La Falla Plaça de la Malva organitza el XIV Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil “Alzira: història i ficció”

0
654

Un any més, amb la intenció de donar suport al treball exemplar del professorat en la tasca difícil de promoure la lectura i de fer millorar l’expressió escrita de l’alumnat, l’Associació Cultural Falla Plaça de la Malva hem considerat oportú convocar per catorzena vegada el concurs de narrativa infantil i juvenil adreçat als escolars d’Alzira.

Ens anima, com és lògic, una intenció que té objectius molt diversos, i tots ben importants. D’una banda, pretenem que els escolars de la nostra ciutat escriguen i lligen més, sobretot en la nostra llengua. Aportem, d’aquesta manera, el nostre reclam per a avançar en la promoció i l’ús del valencià, ja que incitem a redactar contes i històries plenes de fantasia i d’emocions.

Per una altra, el concurs d’enguany també té com a objectiu, a més de fomentar la creativitat literària a través de l’expressió escrita, l’aproximació a la història de la nostra ciutat. En conseqüència, tenint com a referent l’homenatge que, des de la nostra falla, volem fer al llibre Contes de l’illa de Bernat Montagud, la intenció és que als centres escolars –i també en l’àmbit familiar– es divulguen alguns dels fets històrics més importants d’Alzira i que els xiquets i les xiquetes que hi participen, aprofiten els coneixements rebuts per a recrear contes de ficció ambientats en diferents èpoques del nostre passat. Pensem que, amb l’excusa i la motivació del concurs, el professorat –a qui volem agrair per endavant la seua col·laboració– té l’oportunitat de treballar amb l’alumnat un tema que abraça àrees com ara la de llengua i literatura, la de coneixement del medi, la d’història, etc. I tot això d’una manera entretinguda, ja que es proposa l’ús de la ficció.

Per tant, una vegada més, volem afegir-nos a la planificació de les activitats de l’Agenda Educativa d’Alzira que, des de fa anys, es porta a cap impulsada per la regidoria d’Educació en col·laboració amb altres regidories i entitats socials i culturals de la nostra ciutat. En aquest sentit, hem de remarcar que els treballs guardonats seran publicats en el pròxim llibre infantil de la Falla Plaça de la Malva, que tindrà com a tema central el lema del concurs “Alzira: història i ficció”.

Esperem també, amb il·lusió, que la convocatòria aprofite per a descobrir inquietuds a futurs escriptors i escriptores, ja que, amb aquest concurs, oferim als escolars d’Alzira una plataforma de projecció pública com és l’Associació Cultural Falla Plaça de la Malva. Des d’ací, farem conèixer les seues produccions i participaran en una activitat que disposa de la col·laboració d’altres entitats, d’institucions i de personalitats de l’àmbit cultural alzireny, les quals han fet possible, un any més, que el XIV Concurs de Narrativa siga una realitat.

Bases

Poden participar-hi tots els escolars d’instituts, escoles públiques, concertades i privades d’Alzira que durant el curs 2011-2012 estiguen en els nivells educatius en què es classifiquen les categories dels premis d’aquest concurs.

Els treballs han de ser escrits en valencià i en la modalitat de narrativa (conte o narració breu). El tema serà lliure, però l’ambient i els personatges recrearan èpoques històriques conegudes de la nostra ciutat: l’època prehistòrica, els anys dels ibers o dels àrabs, la conquesta del rei Jaume I, la vida dels moriscos o dels monjos del monestir de la Murta, l’expansió de la taronja, les històries de l’última guerra o de la Pantanada, etc. Es valorarà la creativitat dels escrits per damunt de la fidelitat dels fets.

Els treballs s’han de presentar a la Casa de la Cultura d’Alzira (Centre d’Informació Juvenil), carrer de les Escoles Pies, 4, de dilluns a divendres d’11 a 14: horas i de 18 a 20:30 hores, fins al dia 25 de novembre de 2011, amb un lema que els identifique i acompanyat d’un sobre tancat amb la butlleta amb les dades següents: nom, cognoms, curs, centre, adreça, telèfon i lema del treball.

L’extensió dels treballs ha de ser d’un mínim d’1 full i d’un màxim de 5 fulls, manuscrits o mecanografiats, escrits a una cara, i amb una presentació bona. Els fulls de la narració s’han de grapar amb un de presentació al davant, en què hi haja el títol de l’obra i el lema o pseudònim amb què es presenta el treball. A més, els treballs s’han de presentar per duplicat (original i còpia).

Es convoquen les categories següents:

1a. Per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.

2a. Per a l’alumnat de 5é i de 6é de Primària.

3a. Per a l’alumnat de 3r i 4t de Primària.

Es concediran els premis següents per cadascuna de les categories:

1a categoria

primer premi: 100 euros, trofeu, un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Segon premi: 50 euros, trofeu, un lot de llibres i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

2a categoria

primer premi: 100 euros, trofeu i un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Segon premi: 50 euros, trofeu, un lot de llibres i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

3a categoria

Primer premi: 100 euros, trofeu i un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Segon premi: 50 euros, trofeu, un lot de llibres i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Premi especial: lot de llibres i un obsequi per gentilesa d’Alzira Interiores, a l’escola o l’institut amb el nombre proporcional de treballs presentats més gran. És a dir, es tindrà en compte el nombre d’alumnes inscrits oficialment al centre en relació amb el nombre de treballs que hi participen.

El jurat podrà atorgar els accèssits que estime convenient, i es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats així ho requerira.

El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es farà públic en un acte que tindrà lloc el dia 14 de desembre de 2011 a les 19:30 hores a la Casa de la Cultura.

Els treballs no premiats podran ser arreplegats a partir del dia 16 de gener de 2012 en el Departament d’Educació, carrer Rambla, s/n, 2n. Les obres no arreplegades en el termini d’un mes, es destruiran.

La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol discrepància o interpretació d’aquestes serà resolta pel jurat i la resolució que en faça serà inapel·lable.

Els treballs premiats passaran a ser propietat de la comissió organitzadora que els podrà editar en qualsevol publicació pròpia o gestionada amb una editorial.

Organitza l’Associació Cultural Falla Plaça de la Malva. Patrocinen l’Ajuntament d’Alzira Regidoria d’Educació i Edicions Bromera. Col·laboren la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Centre d’Estudis Euler, Alzira Interiores i Grup la Masia.

Falla Plaça Malva

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here