Carcaixent aprova una moció d’Units per València per a que l’Apicultura siga declarada Patrimoni de la Humanitat

22
545

Ana Calatayud, UxV

Ana Calatayud, regidora d’UNITS a l’Ajuntament de Carcaixent, defensà durant el plé ordinari del municipi una bateria de mocions atenent a les reivindicacions de diferents sectors socials d’esta localitat de la Ribera.

La primera moció que duta al plé, fon la petició d’adhesió a la iniciativa de l’Agrupació de Defensa Sanitària “APIADS” per a que l’abella, i per extensió l’apicultura siga declarada per la UNESCO patrimoni de la humanitat. Esta moció va ser aprovada per unanimitat dels grups municipals. En este sentit la regidora valencianista ha manifestat que “l’apicultura, com el seu nom indica, forma part de la nostra cultura, fins i tot des de la prehistòria i també té uns valors mediambientals fonamentals per al nostre ecosistema, si a això li afegim que el sector està patint una crisi important, que la UNESCO reconega l’apicultua com a patrimoni de la humanitat pot ser una passa important en la seua salvació i perduració i per això mostrem la nostra satisfacció per l’aprovació per part de tots els grups que formen el nostre Ajuntament”.

La resta de mocions foren rebutjades pel plé. És de subratllar que la segona moció està referida a la potenciació del teixit econòmic de Carcaixent aportant diferents mesures per a que des del consistori es poguera recolzar a les empreses i autònoms locals no fon aprovada pel vot de qualitat contrari de l’Alcaldessa de la localitat. Com indica Ana Calatayud les mesures consistixen bàsicament en “bonificacions en impostos i taxes municipals, ajudes per a la inserció laboral de familiars d’autònoms, recolzar els projectes dels jóvens emprenedors carcaixentins mitjançant un concurs d’idees, eliminar burocràcia administrativa per part de l’Ajuntament, i impulsar la celebració d’una Fira local per a donar suport al teixit empresarial de Carcaixent. Estes són mesures que podrien reactivar la nostra economia local i per això les volem presentar a valoració del plé per a que entre tots els grups puguem aportar solucions a la nostra ciutadania. És trist que siga la mateixa Alcaldessa la que haja impossibilitat que esta moció fóra aprovada pel plé.”

La formació valencianista també dugué al plé una moció per a demanar que es tornara a dotar d’il.luminació nadalenca a la població durant les festes, per a recolzar al comerç i hosteleria local, molt important en estos moments de crisi per a que des de la casa de tots, que és l’Ajuntament, no es troben abandonats i tinguen un suport que pot ser fonamental en cada campanya comercial. Hem de pensar que durant eixes dates és quan es produixen el major percertatge de vendes i que si els comerços locals ingressen tot acaba repercutint en el poble. Esta moció va comptar amb el vot favorable d’Units per València, l’abstenció del Bloc-Compromis i PSPV-PSOE i el vot en CONTRA del PP i el PSD.

Per últim es va efectuar un prec a l’equip de govern per a que explique com quedarà definitivament l’aplicació de l’IBI a la població, després del Decret del Govern del Sr. Rajoy,  i que es preveuen ajudes o bonificacions per a que no acabe afectant tan directament a les economies familiars i a les empreses i autònoms que, per la situació, ja tenen les seues economies prou minvades. Prec del que caldrà esperar la resposta.

22 Comentarios

  • Estic d’acord, la declaració de l’Apicultura Patrimoni de la Humanitat era allò que tots els veïns esperaven i necessitaven per a superar estos moments de dificultat. Gràcies anna!.

   • Sr. Opinador, tal vegada, no siga el suport a l’Apicultura, segons vosté, lo que necessita el poble en estos moments, però mire, jo pense que no és excloent.
    L’Apicultura ha sigut des de fa anys un sector molt important en el nostre municipi i vostés, fins ara, no sabien ni que existia. Mostrar-los el suport en esta moció és un reconeixement a tots ells, a la labor que realitzen i a la seua aportació a l’economia local.
    Per què no diu vosté res de la moció d’Units per València de suport a la creació d’ocupació (que sí que és el que necessita Carcaixent, ara) i que el PP, amb el vot de qualitat de la Sra. Alcaldessa, VAN REBUTJAR.

