Compromís per l’Alcúdia aboga pel sistema de banc de llibres i la seua reutilització en el centres escolars

5
339

Critica que el curs acabe sense que s’haja publicat la resolució per a llibres de text i material escolar.

Davant la desaparició del bonollibre per al pròxim curs i la seua substitució per beques en funció de la renda, Compromís per l’Alcúdia, ha presentat una moció en la que reclama el manteniment de les ajudes per a llibres de text i material escolar del curs que ara termina i la gratuïtat real de l’ensenyament públic. Igualment es critica que el curs escolar finalitze hui sense que s’haja publicat la resolució relativa a aquestes ajudes, el que crearà problemes per informar a les famílies i anticipa els problemes que sorgiran a principis de curs amb els llibres de text en les escoles.

Durant anys la societat en general i la comunitat educativa en particular ha reclamat que la gratuïtat de l’educació es fera extensiva als llibres de text i altre material didàctic escolar, per ser el recurs didàctic més utilitzat en les escoles i ferramenta fonamental per a l’aprenentatge.

A partit del curs 2007-08 la Generalitat Valenciana introdueix a través del bonollibre el «programa de gratuïtat dels llibres de text perquè de manera gradual s’implantara la gratuïtat dels llibres a tot l’alumnat d’ensenyança bàsica de la Comunitat Valenciana.» Aquest  programa, que segons l’ordre de desembre de 2010 «es mantindria fins a la seua total implantació en tots els nivells de l’ensenyança bàsica»,  dotava amb 105 euros de manera universal als alumnes d’Educació Primària, quantitat que cobria al voltant d’un 60% del mateix.

Malgrat allò afirmat amb rotunditat, i de manera oficial, fa tan sols un any i mig, el Govern de la Generalitat, en lloc d’estendre el bonollibre a l’Educació Secundària Obligatòria, ha decidit abandonar aquest sistema de gratuïtat real de l’ensenyament públic i de garantir la igualtat d’oportunitats, per un altre d’ajudes o beques en funció de la renda.

Paco Sanz, regidor de Compromís per l’Alcúdia, critica que baix l’excusa d’atendre als ciutadans que més ho necessiten, aquest nou sistema, que deixarà fora de qualsevol ajuda a més de la meitat dels alumnes de primària i secundària, suposa una reducció del 30% en les ajudes atorgades en el present curs escolar 2011-12, al passar de 42.424.280 euros a 29.735.810, és a dir un 30% menys.

Des de Compromís per l’Alcúdia hem de fer palès que la crisi econòmica i financera està colpejant durament a la majoria de la nostra societat. La supressió del bonollibre suposarà despeses importants per a moltes famílies que hauran de fer front al cost dels llibres de text, que suposen una mitjana al voltant o superior als 200 euros per alumne.

Compromís per l’Alcúdia demana en la seua moció el manteniment de la partida destinada el curs anterior a l’adquisició de llibres de text que es vorà reduïda en un 30% per al pròxim curs al mateix temps que reafirma la defensa de l’escola pública i de qualitat, que ha de ser gratuïta, tal i com proclama la Constitució, la qual cosa comporta la gratuïtat dels llibres de text i el material didàctic escolar.

Igualment aboga per la implantació de nous sistemes com la reutilització dels llibres de text i la creació de bancs de llibres on els llibres de text són de les escoles que els presten als alumnes durant el curs escolar.

Finalment demana que l’Ajuntament de l’Alcúdia, que ve destina des de fa anys una important partida del seu pressupost a ajudes a llibres i material escolar, es comprometa a pal·liar, dins de les seues possibilitats, aquest retall en ajuda a llibres, destinant i ampliant si fora necessari, la partida destinada a aquesta finalitat, com fins ara ha vingut realitzat.

MOCIÓ PER RECLAMAR EL MANTENIMENT DE LES AJUDES PER A LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR I LA GRATUÏTAT REAL DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Sr. Alcalde de l’Ajuntament de l’Alcúdia:

En nom del grup municipal Compromís per l’Alcúdia li presente la següent moció  per a la seua consideració, per al seu debat i aprovació, si escau, en el pròxim Ple Municipal:

La Constitució Espanyola en el seu article 27.1 diu «Tots tenen dret a l’educació.» i en el 27.4 proclama «L’ensenyança bàsica és obligatòria i gratuïta.»

