Més Algemesí presenta 31 esmenes a uns presupostos «irreals i populistes»

0
298

Josep Bermúdez (Més Algemesí)

A última hora del matí MÉS ALGEMESÍ ha presentat 31 esmenes als pressupostos que s’han de debatre en el dia de hui. Segons ens han comentat els serveis tècnics de l’Ajuntament sembla ser que és la primera vegada que un grup municipal presenta esmenes per escrit als pressupostos. MÉS ALGEMESÍ ha complit doncs amb la promesa d’elaborar uns pressupostos alternatius a partir de les idees i inquietuds que se li han fet arribar. Les esmenes presentades obligaran a que el Ple es pronuncie sobre les propostes concretes de variació de l’import de les partides que el nostre grup presenta.

D’aquestes 31 esmenes dues són relatives als ingressos, ingressos que són irrealistes. L’equip de govern ha “unflat” descaradament dues partides per tal que el pressupost li quadrara. En concret una és la partida referent als ingressos per l’impost de construcció que estima en 410.000€ (esmena 1). Per a l’actual exercici tenia previst 415.000€ d’ingressos i durant el 3 primers trimestres no sols no havia ingressat aquest diners, sinó que estava en número rojos perquè s’estaven tornant més diners per devolució dellicències d’anys anteriors que s’estaven ingressant. Cal destacar que Intervenció ha informat desfavorablement al constatar que aquesta partida no s’ajusta a l’evolució dels últimes anys, ja que en els dos exercicis anteriors també s’ha acabat en números rojos. Semblantment el pressupost no contempla la devolució obligatòria de 167.738€ prevista per la llei 39/2010 per la devolució de la quantitat ingressada de més en concepte de participació en els tributs de l’estat de 2009 (esmena 2). En l’informe emés per Intervenció, i que forma part de l’expedient dels pressupostos, també s’indica que aquesta quantitat deuria estar contemplada i descomptada dels ingressos. Això fa que els pressupost per a 2012 estiga “unflat” en 390.000€.

Però no sols és un pressupost irrealista sinó insolidari i populista. La resta de 29 esmenes van dirigides a aconseguir que el pressuposts de 2012 siga un pressupost molt més solidari i social que el que ens han presentat. Entre les principals demandes de les esmenes està la de reduir en 21.500€ les despeses de protocol (esmena 3), en 39.000€ els sous dels polítics i personal de confiança (esmena 4), en 35.000 la partida  de mitjans de comunicació, que incomprensiblement en època de crisi augment 25.000€ (esmena 14), o la de  disminuir també els 11.000€ que l’equip de govern pensa gastar-se més en festes en aquesta època de crisi (esmena 18).

Front a aquesta proposta insolidària que prima el fidelitzar el vot i l’autopublicat de l’equip de govern MÉS ALGEMESÍ proposa crear una partida de 90.000€ per promocionar l’agricultura (esmena 15), augmentar en 21.000 els diners destinats a foment de l’ocupació (esmena 7), crear una partida de 15.000€ per millorar el servei de Teleassistència als nostres majors (esmena 10) o crear també una partida de 10.000€ per a foment de l’ocupació juvenil amb els diners que ens estalviem de reduir els costos d’Algecampus (esmena 12).

MÉS ALGEMESÍ es conscient que la majoria absoluta de l’equip de govern fa pràcticament impossible que aquestes esmenes, i moltes altres més fins a 31, progressen. Però hem considerat imprescindibles el plasmar per escrit un altra proposta de pressuposts per demostrar a la ciutadania que un altra forma de governar i de gestionar els diners públics és possible, que existeixen altres alternatives a l’actual política populista i insolidària del nostre equip de govern que prima l’aparentar al benestar dels ciutadans i a la promoció de l’ocupació, l’agricultura i la cultura.

Comunicat Més Algemesí.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here