    Per si no les recorda estes eren algunes de les propostes:»
    ……………
    Devem de desenrotllar polítiques que ajuden a generar activitats econòmiques, així com propiciar el manteniment de les existents, hem de redoblar esforços i implicar en esta tasca tots els recursos que siguen necessaris i estiguen al nostre abast, facilitar les ferramentes necessàries per a estimular i fomentar la iniciativa emprenedora perquè és un bé social, motor de l’activitat, innovació i ocupació i incentivar la contractació, ja
    siga temporal o indefinida, de persones desocupades.
    ……………
    ACORDS

    Iniciar els expedients necessaris per a aconseguir els objectius següents, quant a mesures per a fomentar la contractació, l’autoocupació i d’ajuda a l’emprenedor.

    Sol· licitar al departament corresponent l’elaboració d’un informe que avalue la possibilitat i viabilitat d’aplicar bonificacions, subvencions o exempcions sobre distintes taxes i impostos municipals (com ara IBI, impost sobre construccions, instal· lacions i obres i llicències d’obertura) per a PIMES i autònoms en distints suposts (inici d’activitat, obertura de nous establiments, ampliació d’activitat, de la plantilla, etc.). Tal informe que s’elevarà a Ple per a la seua discussió i votació com més prompte millor.

    Regular el procediment per a la concessió d’ajudes i subvencions destinades a la inserció laboral d’un familiar que convisca amb el treballador autònom a títol principal, per mitjà de la prestació de servicis en l’activitat empresarial i la seua incorporació al RETA de la Seguretat Social com a autònom col· laborador i per a la contractació de desocupats pertanyents a col· lectius amb més dificultats d’inserció laboral, desocupats
    de llarga duració, majors de 45 anys, dones, jovens, etc.

    Promoure durant l’any 2012 un concurs d’idees per a emprenedors del municipi que es recompense a través d’una dotació econòmica o una altra necessitat derivada de l’incio de l’activitat empresarial valorada en la mateixa quantia, així com amb l’elaboració d’un pla de negoci per a posar en marxa el projecte.

    Crec, que esta vegada no ha estat molt encertat en el seu comentari, no crec que haja agradat molt ni als apicultors local ni als comerciants i empresaris, s’ha cobert vostè de glòria Sr. Opinador.

    • Jo, pel contrari, crec que es vosté la que continúa poc encertada; no obstant, preguntarem als apicultors de Carcaixent si esta moció els ha millorat molt el negoci o si els va millor que l’Ajuntament els compre mel per a obsequiar als participants de la Volta a Peu amb un producte local de qualitat, una iniciativa que, per cert i segons ens han explicat als membres del Club d’Atletisme, vosté va criticar obertament en l’Ajuntament.

     • Mire Sr. Opinador, del tema de l’Apicultura i dels apicultors no va a donar-me vosté lliçons, per si no ho sabia, la meua família ha estat vivint d’esta activitat durant molts anys, mon pare era apicultor.
      Des de sempre, he estat molt en contacte amb este sector, per tant, li podria fer una llista de la problemàtica del mateix, casualment, un dels problemes que més està perjudicant el sector en la nostra Comunitat, és el Decret de la “Pinyola”, li sona, supose que no, quan vullga se l’explique amb tots els pèls i senyals, li assegure que als apicultors que lligen açò, sí que els sona.
      Quant a la meua opinió en contra de la compra de pots de mel, no sé perquè els components del Club d’Atletisme ho saben, perquè estos comentaris es van fer en una Comissió Informativa (en teoria, lo que es parla allí en confidencial, però ja veig que no), supose que vosté mateix es va encarregar de que ho saberen.
      Pero jo no m’amague, aclarisc la meua opinió respecte del tema perquè tots s’assabenten, vaig estar i estic en contra de que, mentres la situació econòmica del nostre Ajuntament siga l’actual, es realitzen gastos innecessaris, en pots de mel, en camisetes o en qualsevol altre producte, estic segura que els que desitgen participar en la Volta a Peu, no ho fan pels obsequis que els puguen donar.
      A més, en este cas, els únics que estaran contents (si ja han cobrat, que ho dubte) són aquells a qui se li van comprar els pots i les camisetes, o és que els van comprar un pot a cada apicultor del municipi?.

