Els principals carrers d’Algemesí es troben en un estat deplorable

0
455

El tancament de l’exercici econòmic 2011 i la documentació que se’ns ha facilitat han posat de manifest la mala gestió de l’actual equip de govern en algunes parcel·les de competència municipal. Lluny del “triomfalisme” dels comunicats oficials, una mirada més detallada dels comptes de liquidació ens mostra quina és la realitat econòmica d’Algemesí. L’Ajuntament d’Algemesí tenia previst invertir l’any passat 150.000€ per a arreglar i millorar l’asfaltat dels carrers (partida “Inversió Reposició Vies Publiques“). El finançament d’aquesta partida es trobava vinculat a la venda de les parcel·les del Pla. Donat que no en vengué cap, no es pogueren destinar aquests 150.000€ a reposar i millorar els nostres carrers. Resultat: els principals carrers d’Algemesí estan abandonats. Una de les vies principals d’entrada al nucli urbà com és el  carrer Cervantes, presenta un aspecte tercermundista amb pedaços d’asfalt sobre l’empedrat antic.

Dissortadament enguany passarà el mateix, perquè els 100.000€ previstos en 2012 per a la reposició dels carrers depenen de la venda de les places del pàrquing. És més, enguany la situació serà encara pitjor. En 2010 i 2011 s’han pogut reposar alguns carrers perquè s’ha destinat a tal menester el “Pla d’Actuacions Programades” (PAP) de la Diputació, que ha permés en 2011 la inversió de 85.000€ de Diputació (més 28.000€ propis) en les vies públiques. A això cal sumar 81.000 de la partida de “Reparació, conservació i manteniment”. En 2012, però, aquest PAP canvia d’orientació i la Diputació no contempla destinar-los a inversió en vies públiques. D’entrada l’única inversió segura seran els 28.000€  amb que l’Ajuntament complementava el  pla de Diputació més 50.000€ destinats a reparacions. En definitiva en 2012 sols està previst invertir 78.000€, quantitat clarament insuficient i molt per baix dels 400.000€ que estimem caldria invertir de manera urgent. Recordar que el pressupost de 2012 contemplava destinar, a més, 185.000€ que ara per ara no s’ingressaran.

Aquesta desatenció d’una obligació bàsica de qualsevol ajuntament -el manteniment del carrers- contrasta amb les proclames triomfalistes de l’equip de govern sobre el pressupost de 2011. És cert que l’informa d’intervenció indica que s’ha aconseguit tancar l’exercici amb un romanent superior als 679.000€; i això és  una bona notícia. Però no és menys cert és que aquest és un romanent comptable, que no real. Aquest superàvit no és un superàvit líquid. Tal superàvit es donaria si –i ací està allò important- s’aconseguira cobrar tot allò que és factible cobrar. En el mateix informe d’intervenció es deixa ben clar que del pressupost de 2011 encara hi ha per cobrar 3.113.414,02, dels quals 934.024,06 són de dubtós cobrament. (D’anys anteriors a 2011 encara resten per cobrar 3.057.877,86 € i en total a l’ajuntament se li deuen 6,2 milions). Els 679.000€ dels quals parla l’Ajuntament serien real si i sols si s’aconseguís cobrar eixos 2’2 milions d’euros que es consideren factibles cobrar, però que encara no estan cobrats, ni ningú assegura que es cobren.

MÉS ALGEMESÍ vol aclarir aquest punt perquè aquest equip de govern és especialista en maquillar la informació. Quan en la mateixa nota de premsa el primer edil indica que la bona gestió de l’equip de govern ha permés ingressar en 2011, en concepte d’interessos de comptes corrents, 145.127,48 euros, se li ha oblidat dir que durant 2011 s’ha pagat, en concepte d’interessos, 488.106,85, és a dir, 340.000€ més dels que s’han ingressat. Donar informació deformada o parcial, sabent que s’està fent, no és el que deuria de fer un equip de govern.

La informació triomfalista o simplement incompleta que ofereix aquest equip de govern contrasta profundament amb la realitat no tan alegre que es pot observar, i mai millor dit, als nostres carrers. Els carrers d’Algemesí estan abandonats i sense pràcticament manteniment. No sols el carrer Cervantes abans citat, sinó que carrers centrals com el carrer Muntanya, dels Arbres, Germanies o algun tram més antic de l’Av. Bernat Guinovart necessiten una forta inversió de diners, inversió que  en 2011 fou insuficient i que en 2012 serà pràcticament inexistent.

A més de lamentar que els diners de Pla Confiança no s’invertiren, en part, en qüestions prioritàries com aquesta, MÉS ALGEMESÍ preguntarà en el proper plenari què pensa fer l’equip de govern per solucionar el deplorable estat en que es troben molts carrers d’Algemesí i quina font de finançament pensa trobar per suplir els ingressos previstos provinents de Diputació i de la venda de les places.

 Josep Bermúdez /Portaveu Més Algemesí

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here