Més Algemesí satisfet amb la renuncia del PP a la pujada de retribucions dels edils alliberats

1
403
Josep Bermúdez (Més Algemesí)

Per al plenari de hui hem presentat tres mocions, i dues d’elles ja han donat fruït. De fet no caldrà que arriben a plenari ja que en les Comissions Informatives foren retirades per haver-se aconseguit ja l’objectiu de les mocions. MÉS ALGEMESÍ no presenta mocions per tal d’allargar els plenaris ni per tal de tenir protagonisme. Presentem mocions –juntament amb esmenes- perquè és la manera oficial que hi ha de tractar els temes a l’Ajuntament. Tal i com venim insistint des del primer plenari, les mocions no tenen perquè arribar al plenari si han aconseguit el seu objectiu, i en aquest cas ho han fet.

La primera moció que –afortunadament- hem retirat ha estat la relativa a la no pujada l’IPC a les indemnitzacions. Ha estat retirada en Comissió Informativa, donat que tots els portaveus dels grups polítics acordàrem en una reunió prèvia, donada la situació econòmica, renunciar a aquesta pujada, i així ho farem constar tots els regidors que cobrem indemnitzacions per escrit. Certament ens hagués agradat a nosaltres i a altres formacions polítiques que aquesta renuncia es fes d’altra manera i no a través d’una escrit de renúncia. No ha estat possible, donada la majoria de l’equip de govern, anar en eixa direcció, però com allò important és que no es pujarà, doncs l’hem retirada. Novament la insistència política de MÉS ALGEMESÍ ha aconseguit l’objectiu que ens havíem establert, i sense necessitat d’arribar al plenari. Felicitar a tots els grups polítics per aquesta decisió.

Tot i que no es tracta de mocions també altra acció de MÉS ALGEMESÍ ha aconseguit el seu objectiu. Es tracta de la campanya de denuncia i petició de no pujada del sou dels polítics alliberats. Després que molts ciutadans hagen presentat aquesta petició en període de reclamació dels pressupostos, i tot i que aquesta reclamació serà oficialment desestimada en el plenari, el ben cert és que els dos implicats han anunciat en Comissió que renuncien a aquesta pujada.

Òbviament aquesta no és realment una renuncia “voluntària”, sinó una reculada. La renuncia realment voluntària hagués estat fer-ho abans de consignar-la en els pressupostos. El que resulta increïble és que en el seu moment s’atreviren a consignar en els pressupostos aquesta pujada. De fet, tot i que renunciaran a ella, la consignació continua existint. Siga com siga, ara per ara renuncien a la pujada, i en aquesta ocasió no és un èxit de MÉS ALGEMESÍ –ni d’altres grups polítics que s’aprestaren a donar la notícia sense haver fet cap tipus de pressió- sinó de la ciutadania i dels sindicats municipals que també han insistit en el tema.

Han estat els ciutadans que han presentat l’escrit aquells que han obligat als polítics locals a retractar-se de les seues intencions. Felicitar en aquesta ocasió a la ciutadania i recriminar als polítics implicats que en el seu moment no tingueren la delicadesa d’adonar-se que una decisió com aquesta els deixa personalment en mal lloc i afecta en general a la imatge que es té de la classe política. És cert que rectificar és de savi, i per això valorem positivament la seua renúncia, però pensem que en aquesta ocasió la rectificació ha arribat massa tard. Deuria haver-se produït en el moment en que eixí a la llum pública el tema i en el moment que els sindicats ho sol·licitaren. L’equip de govern ha demostrat una gran torpor política al no haver sabut reaccionat a temps. MÉS ALGEMESÍ continuarà doncs presentant totes aquelles mocions i escrits que facen falta per tal de millorar el funcionament de l’Ajuntament d’Algemesí i per tal de denunciar les actituds irresponsables i insolidàries de l’actual equip de govern.

Informar també que la moció sobre tornar a oferir el servei de compulses no ha fet falta tampoc que arribara a plenari, donat que en la Comissió Informativa s’arribà novament a un compromís. Es cert que l’Ajuntament no està obligat a compulsar fotocòpies que no siguen per a presentar-hi. No obstant això, hi ha un compromís d’atendre a aquells ciutadans que requerisquen d’aquest servei. L’objectiu de la moció s’ha aconseguit i els ciutadans estaran atesos.

Sí que arribarà a plenari una tercera moció en la que reclamem al Govern Estatal un fons econòmic que compense als municipis pel retorn que ha de fer dels diners ingressat de més en 2008 i 2009 en concepte de participació en els tributs de l’Estat. Estem parlant de fer arribar oficialment, com Ajuntament, al Govern una petició que alleugeria les arques municipals del nostre ajuntament i de tots. Malgrat la nostra insistència d’arribar a un acord per tal que aquesta moció es convertís en institucional, no ha estat possible. Esperem que l’equip de govern no la voten en contra, perquè seria increïble que l’actual equip de govern, pel simple fet que el Govern Estatal ha canviat de signe polític, no defensara els interessos econòmics de la nostra ciutat. Esperem que no passe com en altres mocions que implicaven a Conselleria en les quals han anteposat els interessos de partit per davant dels municipals.

Comunicat de Més Algemesí

1 Comentario

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here