 1. Ara ja sabem que el «senyor» opinador tambe sap gastar el sarcasme. Aproben esta moció pero no les ajudes per als comerciants del poble. No siga cosa que no recauden prou diners per a poder mangonejar…

  • Ya sabemos de la política de «apoyo» que ha llevado a cabo el PP hacia el comercio tradicional de Carcaixent.
   Es una verdadera lástima que esta gente del equipo de gobierno , no se de cuenta de que esa ,sea una de las pocas posiblidades que va a tener mucha gente para salir o capear la crisis.
   Esta gente del PP no sabe nada de inversiones productivas y piensan que dando 4 trabajos desde el MIA ( llamese enchufados ) la gente les va a apoyar.No quieren darse cuenta que el dinero municipal se ha acabado y que hay que cambiar totalmente la forma de gobernar.
   Piensan que el ataque a la oposición les va a traer un rédito.
   No se lo que les pasa por la cabeza cuando se empeñan en apoyar a algunas grandes empresas amigas ( eso da que pensar ) y no son capaces de apoyar a la pequeña empresa y los posibles nuevos autónomos.

   Y como también me gusta la ironía » el coste de las luces de navidad vamos a dejarlo que hace falta para dietas , taxis de Camps y desayunos de nuestra señora alcaldesa , que está en crisis y no llega a final de mes »
   ¡¡¡ Que vergüenza de gobernates que tenemos en Carcaixent !!!
   Zapatero ha sido a España como Lola Botella será a Carcaixent .

  • Naturalment amic, aprovar favades (sense sarcasme) no val per a res. Com la sra. calatayud sabia molt be, el senyor Interventor encara estava baquejant-se pensant en l’informe sobre la possibilitat que l’Ajuntament aplique bonificaciones, subvencions i exempcions. El resultat d’eixe informe el sabia la sra. calatayud tant com els 20 regidors restants i, per supost, el PP no estava disposat a perdre el temps i així ho va manifestar: lo poc de profit que demanava la moció ja estava fent-se i la resta sols era per a lluïment de la sra. calatayud i per a justificar iniciatives (sense cap profit) als pocs que li queden al seu partit i als associats a Asseca. Una llàstima.

  • Naturalment amic, aprovar favades (sense sarcasme) no val per a res. Com la sra. calatayud sabia molt be, el senyor Interventor encara estava baquejant-se pensant en l’informe sobre la possibilitat que l’Ajuntament aplique bonificaciones, subvencions i exempcions. El resultat d’eixe informe el sabia la sra. calatayud tant com els 20 regidors restants i, per supost, el PP no estava disposat a perdre el temps i així ho va manifestar: lo poc de profit que demanava la moció ja estava fent-se i la resta sols era per a lluïment de la sra. calatayud i per a justificar iniciatives (sense cap profit) als pocs que li queden al seu partit i als associats a Asseca. Una llàstima.

 2. Quan algú parla pels colzes acaba retratant-se. La moció que va presentar UxV en el tema de l’apicultura no fa altra cosa que traslladar l’interés que el sector té en que se’l protegisca. Evidentment que l’ajuntament de Carcaixent l’aprove no va a resoldre el problema (per cert més valdria als que en fan broma que llegiren un poc sobre la situació per la que passa el sector, però especialment el que està passant amb les abelles, i que es plantejara que passaria si desaparegueren). Però el vot a la proposta en l’ajuntament és un vot més que se suma al que poden fer-se en altres llocs.
  Supose que votar en els ajuntaments la declaració de la Festa d’Algemesí per a que fora patrimoni de la Humanitat no va semblar tan desafortunat. és la suma de tots els suports la que compta. Per què el vot en favor de l’apicultura en un ajuntament no ha de ser tingut en compte? Hi ha gent que sols mira a curt, i té poca perspectiva.
  Al final de la història, a Carcaixent com a poble ningú li pot negar la importància en relació a l’apicultura. Si a més es té en compte que ha estat des de l’agrupació de defensa sanitària APIADS que s’ha fet la petició, on està el problema?
  Si hi havia problema, fins el punt de ridiculitzar ací la moció, perquè opinador i els seus es van apuntar «al carro»?
  Com he dit, al final cadascú es retrata, i quan parla trau allò que té dins.
  La moció la va presentar UxV (dels 21 regidors, Ana Calatayud segur que és qui més en sap d’apicultura) i és una bona moció. Si l’haguera presentat el PP seria igualment una bona moció, per molt que diga opinador.

