L’ORA és deficitària en 25.000 euros segons Més Algemesí

0
416
Josep Bermúdez

L’equip de govern municipal s’ha inventat un xifres irreals per al plec de condicions de l’ORA i el pàrquing i ho ha fet sense cap tipus d’informe tècnic municipal. Durant el darrer plenari extraordinari s’afirmà reiteradament que els costos de gestió del pàrquing i l’ORA eren de 177.000 (+IVA) així com que això quedaria pràcticament cobert ja per la recaptació de l’ORA, recaptació que segons l’equip de govern informà allí era de 170.000€. Donat que en l’expedient no constava cap informe al respecte, i davant la sospita fonamentada, que l’equip de govern estigués manipulant i inventant-se la informació que ens oferia hem sol·licitat veure els expedients i informes tècnics elaborats per a determinar els costos de manteniment de la 1a planta del pàrquing, de gestió de 2a i l’ORA, i l’informe sobre els ingressos dels últims anys.

Per a sorpresa nostra pràcticament res d’açò existeix. No existeix un informe que indique quins són els costos de manteniment estimats de la 1a planta. No sabem doncs en què s’ha basat per establir-los inicialment en 33.000 i finalment en 23.000€. Tampoc existeix un informe detallat dels costos de gestió de l’ORA i el pàrquing que faça creïble la xifra de 167.000€ inicicial o de 173.000€ final. A més d’unes enquestes fetes en 2008 –que no un informe de viabilitat econòmic- l’únic que se’ns ha facilitat és l’informe de 2011 que acompanya a la liquidació que efectua l’empresa a l’Ajuntament. No existeix cap informe d’anys anteriors, la qual cosa resulta increïble. De la lectura de l’informe de 2011 es desprenen conclusions sorprenents.

La primera és que el servei de l’ORA és deficitari. L’empresa en 2011 recaptà 141.357,68€, però comptabilitza 167.191,10€ de costos, el que significa que teòricament ha tingut unes pèrdues de 25.833,42€ per gestionar sols l’ORA. El cànon que pagà a l’Ajuntament per haver-se adjudicat el servei de l’ORA en 2011 fou de 4980,43€.

MÉS ALGEMESÍ considera totalment anòmal que en aquesta liquidació no es detallen quins són els costos de gestió. La despesa més important, la de personal ascendeix, segons el plec de condicions a un 85.000€ (incloent la part de seguretat social de l’empresa). Queden per justificar i detallar 82.000 de costos que no sabem a què corresponen. Tampoc consta que s’haja fiscalitzat i comprovat que realment el recaptat haja estat eixa quantitat. Si això sumem que no existeixen informes d’anys anteriors podem veure clarament que existeix una falta total de control per part de l’equip de govern d’aquesta qüestió que pot estar lesionant els interessos clarament d’Algemesí.

Més sorprenent resulta encara les xifres sobre els costos que s’han inserit al plec.  Si els costos de gestió de l’ORA són 167.000€ que era exactament el que l’Ajuntament considerava inicialment que costava la gestió de l’ORA i el pàrquing, i ara s’ha adjudicat per 10.000€ més (177.000€) la gestió també pàrquing, és impossible que cap empresa seriosa optarà a quedar-se el concurs, perquè de segur que està perdent diners. No tindrien ni per contractar un treballador més. Si la liquidació presentada per l’empresa és certa cap empresa optarà al concurs, i si alguna empresa opta al concurs la liquidació de 2011 quedarà en entredit.

Per una altra banda el que es despren també de les xifres que tenim és que l’ORA està infrautilitzada i que està perdent usuaris. La recaptació en 2011 ha estat de 141.357,68€ i per això pagà a l’Ajuntament 4980,43€ de cànon.  En 2010 ingressà de cànon 6165,83€ ien 2009 6.742,03€. Atenent a aquestes xifres la recaptació ha baixat en relació a 2010 un 20% i en relació a 2009 un 30%. Aquesta tendència fa inviable recuperar els 236.000€ que costarà gestió i manteniment del pàrquing i ORA. No oblidem que en l’actualitat ni pel matí estan ocupades totes les places de l’ORA cèntriques.

MÉS ALGEMESÍ, doncs, considera que les xifres que conté el plec del pàrquing son xifres “polítiques” arbitràries  establertes per l’equip de govern, sense cap criteri tècnic. Denunciem públicament que en el plenari es donaren xifres inexactes i manipulades amb l´únic objectiu d’intoxicar l’opinió pública i desacreditar a l’oposició. L’equip de govern l’únic que preten és obrir, per criteris polítics i interessos partidistes un pàrquing que està comdemnat al fracàs en els propers anys i a ser una despesa inassumible per a l’Ajuntament

Considerem que l’equip de govern no s’ha dut un control ni una fiscalització del servei de l’ORA, donat que no existeixen informes anteriors. Resulta irresponsable que no s’haja exigit a l’empresa que aclarisca i detalles les despeses i costos que té, i resulta incongruent la liquidació a la que hem tingut accés amb el plec de condicions del pàrquing.

Per tot això, MÉS ALGEMESÍ, sol·licitarà demà per escrit, i en el plenari si pertoca, explicacions i aclariments sobre el control que s’ha dut sobre el servei de l’ORA. Considerem urgent que apareguen els informes d’anys anteriors i que es justifique detalladament tant la recaptació com els costos reals de gestió, donada eixa diferència de 82.000€ entre els costos de personals i els totals, diferència que ens sembla excessiva i injustificada. Tot això sense entrar a valorar que totes les dades indiquen la inviabilitat econòmica del pàrquing del Mercat, inviabilitat que deuria portar a l’equip de govern a paralitzar el present concurs de gestió.

Comunicat Més Algemesí.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here