Durant anys la societat en general i la comunitat educativa en particular ha reclamat que la gratuïtat de l’educació es fera extensiva als llibres de text i altre material didàctic escolar, per ser el recurs didàctic més utilitzat en les escoles i ferramenta fonamental per a l’aprenentatge.

L’Ajuntament de l’Alcúdia destina des de fa molts anys una important partida del seu pressupost a ajudes a llibres i material escolar que, encara que no cobria el cost total d’aquest, suposava una aproximació important a l’objectiu abans assenyalat.

A partit del curs 2007-08 la Generalitat Valenciana introdueix a través del bonollibre el «programa de gratuïtat dels llibres de text«. En l’ordre que regulava aquest programa per al curs que ara finalitza, 2011-12, Ordre 93/2010, de 14 de desembre, de la Conselleria d’Educació, es deia: «Així mateix, la Generalitat va iniciar en el curs 2007/2008 un nou sistema de finançament dels llibres de text de l’ensenyança bàsica, perquè de manera gradual s’implante la gratuïtat dels llibres a tot l’alumnat d’ensenyança bàsica de la Comunitat Valenciana. En el curs 2009/2010, el programa de gratuïtat es va estendre a tota l’Educació Primària.»

En la introducció de l’esmentada ordre es justificava aquesta iniciativa afirmant que «El capítol I del títol preliminar de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), establix els principis i fins de l’educació, d’acord amb els valors de la Constitució i inspirats en els principis de qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, independentment de les seues condicions i circumstàncies, en l’equitat, que garantisca la igualtat d’oportunitats i en la no-discriminació per raons personals, culturals, econòmiques i socials.»

Aquest  programa de gratuïtat de llibres de text, que segons l’ordre de desembre de 2010 «es mantindria fins a la seua total implantació en tots els nivells de l’ensenyança bàsica»,  dotava amb 105 euros de manera universal als alumnes d’Educació Primària. Cal ressenyar que aquesta quantitat no cobria la totalitat del cost dels llibres de text sinó al voltant d’un 60% del mateix.

Malgrat allò afirmat amb rotunditat, i de manera oficial, fa tan sols un any i mig, el Govern de la Generalitat, en lloc d’estendre el bonollibre a l’Educació Secundària Obligatòria, ha decidit abandonar aquest sistema de gratuïtat real de l’ensenyament públic i de garantir la igualtat d’oportunitats, per un altre d’ajudes o beques en funció de la renda.

Baix l’excusa d’atendre als ciutadans que més ho necessiten, aquest nou sistema, que deixarà fora de qualsevol ajuda a més de la meitat dels alumnes de primària i secundària, suposa una reducció del 30% en les ajudes atorgades en el present curs escolar 2011-12, al passar de 42.424.280 euros a 29.735.810, és a dir, 12.688.479 euros menys.

Cal fer constar igualment que des de les federacions d’associacions de pares s’està demanat l’adopció de sistemes universals, però de cost econòmic inferior, com el del banc de llibres, utilitzat a França i a diverses comunitats autònomes, com Andalusia, on els llibres de text són de les escoles que els presten als alumnes durant el curs escolar.

Des de Compromís per l’Alcúdia hem de fer palès que la crisi econòmica i financera està colpejant durament a la majoria de la nostra societat: treballadors i treballadores, empleats públics, aturats i aturades, i molt especialment a les capes més febles de la nostra societat entre les que trobem a un bon número de famílies amb grans dificultats per mantindre un mínim nivell de vida. La supressió del bonollibre suposarà despeses importants per a moltes famílies que hauran de fer front al cost dels llibres de text, que suposen una mitjana al voltant de 200 euros per alumne.

És per això que proposem l’adopció de les següents mesures:

1- Demanar a la Conselleria d’Educació el manteniment de la partida destinada el curs anterior a l’adquisició de llibres de text, 42.424.280 euros, que es vorà reduïda en un 30% per al pròxim curs.

2- Reafirmar la defensa de l’escola pública i de qualitat, que ha de ser gratuïta, tal i com proclama la Constitució, la qual cosa comporta la gratuïtat dels llibres de text i el material didàctic escolar.

3- Demanar a la Conselleria d’Educació, mentre no s’implante un altre sistema que faça possible la gratuïtat amb menys recursos, el manteniment del sistema del bonollibre universal utilitzat durant els 5 últims cursos i la seua extensió a l’Educació Secundària Obligatòria.

