Els professors de l’IES Tulell d’Alzira diuen que no caben més de 27 alumnes per grup davant la pujada de ratio del Ministeri a 36 ó 42

3
422

Simulació de com estarien els alumnes del Tulell amb la pujada de la ratio

Declaració del professorat del l’IES nº 4 d’Alzira Tulell-Assemblea del Professorat:

El passat 15 de maig del 2012 els centres docents varem rebre una nota informativa del Director General d’Ordenació i Centres Docents on aclareix l’aplicació del Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d’abril del Ministeri d’Educació, i on es demana que els centres docents contemplem un increment de ràtio del 20 % per a les places escolars del proper curs.

Aquest augment de ràtio suposa fins a 36 alumnes per grup a l’ESO i 42 alumnes per grup al batxillerat, ràtios no compatibles amb l’espai mínim que cada alumne ha de disposar a l’aula segons el Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, del Ministeri d’Educació on s’indica a l’article 14, apartat a), ni amb el disseny i organització del nostre centre. Concretament al referit Reial Decret fica:

I. Disposiciones Generales

“… 1,5 metros cuadrados por persona en el resto de las aulas, y 5 metros cuadrados por persona en los espacios diferentes a las aulas como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc”

Article 14, apartat a),

“Un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de alumnos escolarizados autorizados y en todo caso, con un mínimo de 1,5 metros cuadrados por puesto escolar.” (Que és el màxim recomanat a nivell europeu.)

Doncs l’IES Tulell, de quatre anys només i construït amb les normes de qualitat educativa modernes, té les 22 aules normals de les següents dimensions, incloent buits i excluint pilars:

7’53×6’37 + 4’57×0’39 – 0’25×0’4 = 47’97 + 1’78 – 0’10 = 49’85 m²

La qual cosa dona, a raó de 1’5 m²/persona, una cabuda per a:

49’85 : 1’5 = 33 persones

Per tant hi ha espai per a 32 alumnes, com a màxim, més el professor.

Respecte a les aules de dibuix, laboratoris, tallers, etc., la seva superfície és de 80 o 100 m², que a raó de 5 m²/alumne tindrien cabuda per a 15 o 20 alumnes més el professor, respectivament, que és la quantitat raonable i recomanable.

Per tant, físicament no ens caben 42 alumnes en les aules normals, ni 36 tampoc, fins i tot els 32 suposen una massificació que a nivell pedagògic resulta absolutament desaconsellable, per la dificultat de treballar amb grups massa grans i per la complicació extra que suposa el comportament actual dels joves, poc motivats i poc respectuosos generalment.

D’altra banda, si s’augmenta així el nombre d’alumnes per aula, des del punt de vista de la prevenció en casos de situacions d’emergència, caldria que la Conselleria d’Educació ens donara indicacions clares de com portar a cap una evacuació efectiva de les aules ocupades amb més de 30 alumnes. Doncs cap dels professors del centre tenim formació ni experiència al respecte.

En definitiva, el nostre centre no es troba dissenyat per poder donar cabuda a grups amb més d’uns 27 alumnes per aula. I en cas de tindre grups majors es poden generar els següents problemes:

-Dificultat en la gestió adequada de l’aula per part dels professors, tant del seu moviment, com de les explicacions, participació, comprovacions del treball dels alumnes, etc.

-Augment dels problemes d’atenció a l’aula per part dels alumnes, sobretot dels que es troben a les últimes files, per la dificultat de visió de la pissarra i d’escoltar les explicacions del professor. A més, els alumnes situats als laterals patirien de reflexió del llum a la pissarra, efecte que ja es dona actualment.

-Augment de les incidències d’aula i dels problemes disciplinaris per la proximitat i les majors interaccions dels alumnes.

-Impossibilitat manifesta per poder atendre a la diversitat d’alumnes i interessos, per part del professor d’aula.

-Augment dels riscos d’accidents dins l’aula per l’augment de la probabilitat de patir impactes i caigudes (amb cadires, taules, bosses dels alumnes, …, tot amuntonat).

-Augment de la dificultat de ventilació de l’aula tant a l’hivern com a l’estiu. Major probabilitat de que els casos de sensibilitat al respecte augmenten entre els alumnes i els professors.

-Riscos evidents pel que fa al buidatge d’aules davant situacions d’emergència.

En resum, d’aplicar el significatiu augment de la ràtio que proposa la Conselleria, la qualitat educativa i la seguretat del nostre centre es voran greument afectades.

Per tot això, els professors de l’IES nº4 Tulell, declinem totalment qualsevol responsabilitat derivada de l’augment de les ràtios per damunt dels 27 alumnes per grup, responsabilitzem a la Conselleria del que puga ocórrer i demanem la no aplicació i la retirada del Decret d’augment de la ràtio.

Alzira a 20 de juny del 2012.

L’Assemblea del Professorat

3 Comentarios

  1. Vaya chorradas que esgrimen los profesores para no tener que trabajar más.
    Me gustaría verlos trabajar en empresas privadas.

    • Es que de los maestros de las fotos, las dos primeras filas aparentan que son los que han movilizado a los profesores y las otras tres filas de atrás están allí por obligación y para no quedar como esquiroles con los compañeros, pero los de las tres filas de atrás tienen una pinta de no estar de acuerdo con los compañeros que no se la acaban, pero por llevarse bien con los compañeros del trabajo, hay que ser un equipo y apoyarse los unos a los otros y al final hacer caso a los de costumbre, por lo menos a la cara, aunque luego a sus espaldas ni están de acuerdos con los movilizadores y hasta a algunos a lo mejor ni los aguantan, pero ya se sabe que en todos los trabajos se cuecen habas y hay que tragar mucho y a más de un compañero de trabajo que a veces no quisieramos tener.

    • Willy, seguro que no tienes hijos y, si tienes, cuando vayan al instituto que te cuenten lo bien que se está durante 7 horas en un espacio reducido intentando aprender algo. Que bien, me encanta este pais, gente como willy se lo curra mucho para que nuestros hijos tengan una educación en condiciones, y “la verdad” también tienen unos argumentos maravillosos, que asco!!!!

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here