L’Ajuntament de Carcaixent aclara el comunicat de l’equip organitzador del Ral.li Humorístic

0
419

En relació al comunicat fet públic per l’Equip Organitzador del Ral·li Humorístic el passat dijous 29 de març, l’Ajuntament de Carcaixent, a través de la Regidoria de Joventut, fa les següents manifestacions:

 -En primer lloc, des de l’Ajuntament de Carcaixent en general i des de la Regidoria de Joventut en particular volem manifestar públicament, una volta més, el nostre agraïment a l’Equip Organitzador del Ral·li Humorístic pel seu treball efectiu i desinteressat en benefici dels i les joves de Carcaixent, al front d’una de les activitats més emblemàtiques de la joventut Carcaixentina.

 -La passada edició del Ral·li Humorístic ha tingut assignada una dotació econòmica directa de 18.000 € per part de l’ajuntament de Carcaixent. D’esta quantitat, a hores d’ara, queden pendents de pagament uns 4.500 € aproximadament.

 Els organitzadors del Ral·li Humorístic, en la última reunió mantinguda amb el Regidor de Joventut, varen manifestar la seua intenció de no organitzar la festa de Mig Any de Ral·li, prevista per a finals del mes d’abril, si en Pasqua no s’havia satisfet la totalitat dels deutes pendents amb els proveïdors.

 El Regidor de Joventut es va comprometre a resoldre a que esta qüestió quedaria resolta en Pasqua i amb esta intenció s’han realitzat totes les gestions necessàries per assegurar el compliment d’este compromís.

 -Des de la Regidoria de Joventut es lamenta que, anticipadament a allò acordat i sense cap consulta prèvia, l’Equip Organitzador haja decidit no organitzar el Mig Any de Ral·li.

 -L’Ajuntament de Carcaixent manté el màxim respecte a totes decisions de l’Equip Organitzador del Ral·li Humorístic.

 -L’Ajuntament de Carcaixent comunica que, en compliment del compromís adquirit i abans de les festes de Pasqua, es lliurarà a l’Equip Organitzador del Ral·li Humorístic la totalitat del pressupost pendent de pagament.

 -La Regidoria de Joventut, a més, comunica que es disposa de consignació pressupostària suficient i disponible, destinada a la activitat de Mig Any de Ral·li, segons les indicacions pressupostàries fetes per l’Equip Organitzador en la última reunió.

 -Respecte a la pròxima edició del Ral·li, no s’ha produït cap consulta per part dels organitzador sobre el pressupost disponible o les intencions de l’Ajuntament al respecte.

 -No obstant això, l’Ajuntament comunica que es mantindrà per al ral·li el mateix tractament que per a la resta d’associacions, clubs i col·lectius locals, aplicant-se, per tant, una reducció del 25% al pressupost de l’edició anterior.

  Esta reducció no ha de suposar dificultat alguna per a organitzar la pròxima edició ja que es disposa de marge pressupostari més que suficient, destinat fins ara a recursos no essencials com ara samarretes o muntatge de vídeos, que poden modificar-se sense disminuir ni la quantitat ni la qualitat de cap de les activitats programades en les anteriors edicions.

 -Si, una volta satisfets els deutes pendents de la edició anterior i disposant de pressupost disponible, des de la organització es manté la decisió de no organitzar el Mig Any, l’Ajuntament mantindrà el seu respecte a la autonomia de l’Equip Organitzador en tot allò referent a les activitats del Ral·li Humorístic.

-Finalment, l’Ajuntament de Carcaixent espera que les relacions amb l’Equip Organitzador del Ral·li es mantinguen en l’actual línia de cordialitat i cooperació, estiguen presidides per la sinceritat i no responguen a altres interessos que el millor servei a la joventut del nostre poble.      

2 Archivos adjuntos| 108KB

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here