PSPV, PP i Compromís de l’Alcúdia aproven una moció conjunta contra el complexe d’indústries brutes de Guadassuar

0
415

Simulació de l'abocador de Guadassuar

MOCIÓ DE REBUIG A LA CONSTRUCCIÓ D’UN ABOCADOR, UNA NOVA PLANTA DE TRACTAMENTS DE RESIDUS I UN POLÍGON PER A INDÚSTRIES “BRUTES” A GUADASSUAR.

L’Alcúdia, a 28 de desembre de 2012

Josep Lluis Millo Valles com a portaveu a l’Ajuntament del grup municipal del PSPV-PSOE,

Oreto Segura Fayos com a portaveu a l’Ajuntament del grup municipal del PP,

Paco Sanz Sanz com a portaveu a l’Ajuntament del grup municipals de COMPROMÍS,

presenten, per a la seua inclusió i debat del Ple Ordinari, la següent MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consorci de Residus Ribera – Valldigna (presidit pel sr. Alcalde de Guadassuar) vol aprovar la construcció d’una nova Planta de Valorització de Residus ubicada al costat de l’antiga i actual Planta de Residus Sòlids, existent en el terme de Guadassuar (partida de la Garrofera), que tindria una extensió de més de 14.000 metres quadrats, destinada al tractament dels anomenats “rechasos”, és a dir, aquella part del fem domèstic que no és matèria orgànica, i que suposa aproximadament el 61% d’aquest fem.

Paral·lelament també es pretén la construcció d’un Abocador de més de 120.000 metres quadrats (prop de 150 fanecades), amb una profunditat de 30 metres i una capacitat total de més de 2,1 milions de metres cúbics, que se ubicaria a poc més d’1 quilòmetre de distància de la planta, també en el terme de Guadassuar, i a un punt pràcticament equidistant dels pobles de l’Alcúdia i de Massalavés (poc més de 2 quilòmetres). En aquest Abocador es dipositarien els “rechasos” degudament empaquetats i embolicats amb plàstic (film blanc).

Totes dues instal·lacions s’ubicarien al Polígon Industrial “La Garrofera” de Guadassuar que està dintre del document de revisió del Pla General de Guadassuar, pendent d’entrada en vigor, amb una superfície de més de 900.000 metres quadrats, l’extrem del qual es troba a poc més de 200 metres de distància de la població de Montortal (que pertany al municipi de l’Alcúdia). Un Polígon en el que, segons la normativa urbanística prevista, estarà permesa la instal·lació d’indústries on es facen activitats tipificades, pel que fa a la Nocivitat, Insalubritat i Perillositat, de grau 4, i per a la Molèstia, de grau  5, la qual cosa suposarà que es permetran activitats amb els graus més elevats permesos en el vigent Nomenclàtor autonòmic d’activitats qualificades.

Este nivell de qualificació fa que en el prop del milió de metres quadrats d’extensió del Polígon es puguen destinar (i amb bona lògica, es destinaran), a instal·lar empreses “brutes”, és a dir, empreses que no poden ser instal·lades en els Polígons convencionals o “normals”.  Aquest tipus de polígons són prou escassos a la Comunitat Valenciana i també en altres comunitats, la qual cosa implica que hi haurà efecte reclam d’empreses “brutes” i pot convertir-se a la llarga en una concentració d’indústries de tot tipus però amb les tipificacions abans esmentades.

Totes estes actuacions suposaran un efecte d’acumulació en una àrea territorial molt concreta de tot tipus d’activitats susceptibles de produir efectes molests, insalubres, nocius i perillosos per a les poblacions i zones residencials dels voltants.

La sistemàtica utilitzada pel Consorci de Residus no és en manera alguna correcta. L’estudi fet per a determinar el lloc adequat per a ubicar l’abocador parteix de dos úniques alternatives (la partida de la Parra en el terme de Tous i la partida de la Garrofera en el terme de Guadassuar) sense aclarir perquè, en el conjunt de l’àmbit territorial dels municipis integrats al Consorci, no existeix llocs alternatius susceptibles de ubicar eixa instal·lació.

El que hauria d’haver-se fet és realitzar un estudi ampli de tots els llocs en base a dos criteris fonamentals: Un primer criteri atenent a les condicions de seguretat i idoneïtat ambiental, que eliminaria els llocs amb  possibles riscs d’inundabilitat, contaminació d’aqüífers subterranis, proteccions específiques dels terrenys, proximitat a rius, barrancs, etc.. per instal·lar un abocador d’eixes característiques. I desprès, una vegada superat el primer “filtre”, aplicar el segon criteri atenent a les molèsties, és a dir, analitzant entre les diverses alternatives d’ubicació aquella més adequada per la seua distància als nuclis de població, accessibilitat i altres condicions connexes.