 3. Ya sabemos que el Sr. Opinador es una marionetiya de la alcaldesa y que va a su dictado.
  La alcaldesa se ha tomado como cosa personal( no le ha sentado nada bien) el que la Sra. Ana Calatayud haya entrado en política en un partido político distinto al suyo.Así que su respuesta es la de atacar a todo lo que defienda Ana Calatayud , aún cuando , vaya en contra de los intereses de los ciudadanos de Carcaixent.
  Esta actitud , la cual le ha llevado a ir contra los intereses del comercio tradicional , la le ha llevado a la pérdida de la mayoría absoluta y si continúa en su empeño , aún le costará más (aunque en estos momentos creo que ni siquiera le importa su partido , se ha convertido en algo personal contra la Sra. Ana Calatayud).Esta nuestra alcaldesa » destila odio » JA JA JA ( ¡¡¡ que cabroncete soy aveces !!! )

  El Sr. Opinador , ya no sabe donde pegar , lanza piedras y no sabe donde van a caer , tanto que algunas veces ( como con el tema de la apicultura ) le caen en su tejado.

  Y no se el porqué el Sr. Interventor se descojona de las ayudas a emprendedores , ya que es este mismo señor el que admite que la alcaldesa le pase al cobro un desayuno por 2.30 euros.¿de eso no se descojona?.¡¡¡Vaya interventor que tenemos !!!! ¡¡¡¡ Menudo incompetente !!!

  Cada dia que pasa el PP-Carcaixent se parece más al PSOE.Se creen que la mejor forma de crear empleo es a traves del sector público y , encima , con un MIA superendeudado.Este equipo de gobierno municipal , no sabe ni por donde tirar en época de vacas flacas y todo está apunta al desgobierno. ¡¡¡ Pobre Carcaixent !!!

  • Tranquilets, tranquilets… no us poseu nerviosos que vos ix la vena poc conciliadora i no vos afavoreix!. No es que m’haja equivocat i per a que ho torneu a llegir ho torne a escriure: a favor de la moció si i que el seu resultat no suposarà cap millora per als apicultors, també. Això que sols dic jo ho sabeu tots els qui heu eixit ací defensant als apicultors, com si tota la vida haguereu estat tallant mel. Deixem passar uns mesos i quan vulgau hem rebatiu contant-me tots els beneficis que ha portat la moció.
   Com Salom sap molt be, ací no s’ha ridiculitzat la moció però s’ha criticat la seua motivació real, el seu objectiu i, especialment, el seu resultat.
   Senyora calatayud, conec molt be la regulació de la pinyolà i no he vist res en la seua moció que faça referència a ella. Eixe SI que és un dels principals problemes dels apicultors però vosté no fa cap referència a ell ni es mulla en cap proposta concreta. No cal que li diga res mes.
   Respecte als pots de mel, si el que volia vosté és que es compraren a algú més pròxim a vosté, sols havia de dir-ho. Si te alguna proposta, pase-la al departament de compres per a que es valore.
   Finalment, no; els comentaris de les comissions informatives no son confidencials: sols en els aspectes particulars, dades protegides o que puguen afectar a particulars o empreses. Les opinions i posicionaments polítics no ho son en absolut i a vosté, al moment, ja se li va dir que es traslladaria a tots els afectats la seua opinió.
   A kako no cal dir-li massa: si vosté opina així del Interventor vaja ull que te amic!. Es opinió amplament compartida que és un tècnic excel·lent que està fent un bon treball però clar, d’això, vosté, si no li ho conten, no te ni idea!. Hala, a seguir «destilando»!.

   • Sr. Opinador, el que pareix un poc nervioset es vostè, mire, ni tinc ni vull fer cap proposta al departament de compres, gràcies a Déu no tinc ni necessitat ni m’ho permet la meua ètica. Per a les compres hi ha un plantejament legal establit, que haguera de seguir-se en tots els casos.

    I mire, no, no he estat tota la vida tallant mel, però li puc assegurar que ho he fet moltíssimes més vegades que vosté.

    Li aconselle que li faça cas al Sr. Salom i no continue retratant-se

    • Gràcies pel seu aclariment sobre la pinyolà, sobre la seua oposició a que l’Ajuntament, donant suport al Club d’Atletisme, compre mel de Carcaixent per a regalar-la en la Volta a Peu, sobre la seua oposició a que els joves organitzadors del ral·li gestionen lliurement els recursos i es done una samarreta a cada participant, mentre vosté demana que l’Ajuntament destine recursos a llums de Nadal perquè això resulta fonamental per al comerç del poble.
     Gràcies pel seu consell però, seguir les indicacions del Sr. Salom, no entra en els meus plans i, a més, no tinc cap problema en retratar-me!.

