Educació deixa al Francesc Pons només amb un professor especialitzat per atendre un centenar d’alumnes necessitats d’educació especial

2
471
El Consell Escolar Municipal recolza el Francesc Pons
Professors del Francesc Pons contra les retallades

La supressió de dos unitats de Primària i altres dos d’Infantil han caigut com una bomba al sí del centre públic Francesc Pons de Carcaixent però el que més ha indignat la seua comunitat educativa ha sigut la supressió d’una de les dos professores especialitzades en Pedagogia Terapèutica (PT) davant l’existència d’un centenar d’alumnes «amb necessitats d’educació especial ó de suport educatiu».

A més la única especialista que queda és la cap d’estudis que té una reducció de 6 hores per atendre les responsabilitats que comporta el seu càrrec.

El Consell Escolar Municipal de Carcaixent va aprovar, per unanimitat, el passat dimecres un escrit dirigit a la conselleria  d’Educació explicant la seua problemàtica i demanant altre mestre especialitzat per atendre un cas inusual com el del Francesc Pons que «concentra» la major part dels alumnes immigrants i amb necessitats de suport educatiu de tot el municipi.

La pròpia regidora d’Educació, Isabel Gómez, s’ha compromés en defensar estes reivindicaciosn davant els responsables educatius de la Generalitat.

Fonts del claustre de professors del Francesc Pons han significat a Riberaexpress que les supressions han vingut determinades per «l’augment de la ratio junt la disminució de la matrícula, un fet que ha beneficiat els tres col.legis privats de Carcaixent».

A més han denunciat la «política de fets consumats del Consell en privar de la presentació d’alegacions que correspon al dictaminar les supressions amparant-se en que la primera notificació contenia unes errades». I sobre tot «la pèrdua de qualitat en l’ensenyament que patiran, de forma molt significativa, el centenar d’alumnes que requerixen un suport educatiu especial».

Riberaexpress

Escrit del Consell Escolar Municipal:

RESOLUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CARCAIXENT A LES RECENTS NORMATIVES PUBLICADES PER A AUGMENTAR LA RÀTIO ALS CENTRES EDUCATIUS I AL NOU DECRET D’ARRANJAMENT ESCOLAR.

El Consell Escolar Municipal de CARCAIXENT com a màxim òrgan de participació i control de la societat en l’ensenyament, i en les competències i funcions definides en la programació i control de l’ensenyament per part de la comunitat local, sobre tot en quan a la determinació específica dels llocs escolars que han de crear-se, substituïr-se o suprimir-se a la localitat, tal com s’estableix en el Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és aprovat el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.

Vol manifestar el seu rebuig al Reial Decret Llei 14/2012, al DECRET 73/2012, i a l’Orde 19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula l’aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l’àmbit educatiu, en els centres docents no universitaris públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, en quan a la consideració manifestada en aquesta normativa que explicita que les administracions educatives podran ampliar fins a un 20% el nombre màxim d’alumnes establit en l’article 157.1.a de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, per a l’Educació Primària i Secundària Obligatòria.

Aquesta situació afecta directament a la Programació de l’ensenyament a la nostra localitat ja que la concreció d’aquesta norma suposa per al curs vinent la desaparició de 2 grups de batxillerat  la desaparició de 2  grups de l’ESO al IES Arabista Ribera,  a més la desaparició de 2 unitats, i 4 llocs de treball en el centre de infantil i primària CEIP FRANCESC PONS BOIGUES de la localitat, segons la resolució de 29 de Juny de 2012, i per tant una ingerència en les funcions que aquest òrgan té delimitades tal com s’estableix en la normativa citada al primer paràgraf d’aquesta resolució.

Per això des d’aquest Consell Escolar Municipal demanem es modifiquen les previsions realitzades per la Conselleria en el citat decret de 29 de Juny de 2012, i es mantinguen els grups i les unitats de la població de CARCAIXENT sense aplicar l’Orde 19/2012 fins que aquest Consell Escolar Municipal emetesca l’informe corresponent al respecte de la programació general de l’ensenyament a la localitat i en tots els casos els tancaments d’unitats no es podran produir fins que es tanque el procés d’escolarització en setembre.

El Consell Escolar Municipal acorda donar trasllat d’aquesta Resolució a l’Ajuntament de CARCAIXENT per a que tinga coneixement d’aquesta Resolució, a la Direcció Territorial, Servei d’Inspecció Educativa i a la Conselleria d’Educació, Servei de Planificació Educativa per tal de què es facen les comunicacions oportunes a la Subdirecció General de Personal Docent per a que es doten les plantilles dels centres educatius tal com s’havien mantingut fins al curs 2011/2012 amb la finalitat d’aconseguir l’accés de tots els estudiants de la localitat als nivells educatius i culturals que els hi permeta la seua realització personal i social.

Carcaixent 4 de Juliol   de 2012

2 Comentarios

 1. No hi ha dret…. en aquest país educació,cultura i sanitat sempre són els més perjudicats. Quina culpa tenen els nanos?

 2. Este es un 3º intento, estoy por pensar que boicotean.
  cada dia les voy a hacer algo de memoria historica reciente de Carcaixent;

  CUMPLIMIENTO PROGRAMA ELECTORAL 2003/2007

  -Construcción de unas nuevas oficinas del SERVEF de Carcaixent (317.660 €. 100% Conselleria).
  -Nuevo depósito de agua en la Colonia Santa Marina.
  -Compra de 10.369 m2 de terrenos de Renfe, para dotaciones y equipamiento público (438.739 €. 100% Ayuntamiento).
  -Total apoyo a los damnificados por la rotura de la presa de Tous en sus reivindicaciones.
  -Aprobación de 2 presupuestos municipales sin necesidad de recurrir a crédito (2003-2004).

  MAÑANA MAS Y MEJOR

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here