Escola Valenciana diu que el decret no garanteix una competència lingüística igual en valencià i en castellà

0
315

La consellera Català amb membres d'Escola Valenciana

Escola Valenciana constata que el Decret sobre plurilingüisme que aprova hui el Consell no recull cap dels 6 punts clau de la Comissió d’educació d’Escola Valenciana per garantir una competència lingüística igual en valencià i en castellà, i un millor coneixement d’una tercera llengua com l’anglés. En aquesta sentit, desapareixen els Programes d’Immersió Lingüística, no es garanteix una competència lingüística igual en valencià i castellà a l’alumnat que estudie en el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà, no s’obtindran els resultats esperats en anglés, i es paralitza de colp la normalització lingüística del valencià a través de les escoles. El Consell aprova hui un Decret que no ha atés a les propostes bàsiques de millora  de la comunitat educativa.

<cobertura informativa als mitjans>

Durant els últims mesos, Escola Valenciana ha estat un dels interlocutors directes amb la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació per enriquir un Decret sobre plurilingüisme consensuat amb tota la comunitat educativa. Diverses reunions i informes elaborats per la Comissió d’Educació de l’entitat, així com els informes de les Unitats d’Educació Multilingüe de les universitats Jaume I de Castelló i d’Alacant, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i un document de 9 punts recolzat per 35 entitats i institucions de la comunitat educativa i social representada per les cinc universitats públiques valencianes, els principals sindicats de l’ensenyament, entitats acadèmiques, entitats cíviques i partits polítics, han bastit tot un argumentari per millorar els diferents esborranys de Decret elaborats durant el passat curs escolar.

No obstant, aquesta setmana el president de la Generalitat Valenciana va anunciar que hui s’anava a aprovar el Decret sobre plurilingüisme i Escola Valenciana es va adreça el mateix dimecres 1 d’agost a la Consellera d’Educació per demanar-li el text definitiu que s’anava a aprovar , amb la intenció estudiar-lo i valorar un document que serà clau per al desenvolupament del sistema educatiu valencià a partir del curs 2012-2013. “Paradoxalment i malgrat que la consellera Maria José Català ens va dir que dijous 2 d’agost ens l’enviaria, no hem tingut cap resposta ni cap document fins hui mateix a les 10:15 hores del matí”, han apuntat fons de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana.

“Ara que tenim el text al davant podem afirmar que és un Decret sobre un suposat plurilingüisme, una declaració de bones intencions però associada a una aplicació  que atempta contra el valencià i suposa un retrocés en la tasca  de normalització lingüística que s’ha fet de la nostra llengua a través dels centres educatius. Això ens sembla un error molt greu i una manca de sensibilitat cap a allò que més ens representa, la nostra llengua, per part del Govern valencià”, ha declarat Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana.

Com no s’han incorporat les aportacions fetes, avalades per més de 35 entitats representatives de la comunitat educativa, entre les quals estan les universitats públiques,  a principis de setembre s’anunciaran les mesures i mobilitzacions que s’acorden amb la resta d’agents educatiu i socials implicats en l’àmbit educatiu com a resposta coordinada amb les 35 entitats i institucions valencianes que van signar un document conjunt per millorar i enriquir un document definitiu sobre plurilingüisme, és a dir, amb els representants dels pares i les mares, els sindicats de l’ensenyament, les màximes autoritats acadèmiques i diverses associacions i col·lectius implicats en el procés.

El text aprovat es correspon al tercer esborrany de Decret sobre plurilingüisme que es va facilitar a principis de juliol, i aquest  compta amb unes mancances profundes que atenten directament a l’aprenentatge d’una de les dues llengües oficials, el valencià, i redueixen les possibilitats d’adquirir amb èxit una competència lingüística d’una tercera llengua estrangera com l’anglés. “Si volem alumnes plurilingües, abans hem d’haver garantit el bilingüisme, el domini de les dues llengües oficials per part de tot l’alumnat, un objectiu que encara no s’ha acomplert, ja que els programes d’ensenyament en valencià, els únics que garanteixen el bilingüisme educatiu, no han estat establerts de forma generalitzada a tot el territori”, s’ha assegurat des de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana. A més, des d’aquesta Comissió s’ha fet èmfasi en la necessitat d’haver elaborat un model plurilingüe a partir dels programes òptims i de qualitat existents ja, el PEV i el PIL, la qual cosa no s’ha fet: “És més, s’ha eliminat el Programa d’Immersió Lingüística com a tal, l’únic que garantia el bilingüisme a l’alumnat no valencianoparlant”, ha comentat Jaume Fullana, coordinador de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana.

