L’Alcúdia reclama per la via judicial 52.000 euros a la Conselleria d’Educació

0
269
La votació en el plenari

La decisió s’ha pres en el plenari celebrat el passat dimecres, amb el vot a favor dels grups Socialista i Compromís per l’Alcúdia, i l’abstenció dels del Grup Popular.

La quantitat demandada, 52.000 euros, respon a la part encara no abonada de la subvenció atorgada per resolució de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana de data 30/11/2009 per a la construcció i equipament de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle de l’Alcúdia.

Totes les vies administratives

Abans d’arribar a esta decisió, l’Ajuntamet de l’Alcúdia ja ha intentat totes les vies administratives, ha manifestat el seu disgust i ha reiterat les seues protestes en diferents ocasions. Ara fa més d’un any, en el plenari celebrat l’u de març de 2011 i amb el vot unànime de tots els grups municipals, s’acordà “Reiterar la reclamació expressa de compliment del seu acte de concessió de la subvenció, als efectes previstos en l’article 29 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa – Administrativa, fent constar que, transcorregut el termini legal de tres mesos, l’Ajuntament procedirà a interposar el corresponent recurs contra la inactivitat de la Generalitat Valenciana, amb l’exigència del pagament de la subvenció atorgada, afegits els corresponents interessos”.

Abstenció del PP

Hui, 16 mesos després, la situació no ha canviat en absolut, i per això l’Ajuntament s’ha decidit a començar el contenciós. En esta ocasió, i malgrat el seu vot a favor de la sessió de març de 2011, el Grup Popular ha decidit fer-se arrere en la seua decisió inicial i abstenir-se en la votació.

Obra justificada fa 2 anys

La falta de pagament de la totalitat de la subvenció atorgada per part de la Generalitat genera a l’Ajuntament de l’Alcúdia un important problema de desfasament en la tresoreria municipal, atès que s’ha degut pagar al contractista que ha executat l’obra l’import de les obres certificades, i als proveïdors de l’equipament instal·lat, dins del termini legal de 60 dies, mentre que la part corresponent a l’aportació autonòmica no ha sigut ingressada en l’Ajuntament, a pesar del fet que, ja fa més de dos anys que va ser oportunament justificada. La Generalitat sí que ha rebut l’aportació estatal, per tant el que està fent és retenir uns diners dels quals només era un pur intermediari.

PRIMER.- Interposar, davant la Sala del Contenciós – Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la inactivitat de la Generalitat Valenciana, al no procedir al pagament a l’Ajuntament de l’Alcúdia de la quantitat de 52.500 €, en concepte de la part encara no abonada de, malgrat el fet que aquesta ja fa més de dos anys que ha sigut totalment justificada per l’Ajuntament de l’Alcúdia.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here