4- L’Ajuntament de l’Alcúdia es compromet a pal·liar, dins de les seues possibilitats, aquest retall en ajuda a llibres, destinant i ampliant si fora necessari, la partida destinada a aquesta finalitat, com fins ara ha vingut realitzat.

5- Recolzar la proposta de les AMPAs de posar en pràctica sistemes com el del banc de llibres o la seua reutilitzacióm, com fins ara es ve realitzant en determinades etapes a l’Alcúdia, per tal de que es puga abaratir el cost dels mateixos.

6- Traslladar la present moció als Claustres i AMPAs de l’Alcúdia, a la Consellera d’Educació, Maria José Català i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.

L’Alcúdia 15 de juny de 2012

Paco Sanz

Portaveu del Grup Municipal de Compromís per l’Alcúdia

5 Comentarios

 1. Los del compromis se quejan porque los que tienen buenos sueldos y buenos trabajos (muchos de ellos) les convenia mas el bono libro que la beca, porque si miran lo que ganan se van a quedar fuera de las becas muchos de los suyos y con el bonolibro ellos y todos los que ganan buenos jornales se beneficiaban tambien.
  Cuando les conviene se olvidan de la crisis y no les importa que nos cueste mas caro a todos, aunque tengan que subir impuestos para poder sacar los libros casi gratis para todos y no solo a los mas necesitados.

  HACERLO CON BECAS ES COMO SE HA HECHO TODA LA VIDA Y ES MUCHO MAS JUSTO Y MAS BARATO PARA EL ESTADO

 2. Y eso de los bancos de libros y reutilizarlos tiene que ser trabajo de las AMPAS de los colegios, que para algo estan, y no de los politicos a los que os pagamos un sueldo los ciudadanos.

 3. Paio es nota que parles sense coneixement del tema. Primer dius que la proposta de banc de llibres es cosa de les AMPAs i no dels polítics als que dius «que os pagamos un sueldo los ciudadanos». No és cert que a tots els polítics els paguen un sou, ni molt menys. La majoria dels regidors dels pobles que dediquem moltes hores a la tasca pública no cobrem cap sou. Particularment jo cobre del meu sou de mestre retalladíssim en 2010 i en 2012.

  Naturalment que els polítics han d’opinar sobre el banc de llibres, ja que la proposta és que els diners que destinen a ajudes de llibres vagen a les escoles a que compren els llibres. Els llibres serien de les escoles i els alumnes els utilitzarien com un prèstec i a l’altres curs els utilitzaria un altre alumne. D’aquesta manera un mateix llibre podria ser reutilitzar 4 cursos.
  Tampoc tens raó en el primer comentari.

  El problema de fons, no és si bonollibre o beques, el problema de fons és que la Generalitat ha retallat un 30% els diners destinats a beques, passant de 42 milions d’euros a 29 milions. Per això s’inventen el tema de la renda que amaga el retall. Paio llig el que deia la mateixa Generalitat sobre la gratuïtat dels llibres de text l’any passat.

  L’any que vé es quedaran sense cap ajuda el 50% dels alumnes i si la Generalitat no paga les beques a l’altre 50% molts aniran sense llibres a l’escola.

  O no saps, Paio, que les beques de l’ESO d’aquest curs encara no s’han pagat? I això que ja ha acabat el curs. Quin desastre de govern! Qui es creu que pagaran les beques el curs pròxim?

  Cal informar-se un poc abans de parlar.

 4. ¿Y eso de «cal informar-se un poc abans de parlar», que es para censurarme porque no le conviene o qué?, si, si, mucho predicar de libertad los de izquierdas, pero luego con frases así se le ve el plumero a más de uno, porque aunque no me informe tengo tanto derecho a hablar como usted o el alcalde, aunque no le guste.

  Muchas gracias por la información y la aclaración señor Paco y por haberme dedicado su tiempo.
  (Para que luego no se diga que los pobres o los incultos no tenemos educación, que de eso hasta los analfabetos muchas veces le pegan 40 patadas a los más cultos)

 5. Sr. Paco, tinc 49 anys i quan jo anava al col.legi no hi havia bonos de llibres, els
  pagaven els pares, l’Estat donava beques i també es cobraven acabant-se el
  curs. Ara no s’inventa res, està tot inventat. I no hem pareixeria malament que
  part dels criteris per obtindre una ajuda es basara en les notes, ja que premiar
  l’esforç, cosa que s’ha perdut. Quina motivació té que tindre un alumne per traure
  bones notes d’un alumne que no les trau? si li paguen els llibres ambdós igual?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here