La precipitada decisió de la presidència del Consorci per a ubicar en el lloc indicat del terme de Guadassuar l’abocador, comporta un risc ambiental important, donada la seua proximitat als “ullals del riu Verd” (terme de Benimodo a una distància de poc més d’1 quilòmetre), a les poblacions de l’Alcúdia, Montortal i Massalavés, a la Sèquia Reial del Xúquer (que limita gran part dels terrenys), i les zones urbanes del PAI de la Garrofera d’Alzira (actualment pendent d’aprovació definitiva) i les zones residencials d’eixa partida d’Alzira.

Igualment l’aprovació d’un enorme Polígon Industrial en eixa zona, on siga possible implantar les activitats “sensibles” abans indicades, suposa un perill ambiental afegit per a la zona, que la posa en perill de convertir-la en un “femer” de tot tipus d’activitats contaminants i perilloses del territori valencià.

Es per tot açò que presentem a consideració, debat i aprovació del Ple, els següents

ACORDS:

PRIMER. Manifestar l’oposició de l’Ajuntament a la proposta de la presidència del Consorci de Residus Ribera – Valldigna de construcció d’una nova Planta de Valorització de Residus i d’un abocador en el terme de Guadassuar.

SEGON. Reclamar al Consorci que inicie un procediment d’estudi i selecció de possibles alternatives per a la instal·lació d’una nova planta i un abocador per a les necessitats dels residus generats en l’àrea de gestió del Pla Zonal del Consorci, partint d’una primera fase en que es fera un estudi ampli de tots els llocs on, per condicions de seguretat i idoneïtat ambiental, una vegada estudiats tots els riscs possibles (inundabilitat, contaminació d’aqüífers, proteccions específiques dels terrenys …),  fos possible instal·lar un abocador d’eixes característiques, i, en una segona fase, i una vegada superat el primer “filtre”, s’analitzés entre les diverses alternatives d’ubicació menys molestes per la seua distància als nuclis de població, accessibilitat i altres condicions connexes. Solament amb aquesta informació es podrà prendre una decisió política coherent i racional.

TERCER. Manifestar l’oposició de l’Ajuntament al projecte de l’Ajuntament de Guadassuar de posar en funcionament un Polígon Industrial en la zona de la partida de la Garrofera on estiga permesa la instal·lació d’indústries on es facen activitats tipificades, pel que fa a la Nocivitat, Insalubritat i Perillositat, de grau 4, i per a la Molèstia, de grau  5.

QUART. Comunicar el corresponent acord a:

q  Els Ajuntaments integrats en el Consorci.

q  A la presidència dels Consorci Ribera-Valldigna

q  A la Sèquia Reial de Xúquer

q  A la Generalitat Valenciana.

q  A totes les entitats, associacions, clubs etc que conformen el teixit social de l’Alcúdia.

PRIMER. Manifestar l’oposició de l’Ajuntament a la proposta de la presidència del Consorci de Residus Ribera – Valldigna de construcció d’una nova Planta de Valorització de Residus i d’un abocador en el terme de Guadassuar.

SEGON. Reclamar al Consorci que inicie un procediment d’estudi i selecció de possibles alternatives per a la instal·lació d’una nova planta i un abocador per a les necessitats dels residus generats en l’àrea de gestió del Pla Zonal del Consorci, partint d’una primera fase en que es fera un estudi ampli de tots els llocs on, per condicions de seguretat i idoneïtat ambiental, una vegada estudiats tots els riscs possibles (inundabilitat, contaminació d’aqüífers, proteccions específiques dels terrenys …),  fos possible instal·lar un abocador d’eixes característiques, i, en una segona fase, i una vegada superat el primer “filtre”, s’analitzés entre les diverses alternatives d’ubicació menys molestes per la seua distància als nuclis de població, accessibilitat i altres condicions connexes. Solament amb aquesta informació es podrà prendre una decisió política coherent i racional.

TERCER. Manifestar l’oposició de l’Ajuntament al projecte de l’Ajuntament de Guadassuar de posar en funcionament un Polígon Industrial en la zona de la partida de la Garrofera on estiga permesa la instal·lació d’indústries on es facen activitats tipificades, pel que fa a la Nocivitat, Insalubritat i Perillositat, de grau 4, i per a la Molèstia, de grau  5.

QUART. Comunicar el corresponent acord a:

q  Els Ajuntaments integrats en el Consorci.

q  A la presidència dels Consorci Ribera-Valldigna

q  A la Sèquia Reial de Xúquer

q  A la Generalitat Valenciana.

q  A totes les entitats, associacions, clubs etc que conformen el teixit social de l’Alcúdia.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here