El PP d’Alzira torna a demanar al Govern l’exempció de l’IBI Rústica

0
132
Enrique Montalvá

Enrique Montalvá España, Regidor del Grup Popular en l’Ajuntament d’Alzira, a l’empara del que disposa l’article 97.3 del ROF d’Entitats locals, presenta per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari, la següent:

MOCIÓ:

Al febrer d’enguany, en Sessió plenària celebrada el dia 29 del dit Mes, l’Ajuntament d’Alzira va aprovar per unanimitat dels grups que ho componen la presentació d’una Moció dirigida al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitant l’exempció de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica, corresponent a l’any 2012, i la seua compensació a l’Ajuntament d’Alzira.

Esta Moció anava acompanyada de la sol·licitud a totes les Administracions competents, que per part d’elles s’articularen les ajudes per a pal·liar els danys econòmics i s’establisquen línies de crèdit i altres tipus de beneficis fiscals per a compensar la pèrdua de producció i de rendes per part de l’agricultor, així com línies de crèdit bonificades per als professionals del sector afectades per a esta conjuntura adversa.

La part de la Moció que anava dirigida al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, no ha tingut contestació fins a la data.
D’altra banda, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha articulat mesures a través de l’Orde de 24 de juliol del 2012, per a pal·liar els danys patits per determinats cultius en les gelades de febrer.

Davant de la falta de resposta per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, presentem a consideració, debat i aprovació del Ple, els següents:

ACORDS:

PRIMER.-Reiterar la sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’exempció del pagament de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica, corresponent a l’any 2012, i la seua compensació a l’ajuntament d’Alzira.

SEGON.- Traslladar estos acords al Govern d’Espanya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here