Més Algemesí demana una auditoria per a revisar els comptes de la gestió de l’ORA

0
486

Josep Bermúdez

MÉS ALGEMESÍ sospita que l’escassa informació existent sobre la gestió de l’ORA pot afavorir i encobrir determinades irregularitats comptables que perjudiquen a l’Ajuntament. Entenem, a més, que s’ha produït una manca de control sobre l’empresa de l’ORA. Resulta inconcebible que no es troben els informes de les liquidacions anteriors a 2011. No és creïble que el informes de 2007 a 2010 no es troben o no s’haguen presentat. Igualment resulta poc creïble, per no dir gens, l’informe de 2011 que en última instància es redueix a dues xifres bastant arbitràries: la d’ingressos i la de despeses, xifres que en cap cap es troben detallades i justificades.

És per això que, per aclarir dubtes i sospites, hem demanat una auditoria comptable sobre la liquidació del cànon de l’ORA per al període 2007-2011. I l’hem demanada, principalment, perquè al nostre parer existeix un excés injustificat en els costos de gestió.  D’acord amb la documentació annexa al nou plec de condicions, els costos actuals de personal (4 persones) ascendeixen, amb Seguritat Social inclosa, a uns 85.000€. L’empresa declara que els costos de 2011 han estat de 167.191,10€. Queden doncs per justificar uns 82.000€ en concepte d’altres costos, quantitat que, al nostre parer resulta injustificada, i més quan en el nou plec es demanen sols 10.000€ més pel manteniment també de la segona planta del pàrquing.

Però si açò resulta increïble, molt més ho és que el propi equip de govern no haja demanat una auditoria o una investigació al respecte, i pel que nosaltres hem pogut saber, no ho ha fet.  L’equip de govern actual està mirant cap a un altre costat i deixa les mans lliures a l’empresa gestora per a declarar el que vulga. Entenem que aquesta mancança de control pot propiciar o permetre presumptes irregularitats que beneficien clarament a l’empresa que, d’aquesta manera, pot abonar la quantitat de cànon que vulga. No oblidem que en 2011 ha ingressat un 20%  menys que en 2010 i un 30% menys que en 2009.

No obstant això, aquestes no són les úniques anomalies que hem detectat. En l’informe de liquidació l’empresa no explicita quina és la fórmula que utilitza per tal de determinar la quantitat que ha ingressat, únicament indica que d’acord amb el número de places lliures i dies de serveis  abona eixa quantitat. Entenem que açò no és una autoliquidació correcta, ja que una autoliquidació deuria consignar els càlculs que s’hi realitzen. Ni tan sols sabem si la quantitat abonada es correspon amb el cànon fix obligatori que ha de pagar l’empresa. Altrament ens trobem davant una quantitat que podria ser arbitrària. No oblidem tampoc que al declarar l’empresa més de 25.000€ de pèrdues l’Ajuntament deixa d’ingressar una quantitat significativa de diners.   Tal i com estipulava el ple de condicions de 1998 (article 14é), l’Ajuntament deuria cobrarà un cànon variable del 50% sobre la recaptació neta excedentària..

MÉS ALGEMESÍ considera que l’equip de govern no ha vetllat adequadament pels interessos municipals al no exercir el preceptiu control sobre l’empresa concessionària. Cal destacar que açò no és una situació puntual que afecte sols als comptes de 2011, sinó que pot haver-se donat en exercicis anteriors dels quals res no sabem.

Per tot això MES ALGEMESÍ demanà en el dia d’ahir una auditoria sobre la comptabilitat del servei de gestió de l’ORA, així com també uns informes tècnics municipals sobre aquests procediments i comptes. Depenent del que es desprenga de l’auditoria exigirem responsabilitat polítiques i d’altres tipus si els interessos d’Algemesí han estat perjudicats o no han estat satisfactòriament protegits. El que sí que volem deixar ben clar és que, a tenor de l’informe presentat per l’actual empresa concessionària que declara 25.000€ de pèrdues, no seria lògic que aquesta es presentés a un concurs que, sobre el paper, abocaria tant a l’Ajuntament com a la pròpia empresa a pèrdues majors.

Comunicat Més Algemesí

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here