Des de la mateixa Comissió d’Educació s’assegura que els alumnes que estudien i han estudiat en valencià han estat i són els qui dominen i tenen èxit en llengües, perquè com a punt de partida tenen una competència lingüística en valencià i castellà garantida i són més sensibles a enriquir la seua formació en altres llengües com l’anglés, i els resulta molt més fàcil. Per tant, més valencià és igual a més oportunitats.

Segons Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana: “és molt positiu prendre mesures per aconseguir millors competències lingüístiques de l’alumnat en anglés, però aquest objectiu no s’aconseguirà si no es parteix de les metodologies dels programes bilingües que tan bons resultats han donat durant vora 30 anys a través del Programa d’Ensenyament en Valencià i el Programa d’Immersió Lingüística. No s’han incorporat canvis en 6 punts del Decret (la catalogació lingüística en valencià dels llocs de treball; els programes d’ensenyament que es contemplen; l’àrea de Coneixement del Medi en el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà;  el Projecte Lingüístic del Centre; les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana; i la participació de les famílies en la tria dels programes), i per tant considerem que el Decret aprovat no garanteix la finalitat última per la qual s’ha creat, i el que és més greu,  margina el valencià com a llengua necessària de domini per part de tot l’alumnat”.

Un document enviat per Escola Valenciana el 16 de juliol a la Conselleria d’Educació, analitzava l’últim esborrany de Decret que és el que hui s’ha aprovat i especificava 6 punts bàsics que encara no estaven incorporats en el text definitiu i que, segons l’entitat cívica, calia modificar o concretar per tal d’assegurar el coneixement igual del valencià i el castellà per part de tot l’alumnat.  “Un Decret que no es basa en el bilingüisme per avançar cap al plurilingüisme és un fracàs. El bilingüisme en valencià i castellà facilita l’aprenentatge d’una tercera llengua com l’anglés. Del monolingüisme no es pot passar al plurilingüisme i sinó, que ho consulten als màxims experts valencians en la matèria, que estan en les Unitats d’Educació Multilingüe de les universitats públiques”, s’ha destacat des de la Comissió d’Educació de l’entitat.

“A les famílies se’ls pot dir, que els seus fills tindran més anglés, que acabaran dominant la lingua franca global. Sí, això es pot aconseguir i s’ha d’aconseguir sense menysprear les metodologies educatives que fomenten l’aprenentatge de les dues llengües oficials pròpies de la nostra autonomia, sense menysprear el nostre tret d’identitat més important, sense menysprear una manera de veure el món a través d’una llengua, la nostra, i sense atemptar al que està establert al nostre Estatut d’autonomia, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i la pròpia Constitució”, ha assegurant el president d’Escola Valenciana.

A totes aquestes indicacions cal afegir una anàlisi feta per part de les Unitats d’Educació Multilingüe de la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d’Alacant i recolzada per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana,  respecte a l’últim esborrany de Decret, el que ara s’ha aprovat,  on ja s’apuntaven, entre d’altres,  les següents apreciacions:

Hi trobem un problema de base que s’evidencia en analitzar el contingut del Decret des d’una perspectiva acadèmica i eminentment científica. En la primera part del Decret es constata com a objectiu el plurilingüisme dels estudiants. Estem absolutament d’acord que cal una reforma del sistema educatiu per a aconseguir aquesta meta. Ara bé el fet que hi haja un programa plurilingüe en castellà (PPEC) és una contradicció en si mateix. El Decret no pot obviar la realitat sociolingüística de la comunitat, i sabem pels estudis fetsen el camp del multilingüisme (Lanza, 2009) que l’estatus de les llengües a la societat condicionen la seua adquisició i el seu desenvolupament. No podem introduir una presencia equilibrada de les tres llengües objecte d’estudi quan en la societat no tenen aquesta presència equilibrada. Cal partir del fet que el castellà és la llengua majoritària, el valencià la minoritzada i l’anglès, encara avui, es pot considerar una llengua estrangera.

