L’Ajuntament d’Algemesí «pega un pas enrere» en la transparència de les subvencions culturals

0
449
Josep Bermúdez

A través de la consulta de  les actes de la Junta de Govern Local publicades a la pàgina web de l’Ajuntament, la ciutadania pot comprovar que l’Ajuntament ha donat un pas enrere en la transparència de la gestió dels diner públics i està creant un greuge comparatiu entre les diferents associacions culturals del poble. Aquest equip de govern està abusant i violentant, al nostre parer, la norma relativa a les “subvencions nominatives” en matèria de cultura.

Estem parlant d’aquelles que atorga el Sr Alcalde de manera graciosa. Ja poguèrem observar que en les Bases d’Execució dels pressupostos s’incloïen una sèrie d’associacions com a beneficiàries d’unes subvencions directes per “per raons d’interés social, humanitari i per la dificultat de la seua convocatòria pública” (segons s’indica a les actes de la JGL).

Dona la causalitat que la majoria d’aquestes associacions també obtingueren l’any passat subvencions d’aquest ajuntament. Ara bé, en 2011 fou a través de la convocatòria pública que es realitza a aquest respecte. No entenem doncs perquè l’any passat no existia cap dificultat per a que aquestes associacions concorregueren al procés públic de convocatòria mentre que enguany sembla que sí existeix. D’aquesta manera l’únic que s’aconsegueix és impedir que els representats de la voluntat popular d’Algemesí que no pertanyen a l’equip de govern puguem saber quins són els motius pels qual se’ls atorga la subvenció, criteris…, així com també crear un greuge comparatiu amb altres associacions. Cal fer notar que no estem parlant d’aquells convenis de col·laboració que manté l’Ajuntament amb Associacions Culturals del poble pel qual l’Associació rep una contraprestació econòmica a canvi d’una sèrie de contraprestacions per al poble com puga ésser l’organització d’actes o actuacions que formen part de la programació cultural d’Algemesí o de activitats educatives i formatives (Banda de Música, Schola Cantorum, Conservatori…)

Per a enfocar correctament la qüestió, cal recordar que la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, en l’article 22.2.c) manifesta: que «Es podran atorgar de forma directa les subvencions següents: …. c) amb caràcter excepcional, aquelles altres subvenciones en les quals s’acrediten raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública». Considerem que, en els cas de les subvencions atorgades nominativament que ja coneixem, no existeix cap tipus de dificultat per a que concòrreguen a convocatòria pública. Però no és aquest el principal problema, sinó que la principal objecció és el que ha de ser un procediment excepcional es pot convertir en un procediment habitual. Enguany hi ha més associacions que rebran la subvenció de manera nominativa, es a dir, de forma suposadament “excepcional”, que les que la reben per la via de convocatòria pública habitual. De fet els números així ho indiquen, ja que fins el moment s’han atorgat directament i sense concurs públic 8.200€. Aquesta quantitat supera la quantitat de 7.000€ que l’Ajuntament ha aprovat destinar a les subvencions per concurrència en concurs públic.

El pitjor de tot es que es retrocedeix també en el tracte igualitari i equànime  envers les associacions. D’ara endavant hi haurà associacions de primera i de segona. Hi haurà associacions que tindran una subvenció directa per criteris polítics o per tenir via directa amb l’equip de govern,  i haurà unes altres que tindran una subvenció per concurrència a un concurs públic que la rebran d’acord amb uns criteris tècnics. Desconeixem igualment perquè en les Bases d’Execució del Pressupost ja estaven contemplades aquestes subvencions. Que estiguen contemplades als pressupostos demostra que no són “excepcionals”, sinó previstes i ordinàries.

Salvaguardant que totes les associacions que han estat subvencionades nominativament són, sens dubte, mereixedores per la seua tasca d’una subvenció, i que elles han fet, com ha de ser, el millor per a l’associació que és aconseguir el màxim finançament polític, volem deixar ben clar que la nostra crítica no va, de cap manera, envers elles, sinó envers l’equip de govern que retrocedeix clarament en transparència. Considerem que el seu procedir pot estar motivat per la intenció de fer un ús partidista i electoralista d’aquest tipus de subvencions que ha de ser excepcional. Novament, una vegada més l’actual equip de govern fa un ús pervers de la normativa. Cal dir que l’any passat, acabats d’entrar,  en la primera comissió informativa de cultura on s’aprovaren les subvencions culturals de 2011 protestàrem i presentàrem un escrit perquè no veiérem clares ni les bases ni la manera en que s’havien distribuït les subvencions. Enguany, tot i que s’ha millorat les bases en alguna de les direccions que nosaltres apuntàvem, s’ha decidit fer aquest maniobra política d’atorgar subvencions nominatives per tal d’escapar a la fiscalització de l’oposició, la qual cosa suposa un pas enrere en la transparència de la gestió.

Comunicat de Més Algemesí

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here