El Consell Jurídic desestima la responsabilitat patrimonial d’Alzira per la que els promotors de Vilella reclamen 46 milions d’euros

1
426

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha «desestimat» la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Alzira davant la reclamació de prop de 46 milions d’euros feta per la mercantil, Centro Comercial Vilella SL el passat mes d’abril.

Bassat en esta conclusió els técnics municipals argumenten esta desestimació «en la falta de nexe causal entre el funcionament del servici públic i la lesió que s’invoca».

Els promotors de Vilella estimen que el perjudici dels seus interessos està originat arran estimar el TSJ de la Comunitat Valenciana el contenciòs-administratiu interpossat per les mercantils Coello y Simó SL i Agrícola Matoses SL que anulà el Programa d’Actuació Integrada (PAI) del sectort Vilella I. La ratificació del Tribunal Suprem significà l’anulació de l’adjudicació definitiva de la condició d’Agent Urbanitzador concedida a Centro Comercial Vilella SL (antigua Onden SL) per l’Ajuntament d’Alzira en octubre del 2005.

Els promotors del centre comercial argumentaren la demanda pel «dany emergent» i pel «lucro cesante», davant el «deficient funcionament de l’Ajuntament que ha impedit recobrar els costos d’urbanització», a més de produir-lis «la pèrdua dels gastos de promoció del Centre Comercial i la pèrdua ocasionada per la necessitat de transmetre l’immoble per pagar els deutes adquirits».

Cap dret a indemnització

Davant esta reclamació l’informe municipal considera que «l’anulació d’un acte administratiu no pressuposa cap dret a indemnització». I que la «falta de finançament no és imputable a la corporació». A més, diuen els tècnics, la mercantil «era coneixedora del recurs interposat contra la condició d’Agent Urbanitzador».

Respecte al «lucro cesante» que reclama Vilella l’informe considera que  «ni l’alienació de l’immoble ni el preu de venda són atribuibles a l’actuació de la corporació local sinò a la lliure voluntat i al principi de llibertat de pactes que regeix la contractació administrativa entre particulars».

Els representants de la mercantil tenen, ara la potestat de presentar, bé un recurs de reposició davant l’Ajuntament d’Alzira, bé un contenciòs-administratiu davant els órgans judicials.

Este dictament serà debatut este dimarts per la Comissió Informativa d’Urbanisme, com a pas previ a la notificació al plenari de la corporació municipal.

Riberaexpress

1 Comentario

  1. Ha de llegar el día en que veamos en la calle a los concejales del Ayuntamiento, junto con la Alcaldesa, pidiendo limosna, a fin de liquidar ante la Justicia todos los errores políticos de carácter urbanístico cometidos durante las pasadas legislaturas. ¡Al tiempo!

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here