Un projecte estrella estrellat /Opinió: Més Algemesí

1
539

Més Algemesí emplaça públicament a l’equip de govern de l’Ajuntament d’Algemesí a que aclarisca immediatament quines mesures econòmiques urgents pensa adoptar per pal•liar el fort cop econòmic que suposa la no venda de les places de pàrquing en aquesta primera subhasta. Recordem que estava pressupostat que de la venda s’obtingueren 959.997,74€. Segons els pressupostos, aquests anaven destinats a les següents partides
•    100.000,00€€a reposicions de vies públiques (arreglar carrers)
•    100.000,00€ a reposicions i inversions en camins rurals
•    183.025,09€ als projecte del Mercat (a la part d’urbanització=
•    576.972,65€ al Centre Polivalent.

Tal i com deixava ben clar l’informe d’intervenció que acompanyava als pressupostos aquests diners:

“…no estarán disponibles hasta el momento que los contratos correspondientes sean formalizados. Las aplicaciones  presupuestarias a las que afecten estarán disponibles única y exclusivamente por la parte no financiada con financiación afectada.”

Això implica que a hores d’ara no hi ha diners per arreglar cap carrer ni cap camí rural. L’equip de govern no podrà fer front a les obligacions bàsiques que per llei ha de fer front qualsevol ajuntament. Considerem totalment imprudent i temerari haver vinculat aquestes partides a la venda d’unes places que no se sabia si s’anaven a vendre. No oblidem que açò no és la primera vegada que passa, ja que l’any passat ja es va preveure obtenir 600.000 euros amb la venda de 10 parcel•les i no es va vendre cap. La política d’improvisació i descontrol que duu endavant aquest equip de govern està duent males conseqüències per al poble.
Però no sols això. L’estrepitós fracàs d’aquesta subhasta afectarà també a “projectes estrella”, donat que d’aquesta venda depenia la part municipal a aportar a l’obra del Centre Polivalent. De fet la intervenció d’aquest Ajuntament en el seu informe ja indica que mentre no es venguen les places aquest crèdit no estarà disponible i que “Por tanto, se incumple el compromiso de financiación  de carácter plurianual de la obra denominada “Edificio Polivalente Verge de la Salut”.

La política temerària d’aquest Ajuntament en ha portat a incomplir un compromís que havia adquirit amb els fons FEDER. Emplacem públicament a la màxima autoritat a que done la cara i explique clarament a la ciutadania en quina situació es queda aquesta obra. Segons ens han informat els tècnics, aquesta obra ha d’estar acabada i en funcionament a finals de 2012, cosa que ara dubtem. La nostra preocupació, però, es que aquest fracàs no afecte al dia a dia de l’Ajuntament.

Reclamen de l’equip de govern un pronunciament clar i inequívoc sobre que no es detrauran diners de serveis bàsics per a la ciutadania com són benestar social, esports, educació, promoció de la salut… per tal de concloure un altre projecte megalòman i innecessari d’aquest govern. A més a més, pensem que l’Alcalde deuria obrir un torn de consultes i negociació amb tota l’oposició per explicar la situació que s’ha creat, estudiar les possibles alternatives en relació a aquesta obra que costarà més de 5 milions (2 d’ells de els arques municipals) i consensuar una eixida.
No obstant això, el que més ens preocupa és saber com i amb quins diners es van a fer front als 193.025,09€ que l’Ajuntament ha de posar per a l’obra del Mercat. Resulta paradoxa que d’aquest diners sols estiguen disponibles 10.000€¸ i que per tant fins i tot aquesta hecatombe de subhasta puga afectar al mateix projecte. La resta, tal i com indica intervenció, no estan disponibles per no haver-se venut les places.

No estan disponibles però sí estan gastats. MÉS ALGEMESÍ mostra la seua preocupació per si aquesta no disponibilitat pot influir en el fet que l’empresa emerta o no el certificat de final d’obra, ja que es podria negar de no  haver-se abonat la totalitat del pactat. Considerem urgent tots aquest aclariment, especialment com es van a pagar aquest diners del Mercat, diners que tornem a insistir no es poden llevar als serveis bàsics
Es desemmascara així quatre anys de mentides i pressa del pèl als ciutadans. Hem enderrocat un Mercat que teníem per no tenir-ne cap.

El projecte estrella d’un “Mercat a peu pla” ha resultat un gran engany. A més a més, el “no-Mercat” ens costarà de la butxaca, ara per ara, més de 180.000€ que no tenim. Nou engany. Per tot això reclamen en primer lloc informació i en segon lloc que es depuren responsabilitats polítiques.

1 Comentario

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here