  • Sr, KAKO, rescato esta frase que pone usted en su comentario,( no le ha sentado nada bien) el que la Sra. Ana Calatayud haya entrado en política en un partido político distinto al suyo

   Esta usted seguro de que a esta señora el resto del PP la habria aceptado en su lista electoral y en sus filas? La Alcaldesa estoy segur@ de que No y el resto mas del 98% tampoco

 4. Pues, jo sí… ah, que tu mes? Doncs jo també?. Ah.. pues jo no tant!. Be aleshores jo menys que tu… Arre aca!. No s’ho prengau a mal, però paregueu xiquets en lloc de politics, els dos!.

 5. Creo que en este Ayuntamiento se esta perdiendo mucho tiempo en discusiones tontas, cuando en realidad no hay un puto euro para nada, lo justo para pagar nominas y ya esta, deberian de tomarse en serio la situacion y empezar a quitar todas las subvenciones que se dan a diestro y siniestro y rebajar algunos sueldos de lujo que algunos altos funcionarios cobran y por supuesto el de los políticos. De todos modos me alegra el que la Sra. Ana le de vidilla a esta Corporación jeje, eso si.

 6. ENTRE L¨ABELLA DE LA SENYORA ANA CALATALLUD I ELS FUMERAL DEL SENYOR PACO SALOM CARCAIXENT ESTA SALVAT.
  XORRADES SI QUE EN FAREU

 7. El que su padre fuese melero es suficiente para hacer la apicultura patrimonio de la humanidad.
  Ya puestos mi padre es labrador, ¿ Porque no declaramos al campo patrimonio de la humanidad.

  !! Con la que esta cayendo y esta señora sólo se preocupa de chorradas, !! anda ya!!

  • Sr. Indignada, además de ésta moción sobre apilcultura, presenté una para establecer medidas de fomento de empleo, creación de empresas y apoyo a los emprendedores, que fué rechazada por los 10 votos del PP (con el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa), además presenté un ruego solicitando que se estudie la nueva subida del IBI, impuesta por el Gobierno del Sr. Rajoy, y que se aprovaran medidas para que esta subida no grave más a los ciudadanos del municipio.
   Como hubiera podido comprobar, si hubiera acudido al pleno, me preocupo de algo más que de las chorradas (según usted).

 8. Sra,Calatayud, vaya,vaya,vaya¡con lo que me encontre ayer domingo en el periodico, veo que noy la unica persona que piensa que es usted una amargada que se alimenta de su propio odio vaya,vaya,y mas vaya, por si no la leyo usted se la copio aqui.

  Ana Calatayud: Lo más deplorable, lo más nefasto, la que no soluciona problemas, la que crea alarmas sin fundamento,…en suma la negación de lo que sería un buen político.

  Se equivoca usted cuando personalmente, o través de otros lanza patrañas, infundios, mentiras, falsedades etc, cuando me critica por cobrar dietas o desplazamientos que están absolutamente dentro de la legalidad y siempre representan un esfuerzo, un trabajo y una responsabilidad que usted no conoce ni de lejos.
  Sea consecuente y si encuentra algo que pueda ser punible, acuda al juzgado y allí se dirimirá quien tiene la razón.

  Pretende dar lecciones de muchas cosas y Sra. mía debería ser más prudente y pensar en las dificultades que todos estamos padeciendo y que incluso a usted que representa a una parte del comercio local le ha sido imposible mantener el suyo propio, ¿no le parece un despropósito?

  Se equivoca, cuando imagina ser Torquemada y que su misión es la purificación y la quema de herejes. Pues sepa Ud. Que los concejales de Carcaixent solo buscamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible en beneficio de los vecinos a los que debemos servir, apoyar y esforzarnos por ello, por los que nos han votado, y por los que no, por los que creen en nosotros o los que piensan de otra manera, en fin por la ciudad de Carcaixent que es nuestra obligación nuestra ilusión y nuestro objetivo.

  Se equivoca cuando me acusa de tener un trato de favor a alguna empresa, pues no señora Calatayud, es a todas, TODAS las empresas a las que pretendemos ayudar, facilitando los tramites que hagan posible su instalación en Carcaixent. Porque es la única forma de intentar minorar el horrible paro que padecemos.

  Y puede usted seguir vociferando donde le parezca porque yo pienso hacer todo lo posible, naturalmente dentro de la Ley, y con los informes de los técnicos, para ayudar a aquellos que creen en el trabajo en el esfuerzo y apuestan por invertir sus recursos en la ciudad de Carcaixent.

  La enhorabuena, se merece usted esto y mucho mas.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here