Els estudis més recents sobre trilingüisme productiu en infants (Yamamoto, 2001; De Houwer, 2009; Aronin i Singleton, 2012) coincideixen a emfatitzar que l’única circumstància mitjançant la qual s’arriba a aquest objectiu està relacionada amb la promoció de la llengua minoritària i l’estrangera. Fins i tot a la Comunitat Valenciana tenim dades al respecte (Safont-Jordà, 2011, 2012) que confirmen aquests estudis desenvolupats a altres regions bilingües europees. Per tant, entenem que per a assolir l’objectiu que es planteja en la secció tercera, en la introducció del Decret, i més concretament en l’article 6.4, això és: “assegurar l’adquisició […] d’una competència lingüística igual en valencià i en castellà […] i el domini funcional de la llengua anglesa”, és condició sine qua non vehicular l’ensenyament de la totalitat o la major part de les matèries curriculars en valencià i incloure-hi un percentatge que augmente de manera progressiva en anglès. La instrucció formal en aquesta llengua hauria de partir d’un bilingüisme ja establit en el context educatiu, perquè l’estudiantat se’n poguera beneficiar en enfrontar-se al procés d’adquisició d’aquesta tercera llengua.

És per aquest motiu que entenem que únicament podem referir-nos al plurilingüisme dins el marc del que el Decret anomena Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV). Podem afirmar des de conviccions científiques que ni el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà (PPEC) ni els Programes Experimentals Plurilingües assoliran l’objectiu d’arribar al trilingüisme productiu valencià-castellà-anglès.

En relació amb la metodologia didàctica dels nous programes, considerem que les breus referències que hi ha en els articles 3.3 (immersió) i 5.3 són insuficients. Recomanem que, independentment que la metodologia puga ser explicada amb més detall en les disposicions legals que desplegaran aquesta proposta de Decret, es faça referència a la necessitat d’usar la immersió en el PPEV com a única garantia d’èxit en contextos de predomini de l’alumnat no valencianoparlant i a la metodologia del tractament integrat de les llengües (TIL) i al tractament integrat de llengües i continguts (TILC), d’acord amb la documentació elaborada per la mateixa administració educativa valenciana (Pascual, 2006).

Els 6 punts negres del Decret sobre plurilingüisme segons la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana

Els punts són: la catalogació lingüística dels llocs de treball; els programes d’ensenyament que es contemplen; l’àrea de Coneixement del Medi en el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà;  el Projecte Lingüístic del Centre; les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana; la participació de les famílies en la tria dels programes.

1. Entorn a la catalogació lingüística
Escola Valenciana constata que el 3er esborrany de Decret sobre plurilingüisme no especifica que tots els llocs de treball han d’estar catalogats en valencià.

Art.9
La conselleria competent en matèria d’educació catalogarà lingüísticament els llocs de treball en els centres públics amb la finalitat de garantir la continuïtat dels programes plurilingües.

Proposta:
La conselleria competent en matèria d’educació catalogarà lingüísticament en valencià tots els llocs de treball. També es catalogarà en llengua estrangera els llocs de treball necessaris amb la finalitat de garantir la continuïtat dels programes plurilingües.

2. Els programes d’ensenyament proposats

Escola valenciana considera que els PROGRAMES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA s’han de mantenir. La incorporació en el redactat de “metodologies i mesures organitzatives d’immersió” (Art. 3-3) no ens sembla suficient. Les metodologies d’immersió poden aplicar-se en qualsevol programa, també en l’anomenat PPEC. No existeix cap raó que justifique l’eliminació d’aquests programes que s’han manifestat òptims al llarg d’aquests quasi 30 anys d’educació bilingüe.

La definició del PPEC contradiu l’objectiu de l’educació plurilingüe. Els usuaris d’aquest programa, si la llengua base per l’ensenyament és el castellà al llarg de totes les etapes,  mai tindran competència equilibrada en les dues llengües oficials. Cal reivindicar en manteniment del terme PROGRAMA PLURILINGÜE D’INCORPORACIÓ PROGRESSIVA que s’ajusta millor als objectius i que permet fer els reajustaments pertinents en funció dels resultats.

Art. 6-1
El programa plurilingüe en què la llengua base d’ensenyança siga el valencià es denominarà programa plurilingüe d’ensenyament en valencià (d’ara en avant, PPEV) i el programa plurilingüe en què la llengua base d’ensenyament siga el castellà es denominarà programa plurilingüe d’ensenyament en castellà (d’ara en avant, PPEC).

Proposta:
El programa plurilingüe en què la llengua base d’ensenyança siga el valencià es denominarà programa plurilingüe d’ensenyament en valencià (d’ara en avant, PPEV) o programa plurilingüe d’immersió lingüística d’acord amb el context en el que es produeix aquest ensenyament (d’ara en avant, PPIL).

El programa plurilingüe en què inicialment la llengua base d’ensenyament siga el castellà es denominarà programa plurilingüe d’incorporació progressiva (d’ara en avant, PPIP).

