I després del Pla d’Ajust què? /Josep Mª Mas (Alcalde de Montserrat)

0
726

Com ja em informat en distints mitjans, tenim aprovat el pla d’ajust i d’estabilitat per poder pagar als proveïdors les factures que hi havien pendents en l’ajuntament des de l’any 2009 fins al 31 de desembre de 2011. Per poder fer realitat aquest pagament hem signat un préstec amb una entitat financera, per un import de 2.000.000.-€ aproximadament, per un període de 10 anys dels quals hi han dos anys de carència de capital. Ja s’han fet les transferències per pagar les factures pendents amb data 30 de maig passat.

Doncs és ara quan hem fincat el comptador a zero i encetem una nova etapa dirigida obligatòriament pel que ens diu el pla d’ajust i d’estabilitat pressupostària. Si tenim en compte que fins aleshores tenim que pagar més de 550.000.-€ a l’any, d’amortització de capital més interessos dels crèdits vius que te l’ajuntament, i a partir de l’any 2014 per pagar el nou crèdit necessitarem més de 250.000.-€ a l’any, esta clar que l’import que
tenim que pagar als bancs serà de 800.000.-€ a l’any.

Les dos partides d’ingressos més importants de l’ajuntament son la participació en els impostos estatals que rebem del Govern Central i els ingressos per l’impost de bens immobles, partides aquestes totalment taxades i previstes en el pla d’ajust. A la vista d’aquesta situació i tenim en compte que el Govern Valencià encapçalat pel President Fabra, ens deu més de 800.000.-€ des de fa més de dos anys, i el que és més greu, el Govern Valencià no sap quan ens va a pagar el que ens deu. Com es podreu imaginar, la caixa de l’ajuntament no esta passant per un bon moment. El problema és que aquesta situació no te solució a mig termini i continuarem suportant la mancança de finançament.

El sistema que a dut a terme el Govern Central per poder pagar les factures endarrerides ha estat un bona fórmula, però s’ha quedat a mitges, entre altres per què no s’han pagat les factures pendents de les mancomunitats, nosaltres deguem a la nostra Mancomunitat Vall dels Alcalans més de 900.000.-€ des de l’any 2009, i tampoc s’han pagat els deutes de les comunitats autònomes amb les ajuntaments, raó per la qual les entitats locals continuem amb la manca de liquiditat i continuem finançant a la Generalitat Valenciana, i per això dic que aquest sistema s’ha quedat coix i li falta la solució definitiva, que per desgràcies no passa per les nostres mans, i no és altra que resoldre el finançament de
les entitats locals.

Des de la finestra oberta que em donen els mitjans de comunicació, aprofite l’ocasió per demanar una solució definitiva on els ajuntaments de tot L’Estat tingam clares les nostres responsabilitats i les nostres obligacions com entitat pública de cara a la ciutadania.

Es per tot el que he explicat que demane tant al meu partit com a la resta d’agrupacions polítiques, que des de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, (FEMP) institució aquesta on estan representats tots els ajuntaments d’Espanya, en un curt termini de temps no més enllà d’un any, estiga consensuat i aprovat el nou finançament de les administracions locals, per què si no és així, tornarem a tindre el mateix problema que fins aleshores i no podrem pagar als nostres proveïdors, en un període de dos anys.

El que estic dient no és sols un problema del nostre ajuntament, és un problema generalitzat de la majoria de les administracions locals. La falta i la inseguretat d’ingressos i la demanda normal i quotidiana de servies a “La Casa del Poble” per part de la ciutadania, es evident i ho podem comprovar dia rere dia.

Es urgent adoptar una solució definitiva al finançament de l’administració local d’una vegada per sempre, dugem més de 30 anys de democràcia i pareix que no ha hagut temps de resoldre aquest greu problema que patim els ajuntaments i de rebot tota la ciutadania. No podem consentir que després de la que esta caient, i de tot el que estem veient al nostre voltant que l’administració més a prop de la gent siga la que menys recursos tinga i siga la que te que atendre les necessitats més bàsiques de la població.

Si no resolem el finançament de les administracions locals, tornarem a no poder pagar als proveïdors i L’Estat tindrà que intervindre més d’un ajuntament. M’agradaria escoltar a tots els partits polítics que opinen al respecte i poder obrir un gran debat amb data de termini on es done solució definitiva a la supervivència de les administracions locals.

Montserrat 6 de juliol 2012

Josep Mª Mas i Garcia
Alcalde de Montserrat

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here