L’insostenible PGOU de Guadassuar /Joan V. Puchol (Regidor de Compromís)

1
444

Sobre la nova versió del PGOU de Guadassuar:

2004: Inici expedient 2005: Aprovació avanç PGOU i exposició pública. 2007: Aprovació Concet Previ Generalitat Valenciana 2008: Aprovació inicial nou PGOU.

Exposició pública. 2008. Aprovació provisional PGOU. 2010. Apovació provisional nou PGOU. Exposició pública 1010. Nova Aprovació provisonal. 2011-Aprovació Text refòs I.

Exposició pública. 2012: Aprovació Text Refòs II. Exposició pública. 8 anys des de l’inici de l’expedient per aprovar provisionalment un PGOU ens dóna una idea de la manera de treballar del govern municipal del PP, que ha marcat i dilatat en el temps la seua aprovació, caracteritzada per una gran dosi de provisonalitat, dissenyant un PGOU “desmesurat, poc creïble, inverosímil, sense rigor, insostenible” (paraules literals d’un informe de Conselleria de 2010), i podem afegir capritxós, poc seriós, indigne i irresponsable.

El Ple de 26 de juliol de 2012 ha aprovat –provisionalment de nou- un nou text refòs del PGOU que ha de sotmetre’s de nou a exposició pública per la importància dels canvis introduïts. I ho ha fet d’una manera totalment irregular: En la Comissió Informativa d’Urbanisme, dilluns 23 de juliol, a les 20:30 hores, ens presenten la documentació del nou text refòs del PGOU.

Fins dijous 26, que se celebra el Ple, tenim tres dies per consultar la documentació, que després de tantes versions i modificacions, costa de saber per on anem. Doncs bé, el dia del Ple, dijous 26 a les 22 hores, resulta que hi ha una nova versió del PGOU que és la que s’aprovarà, i que ens faciliten per a la seua consulta en un CD. Tot l’estudi, revisió, comparació amb l’anterior versió, etc. durant els tres dies, ja no valen.

Totes les hores invertides, per a res. Tot l’esforç per intentar aportar millores al PGOU, al fem. No és això una falta de respecte? És això seriós i responsable? Més encara, és això legal? No és això motiu per impugnar l’aprovació d’una documentació diferent a la presentada en la Comissió Informativa, la que s’ha donat a conéixer als regidors i regidores?

El tema no s’acaba ací. Perquè al Ple, quan presenten el nou PGOU,afirmen que el sotmeten de nou a exposició pública perquè ells, el govern del PP, aixina ho han decidit, perquè la Consellera els ha dit –de paraula- que no cal. Però resulta que a l’Informe al PGOU de Guadassuar de la Conselleria d’Infraestructures Territori i Medi Ambient, i firmat per la Cap de Planejament Urbanístic i pel Tècnic d’Urbanisme, on es diuen els errors del PGOU que cal esmenar, a la pàgina 1079 diu: “A la vista de las mofificaciones substanciales introducidas […] se entiende que se debería de reiterar el trámite de información pública del nuevo Texto Refundido [… ] en base a la Sentencia de TS del PGOU de Castellón de la Plana”.

Això ens recorda quan el 2010 van dir que el projecte del golf es llevava del PGOU per la situació econòmica i la crisi immobiliària. I resulta que ja el 2088, en un altre informe de Conselleria, també firmat, ja els havien comunicat que el golf no es podia fer per incomplir la Llei del Golf i la LOTPP, entre altres. El PGOU de Guadassuar presenta molts problemes. Alguns s’han solucionat per la intervenció de la Conselleria. Però hi ha altres que encara contnuen pendents:

1)-El PAI de l’Alter és molt desmesurat, i suposa un creixement insostenible (el PGOU diu que Guadassuar sumarà 8.786 habitants, de 6.000 a 14.000, algú s’ho creu?)

-2) El polígon Industrial de la Garrofera es qualifica amb el grau 5 (el màxim) d’indústries molestes i el grau 4 (el màxim és el 5) en indústries perilloses, nocives i insalubres, la qual cosa suposa un perill molt important per a la nostra població i la dels pobles veïns, i aconseguirà un efecte “crida” per a tota classe d’indústries contaminants per instal·lar-se al nostre poble, ja que no hi ha altres polígons industrials amb aquesta qualificació. Per què hem d’acceptar nosaltres allò que els altres pobles rebutgen?

-3) Es pretén mesclar aigua baixa en nitrats (22 mg/l) procedent del pou de la Garrofera, amb l’aigua del pou del poble, que té més nitrats (49 mg/l) i per això es va deixar d’usar. Perdrem qualitat en l’aigua de beure per per justificar que pugem a 14.000 habitants.

-4) Un canvi important introduït ara és el canvi de SU-I (Sòl Urbà Industrial) a SNUC (Sòl No Urbanitzable Comú) per a la zona on està l’actual Planta de Residus i voltants , i on es pretén fer l’ampliació pel Consorci Ribera-Valldigna (presidit per l’alcalde de Guadassuar). Això suposa per als propietaris passar de pagar 74 euros a 182 euros el metre quadrat, per considerar-lo “dotacional”.

Joan Vicent Puchol Pérez, Regidor de Compromís Guadassuar

1 Comentario

  1. Menos mal que en Sueca no gobiernan estos del PP, porque donde mandan no hacen más que desacatos.
    Y es que todo lo que tocan lo desbaratan. La economía, las fallas, el 9 de octubre…
    Hasta cuando los valencianos tendremos que padecer esta condena?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here