3. Amb relació a l’àrea del Coneixement del Medi.

Escola Valenciana valora positivament que, en el nou redactat, s’incorpore l’obligatorietat d’impartir en valencià el Coneixement del Medi a partir de 1r pel que fa al Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà.  Però “que una part de l’àrea puga impartir-se en una llengua distinta dins del marc d’iniciatives pedagògiques contemplades en el PLC” no justificaria el detriment en el temps d’exposició en valencià, factor clau per a aconseguir un plurilingüisme real.

Art. 4-3
Des de l’inici de la Educació Primària i, en el cas del Programa Plurilingüe d’ensenyament en Castellà –a què fa referència l’article 6.1 del present decret–, l’àrea relacionada amb el coneixement del medi natural i social s’ha d’impartir en valencià en els termes municipals de predomini lingüístic valencià assenyalats en l’article 35 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i en castellà en els termes municipals de predomini lingüístic castellà assenyalats en l’article 36 de la mateixa llei, sense perjuí que una part del currículum de l’àrea puga impartir-se en una llengua distinta dins del marc d’iniciatives pedagògiques contemplades en el projecte lingüístic de centre.

Proposta:
Des de l’inici de la Educació Primària i, en el cas del programa plurilingüe d’ensenyament en castellà –a què fa referència l’article 6.1 del present decret–, l’àrea relacionada amb el coneixement del medi natural i social s’ha d’impartir en valencià sense perjuí que una part del currículum de l’àrea puga impartir-se en una llengua distinta dins del marc d’iniciatives pedagògiques contemplades en el projecte lingüístic de centre, sense que aquesta mesura vaja en detriment del temps d’exposició en valencià.

4. El Projecte Lingüístic de Centre.

Escola Valenciana ha detectat que en l’esborrany del Decret, el PLC no preveu la incorporació de mesures d’incentivació pel valencià que faça efectiu l’objectiu “d’assegurar que el seu alumnat adquirisca al finalitzar l’educació bàsica una competència lingüística igual en valencià i en castellà” (Art. 4-5).

Proposta:
Incloure un punt que diga: “El PLC inclourà mesures d’incentivació pel valencià que faça efectiu l’objectiu d’assegurar que el seu alumnat adquirisca al finalitzar l’educació bàsica una competència lingüística igual en valencià i en castellà”

5. Les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana.

Amb relació a la presència en el currículum d’àrees, matèries o mòduls impartits en valencià i en castellà independentment de la llengua base del programa plurilingüe que s’aplique en tots els nivells de les distintes ensenyances, s’observa que concretament en els PPEV i PPEC aquesta mesura augmentaria el desequilibri competencial entre les dues llengües oficials.

Art 4-2
Els dos programes han de preveure, en tots els nivells de les distintes ensenyances, la presència en el currículum d’àrees, matèries o mòduls impartits en valencià i en castellà independentment de la llengua base del programa plurilingüe que s’aplique, de manera que, almenys i a més de les àrees o matèries lingüístiques, s’impartisca una més en la llengua que no és la base del programa.

Proposta:
Els programes han de preveure, en tots els nivells de les distintes ensenyances, la presència en el currículum d’àrees, matèries o mòduls impartits en valencià i en castellà en una proporció que garantisca l’objectiu d’assegurar que el seu alumnat adquirisca al finalitzar l’educació bàsica una competència lingüística igual en valencià i en castellà.

6. La participació de les famílies.
Escola Valenciana considera que no es tracta d’enfrontar sinó, des de plantejaments estrictament pedagògics, promoure el plurilingüisme i les actituds que li són favorables. Apostem per una autèntica participació de les famílies  que busque complicitats, més enllà d’una simple consulta.

Art. 4-6
En aplicació de l’article 19.1 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, en l’Educació Infantil, el projecte lingüístic de centre haurà d’incloure mesures organitzatives i pedagògiques que garantisquen el dret dels pares, mares o representants legals de l’alumnat a elegir la llengua cooficial en què es vehicularan els diferents àmbits d’actuació, sense perjuí del que disposa l’article 4.2 del present decret. Correspondrà a la conselleria competent en matèria d’educació determinar el procediment pel qual els pares, mares o representants legals de l’alumnat comunicaran la seua elecció al centre.

Proposta:
El projecte lingüístic de centre (PLC) haurà d’incloure les mesures adients per a recollir la percepció de les famílies entorn al desenvolupament dels programes a fi d’emprendre les mesures organitzatives i pedagògiques necessàries per a afavorir la seua participació efectiva al llarg de les diferents etapes educatives.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here