Compromís diu que Bastidas «no ha retallat prou» el presupost per a 2012

1
450

Els tres regidors de Compromís per Alzira

Diego Gómez: “Amb la proposta de l’equip de govern, es farà difícil eixir de la crisi.”

Si la política municipal la poguérem comparar amb el funcionament del cos humà, diríem que la sang que corre per les venes i artèries és el pressupost amb els seus ingressos, despeses i inversions. Una sang que es mou gràcies a la força del cor que representa l’ajuntament. Una sang que arriba a tots els músculs i que reforça l’esquelet del cos. Músculs i ossos que representen la participació i la informació democràtica. No hi ha política municipal sense aquestes dos basaments que ajuden a moure les cames i els braços que possibiliten la creació d’ocupació i el consum sostenible.

Vist aquest exemple comparatiu, podem dir que els pressupostos que l’equip de govern d’Alzira ha presentat mitjançant roda de premsa, tenen una clara manca de consens, de participació i d’informació. No tenen múscul i els seus ossos són molt fluixos. El nostre grup polític rebutja les formes i pensa que un pressupost no ha de servir per a posar-se medalles i omplir-se la boca amb termes d’austeritat i d’estalvi. En aquest moment de crisi econòmica i social, amb l’esforç no és suficient, cal més solidaritat i sobre tot més exemple. Ara més que mai cal treballar pel primer objectiu per a la ciutadania alzirenya: la creació de llocs de treball. Tot el que estalviem i retallem ha de generar ocupació.

Com s’ha dit en algun mitja de comunicació els regidors responsables de l’elaboració del pressupost 2012, amb les directrius de la senyora alcaldessa, han agafat un bisturí molt fi per a operar i retallar un 5,92% del pressupost actual. Però des de Compromís per Alzira abans de concretar i debatre sobre els números que s’han posat sobre el paper, volem puntualitzar una sèrie d’aspectes relatius a tres eixos d’aquest pressupost.

Partida de personal: cal reconèixer que, després de l’Hospital, l’Ajuntament és la principal empresa de la ciutat pel seu nombre de treballadors i treballadores (un terç del pressupost és per a pagar nòmines). En el pressupost presentat, hi ha un retall important d’aquesta partida (més d’un milió d’euros), però encara es podria haver donat una imatge més responsable a l’opinió publica al respecte de la remuneració i el sou dels regidors i regidores. Compromís per Alzira ha estat l’única formació que des del principi de la legislatura ha estat demanant la reducció lineal (primer del 25% i al final del 10%) per a totes les partides relacionades amb els càrrecs públics. També la reducció de personal en el gabinet de l’alcaldia. Al final sols un 5% que esperem es revise.

Capítol de despeses: esperàvem un estalvi important en l’actualització i negociació de partides importants com la del fem i la neteja, el jardins i zones verdes, o la de la zona blava. (podríem parlar de més d’un milió d’euros d’estalvi). La privatització de serveis suposen una herència del temps de les vaques grosses, que cal reconduir donada la situació de sequera en els ingressos. I també la reducció de despesa no pot quedar en una mediàtica foto amb els alcaldes de les localitats veïnes, cal explotar la possibilitat de mancomunar serveis (autobús, neteja, zones verdes,…) per estalviar pagaments elevats.

Capítol d’ingressos: hui per hui els ingressos bàsics de l’ajuntament (més del 50% del pressupost) són els impostos municipals i la participació de tributs de l’Estat). On queden les ajudes i la corresponsabilitat de la Generalitat?. L’ajuntament ha de fer front a les residències dels majors, a les Escoletes infantils, a inversions diverses, sense un fons de cooperació i ajuda municipal que altres comunitat autònomes si que disposen. Si la Generalitat i l’Estat (ja veurem ara amb el canvi) liquidaren els seus deutes amb el nostre ajuntament, tindríem possibilitats de crear més llocs de treball.

Sense dubtes, un pressupost és un “ésser viu” en moviment i en canvi permanent. Esperem que la bona notícia de manteniment de les partides en acció social i en ocupació es faça realitat i no estiguen depenent del possible dèficit creixent del nostre ajuntament. Al pressupost hi ha retalls importants en seguretat i ordre, en vivenda jove, en medi ambient, en serveis complementaris d’ajudes del departament d’educació, en cultura, en festes, en oci i en temps lliure, etc. Però des de la coalició de Compromís per Alzira anem a continuar demanant la participació i el debat per a consensuar aquest i molts altres temes, que repercuteixen directament en la millora de la nostra ciutat i de la nostra qualitat de vida. I per això demanem més participació ciutadana en la decisió respecte als diners públics.

Comunicat de Compromís

Diego Gómez.

Regidor Compromís per Alzira

1 Comentario

  1. Estoy de acuerdo. Los responsables políticos, todos y cada uno de ellos, como medida de solidaridad, deberían reducir su sueldo y sus complementos retributivos (además de dietas y otros emolumentos) un 75% como mínimo. ¡Aún lo pueden hacer! Como máximo, deberían renunciar totalmente al mismo; así, demostrarían todos y cada uno de ellos que su voluntad de servicio público es sincera y vocacional. En fin, ¡NO NOS CAERÁ ESA BREVA!

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here