El PP d’Alzira, en contra de l’acord amb el Marroc sobre mercaderies

0
347

Enrique Montalvá

Moció del PP Alzira:

D. Enrique Montalvá España, regidor del grup popular en l’ ajuntament d’ Alzira i de conformitat amb l’ article 97.3 del Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, presenta davant del Ple la MOCIÓ següent:

En Febrer de 2012, el Ple del Parlament Europeu va aprovar un nou acord agrícola amb el Marroc que permetrà una major entrada de productes agroalimentaris d’este país ja que liberalitza quasi totalment la majoria de mercaderies, amb el vot en contra de tots els eurodiputats espanyols.

Degut a la forta crisi econòmica en tots els països pertanyents a la Unió Europea demanem a la Comisió de Comerç Internacional del Parlament Europeu que contemple la possibilitat de paralitzar l’entrada en vigor d’este acord i impedir que s’aproven i ratifiquen nous acords en la mateixa línea, que també puguen resultar perjudicials en el mateix sentit, com els dels països de Mercosur i amb Egipte.

Es per tot això que presentem a consideració,debat i aprovació del Ple els ACORDS següents:

1r.- Demanar a la Comissió Europea la paralització d’este acord i de tots els que pretén aprovar i/o ratificar que perjudiquen l’agricultura Mediterrània, com els acords amb els països de Mercosur i Egipte..

2n. –Exigir solucions, com son  més ajudes i subvencions, per millorar la situació que patiran els llauradors, tenint en compte la situació actual de crisi.

3r.-Que es trasllade  esta moció  a la Comissió Europea perquè fique en marxa les solucions esmentades anteriorment.

4t.- Donar Compte d’este Acord al Govern d’Espanya perquè el tinga  en coneixement

5e.-Que es notifique  l’acord als Ajuntaments dels municipis de la comarca de la Ribera Alta.

Alzira 2 d’Agost de 2012

Enrique Montalvá Espanya

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here