El Govern respon al diputat Baldoví que abonarà en 2012 les expropiacions de la variant de la Nacional

0
282
Joan Baldoví al Congrés

El passat 18 d’abril, el diputat nacional i regidor de l’Ajuntament de Sueca, Joan Baldoví, va remetre una pregunta a la Mesa del Congrés dels Diputats per a conéixer si el Ministeri de Foment tenia previst, en este 2012, fer efectius els pagaments als ciutadans afectats per les expropiacions per a la realització de la variant en Sueca de la Nacional 332.

Segons inclou el document, “En 2009, la Demarcació de Carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana, dependent del Ministeri de Foment, resolia procedir a la tramitació i posterior abonament dels interessos meritats per demora en el pagament del preu just per mutu acord de les finques expropiades. A hores d’ara, 18 d’abril de 2012, pràcticament tres anys després del rebut del reconeixement dels interessos meritats per la demora en el pagament, molts propietaris expropiats no han cobrat ni els interessos ni el valor de les seues antigues finques, acordat en 2007, és a dir, fa ja quasi cinc anys. Per tot açò anteriorment exposat, pregunte: pensa el Ministeri de Foment abonar les quantitats acordades en el seu moment (2007) als propietaris de les finques expropiades per a la realització de la Variant de Sueca de l’Autovia N 332 amb càrrec als pressupostos de 2012? Pensa el Ministeri de Foment abonar els interessos meritats per la demora en el pagament als propietaris de les finques expropiades per a la realització de la Variant de Sueca de l’Autovia N 332 amb càrrec als pressupostos de 2012?”.

La resposta del Ministeri per escrit confirma l’abonament dels imports pendents, al llarg de l’exercici 2012. “Els imports pendents de pagament dels expedients d’expropiació  s’abonaran i es faran efectius al llarg de l’exercici 2012, es xaran i s’aniran determinant en els pròxims mesos d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents. En este sentit, i amb la nalitat de donar solució a este problema, en els Pressupostos Generals de l’Estat s’han habilitat les partides pressupostàries necessàries per a atendre, durant 2012, deutes pendents de pagament, d’exercicis anteriors, corresponents a expedients d’expropiació en la Comunitat Valenciana”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here