió; i que es puguen mantindre les que superen estos criteris fixats per l’Estat’, entre les que, està convençut, ‘estarán les set existents en la Comunitat Valenciana’.

1 Comentario

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here