Més Algemesí denuncia que els salaris del polítics alliberats pujaran amb l’IPC mentre que la resta de treballadors municipals no

0
527
Josep Bermúdez, Més Algemesí

Tot i que la crisi s’ha agreujat en els últims mesos, i malgrat i les crides a l’austeritat del seu partit els polítics alliberats d’Algemesí proposen incrementar els seus salaris per a 2012 amb l’IPC. La resta de treballadors de l’Ajuntament per segon any consecutiu veuran el dia 1 de gener congelat, si no tenen dret a un nou trienni, el seu salari. Per contra els màxims responsables polítics de l’Ajuntament se l’augmentaran. Els polítics locals en “lloc de llum fan fum” ja que donen un mal exemple als treballadors a l’”autoimposar-se un privilegi que la resta de treballadors municipals no tenen. De generalitzar-se a nivell estatal la mesura donada a conèixer hui pel president de la Generalitat Catalana sobre la disminució del sou dels funcionaris autonòmics, en l’Ajuntament d’Algemesí podria passar que pels treballadors baixaren i pels polítics pujara. Almenys el President Mas és coherent i ha donat exemple començant per baixar ja enguany les retribucions dels alts càrrecs, tot el contrari que la nostra Corporació.

Cal recordar que en la sessió extraordinària de juny el Partit Popular d’Algemesí votà a favor que “les retribucions anuals brutes d’estos càrrecs es revisaran anualment segons l’IPC o l’índex que el substituïsca”. L’equip de govern, doncs, per una banda vota a favor de pujar l’impost de circulació a quasi tots els vehicles o incrementar en alguns casos més  d’un 70% la taxa pels “passos permanents dels garatges, i per  un altra utilitzen part d’aquests diners per a augmentar el jornal dels polítics locals. Estem parlant d’un increment del 3’1%, però al capdavall increment. En el cas de l’Alcalde l’increment és de 1872€ anuals (133€ al mes) i de 1486€ per al regidor alliberat (106€ al mes). Aquest increment ha quedat reflectit tant en l’Annex de personal –on consten les retribucions de tots els treballadors- com en l’Estudi Econòmic de Pressupostos elaborats per la interventora, documents que se’ns ha facilitat als partits.

Aquest augment planteja un problema ètic més que econòmic –donat que són quantitats xicotetes per al pressupostos-. És cert que al no  tractar-se de funcionaris públics, sinó d’alts càrrecs, la llei, incomprensiblement, no impedeix aquesta pujada. No obstant això, la situació en que ens trobem fa que èticament siga reprovable. Al parer de MÉS ALGEMESÍ si es produeix aquest increment en el salari dels polítics aquests perdran legitimitat política davant els treballadors, ja que  en el mateix acte aprovaran el congelar el salari dels treballadors i treballadors municipals–salaris molts d’ells inferiors als seus- i incrementar els propis. La legitimitat moral dels màxims responsables polítics baixarà en la mateixa proporció que pujaran les seus retribucions.

Per tot això MÉS ALGEMESÍ reclama que la Corporació anuncie abans del plenari que, com a mínim, es deixa sense efecte la clàusula de “revisió salarial” dels jornals dels polítics. A més a més, donat que també s’aprovà en el ple de juny l’increment de l’IPC de les indemnitzacions per assistència a plenaris i comissions, i de les ajudes als grups municipals, i donat que la situació d’aleshores a ara ha empitjorat, MÉS ALGEMESÍ proposa no incrementar l’any vinent aquesta quantitat, i fins i tot, si la situació ho requerís, aposta per estudiar la possibilitat de disminuir-la.

Comunicat Més Algemesí

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here