Compromís per l’Alcúdia contra les prospeccions petrolíferes en el Golf de València

0
309

Compromís per l’Alcúdia ha presentat una moció pel que demana al Ple que es pronuncie contra les prospeccions petrolíferes que foren aprovades en 2010 i sobre les quals el govern actual no vol actuar.

El 23 de desembre de 2010 el Govern d’Espanya aprovà dos decrets pels quals s’atorgaven sengles permisos d’investigació al litoral valencià per a la possible explotació d’una sèrie de jaciments d’hidrocarburs, tant petroliers com de gas natural. El 17 de febrer de 2011 tots els grups polítics de les Corts s’uniren en el seu rebuig a aquestes prospeccions i acordaren exigir al Govern central la revocació dels permisos d’investigació.

El passat 2 de gener de 2012 el Ministeri d’Indústria autoritzà a l’empresa "Medoil Plc" la transmissió total dels permisos de prospeccions petrolíferes denominats Albufera, Benifaió i Gandia a la companyia "Capricorn Spain Limited" que és la que ostenta els drets de les altres zones denominades Alta Mar 1 i Alta Mar 2 per la qual cosa es donava per reactivat el projecte amb el vist i plau de l’actual govern.

Segons Paco Sanz, regidor de Compromís per l’Alcúdia la informació que existeix sobre activitats similars a la proposta i que ja desenvolupa aquesta empresa en altres llocs del Mediterrani, va confirmar l’indubtable impacte que pot produir-se sobre el medi ambient. La metodologia a utilitzar és capaç d’alterar substancialment l’hàbitat de la comunitat de cetacis la presència dels quals és contínua en aigües del Golf de València. Aquestes prospeccions, segons el regidor de Compromís per l’Alcúdia, amenacen el nostre ecosistema marí i litoral.

Els treballs que pretén realitzar aquesta empresa quedarien, a més, pròxims a l’àrea d’influència de la reserva marina del LIC de l’Albufera, o a les Illes Columbretes protegides com a Reserva Marina pel seu valor i biodiversitat.  

D’altra banda, aquestes prospeccions poden afectar als bancs de peixos les ones produïdes i afectar al tràfic pesquer de la zona. De fet, en altres llocs on s’han realitzat treballs similars s’han detectat reduccions en les captures que oscil·len entre un 30% i un 70%, en funció de les espècies.

Les manifestacions del ministre d’Indústria, justificant el canvi de titularitat de l’empresa explotadora dels permisos i la no revocació de l’autorització d’efectuar prospeccions, no resulten gens tranquil·litzadores, així com l’afirmació de que es podran realitzar prospeccions a més de 3 km de la costa, ja que els impactes sobre els cetacis i els bancs de peixos serien igualment perjudicials i més si tenim en compte, per exemple, que el Parc Natural de les Illes Columbretes se situa a 48 km de la costa valenciana i a tan sols 18 km de la zona de prospeccions. Tampoc les afirmacions de l’empresa anunciant que no farà prospeccions en la zona més pròxima a la costa suposa alterar els impactes de les prospeccions.

Compromís per l’Alcúdia demana a l’Ajuntament que manifeste la seua aposta ferma per les energies renovables i mediambientalment netes i sostenibles i expresse la frontal oposició a l’autorització del Consell de Ministres per a la realització de prospeccions petrolíferes a la zona central del Golf de València, per les variades, indubtables i reconegudes conseqüències que aquest tipus d’activitat pot tenir sobre la biodiversitat d’aquest enclavament, i els efectes econòmics i turístics que porta aparellada.

Igualment es vol instar al Consell de la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes a que continuen oposant-se a qualsevol projecte d’investigació o explotació d’hidrocarburs al litoral valencià, en el sentit de la proposició aprovada per tots els grups el 17 de febrer de 2011.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here