L’Alcúdia aplicarà màxima transparència a les contractacions d’obres o de personal

0
400

Plenari de l'Alcúdia

És una consequènica de l’acord progrmàtica entre Compromís per l’Alcúdia i el PSPV

El plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà ahir, per unanimitat, la creació de dos òrgans per al control de la contractació d’obres i de personal, dels que formaran part els distints grups polítics municipals. Aquesta important decisió és una conseqüència de l’acord programàtic entre Compromís per l’Alcúdia i el PSOE, subscrit el passat mes de juny, per garantir la governabilitat política a aquest municipi.

Per una part es crea amb caràcter permanent una Mesa de Contractació per als contractes administratius, d’obres, subministraments i serveis que siguen contractats per l’Ajuntament dintre de l’àmbit de la Llei de Contractes del Sector Públic amb les funcions previstes en la normativa en vigor. Tots els partits polítics formaran part d’aquest organisme, del que també formarà part el Secretari i l’Interventor de l’Ajuntament junt al regidor d’Obres.

Per altra part s’atribueix, amb caràcter permanent, a la Junta de Portaveus, constituïda pels respectius portaveus dels grups municipals, les funcions de ser consultada prèviament a l’aprovació municipal de qualsevol base de contractació de personal, les normes que regulen la creació de beques dirigides a personal que haja de prestar serveis a l’Ajuntament o les normes que regulen la constitució de borses de treball, així com els esborranys de plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que hauran de regir el contractes administratius d’obres, serveis i subministres.

Paco Sanz, portaveu de Compromís per l’Alcúdia, va destacar la importància de les mesures aprovades, per primera vegada al municipi, ja que suposen un gran avanç en l’àmbit de la transparència i la participació política. Aquestes atribucions en matèria de contractació d’obres o de personal han sigut exercides, fins la data, pel grup de govern o pel propi alcalde, amb l’excepció de les que la pròpia legislació atribueix al plenari quan es tracta de quantitats molt elevades. A partir d’ara tots els grups polítics participaran en aquestes importants decisions.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here