Més Algemesí diu que Franco no pot continuar como Fill Adoptiu i Medalla d’Or de la Ciutat

0
481

En el dia d’ahir el portaveu de MÉS ALGEMESÍ acudí a l’arxiu municipal per tal de revisar els llibres d’actes dels plenaris i constatà que l’Ajuntament franquista atorga en els anys 1946 i 1947 determinades mencions al general colpista Francisco Franco, aleshores Cap de l’Estat. El 10 de desembre de 1946 l’Ajuntament en ple, presidit per l’Alcalde Salvador Castell, celebrà una sessió extraordinària per tal de contrarrestar la “persistente campaña de iniquidades que se realiza en el extranjero contra su persona… queriendo hacer creer que están todos los españoles sometidos a una dictadura militar y sufriendo el despotismo de esta clase de regímenes, cuando es más cierto y evidente que gracias a él nos salvamos milagrosamente de la dictadura roja…”. En ella s’acordà per unanimitat en el primer punt del plenari nomenar alcalde honorari perpetu a Francisco Franco Bahamonte, i el el segon punt nomenar-lo fill adoptiu i predilecte.

Per altra banda en sessió ordinària de data 30 d’abril de 1947 l’Ajuntament en ple decidí la creació de la Medalla de la Ciutat “y al propio tiempo el ofrecer la primera Medalla de Oro a nuestro invicto Caudillo y Generalísimo Excmo Sr D. Francisco Franco Bahamonte con méritos indiscutibles e insuperables como Salvador de España”. El motiu de realitzar tal comprovació fou que la setmana passada es donà a conéixer la sentencia que va guanyar el grup municipal de Compromís en l’Ajuntament de València i que obliga a aquesta administració municipal a retirar el títol d’Alcalde honorífic de la ciutat de València que se li atorgà en 1939.

La magistrada considera que tal distinció contravé l’article 15 de la llei de la Memòria Històrica  (Llei 52/2007). Basant-se en la intenció del legislador enunciada en l’exposició de motius la titular del jutjat Contenciós Administratiu número 5 considera que cal “evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio”. La magistrada, a més a més, argumenta en la seua sentència que aquest tipus de mencions contravé l’esperit i l’articulat de l’actual Constitució.

Aquesta sentencia, que no va a ser recorreguda per l’Ajuntament de València, estableix doncs un precedent clar judicial i és perfectament extrapolable a l’Ajuntament d’Algemesí. MÉS ALGEMESÍ considera que el manteniment d’aquestes distincions, que van ser concedides per una ajuntament no democràtic amb la única intenció d’exaltar el règim dictatorial existent, contravenen l’article 15 de la llei 52/2007 que indica que les Administracions públiques prendran les mesures oportunes per la retirada de les mencions commemoratives d’exaltació personal o col·lectiva de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Sols cal llegir les actes del ple per veure que aquesta era la principal intenció que van motivar tals acords i que per tant correspon a aquest Ajuntament democràtic retirar tals mencions. Per higiene democràtica no podem consentir una exaltació de la sublevació ni de la Dictadura, ni podem tampoc consentir un ús pervers i immoral d’unes distincions públiques, distincions que no ens consta que hagen estat retirades.

La retirada d’aquestes mencions i distincions, a més de ser d’obligat compliment, refan també una injustícia històrica, ja que Algemesí no pot tenir com a alcalde honorari, ni fill adoptiu predilecte, ni pot concedir cap Medalla d’Or a una persona que fou la responsable política de la mort i patiment de tants ciutadans i ciutadanes del nostre poble i que com recorda la magistrada redactora de la sentència abans mencionada, aquest Cap d’Estat  “no accedió a la Jefatura del Estado por las vías democráticas entonces establecidas”.

MÉS ALGEMESÍ estava elaborant una proposta d’acord per presentar la propera setmana, però donat que ahir per la vesprada un mitjà de comunicació comarcal s’interessà per saber si existia algun tipus de menció honorífica atorgada per l’Ajuntament hem conclós i presentat una proposta d’acord per tal que aquestes distincions siguen retirades. Esperem que en aquesta ocasió l’equip de govern estiga del costat del sentit comú i del costat de la legalitat vigent i que almenys no la vote en contra. Pensem que allò democràtic seria que votaren a favor, o, en el seu defecte, que s’abstingueren, per tal que l’acord prosperara per majoria simple. Entenem que votar en contra seria una temeritat, ja que seria votar en contra del que estableix una llei, i aquest tipus de conductes administratives podrien generar responsabilitat judicials pels membres de la corporació que així actuaren. Franco, ni legalment, ni moralment pot continuar tenint les distincions que un ajuntament no democràtic li atorga.

Josep Bermúdez

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here