Xúquer Viu presenta les seues propostes davant les eleccions generals que passen per la recuperació de rius i aqüífers

0
324

El Xúquer al seu pas per Gavarda

El model de desenvolupament econòmic hui en crisi és un model depredador de recursos i del territori. Respecte a la política de l’aigua, ha suposat un creixement desorbitat de les demandes tant agrícoles  com urbanes, en un context polític i legal de permissivitat i promoció institucional de les grans obres hidràuliques. El resultat ha estat la sobreexplotació i degradació de les aigües superficials i subterrànies i els ecosistemes dependents d’elles.

Recuperació del bon estat dels rius, zones humides, aqüífers i aigües litorals, única garantia a llarg termini de poder disposar d’aigua de bona qualitat i en quantitat suficient per als usos humans.

Aquest desequilibri entre oferta i demanda d’aigua s’agreujarà en el futur com a conseqüència del canvi climàtic. Cal, per tant, prendre mesures immediates en la línia de la Nova Cultura de l’Aigua:

· Recuperació del bon estat dels rius, zones humides, aqüífers i aigües litorals, única garantia a llarg termini de poder disposar d’aigua de bona qualitat i en quantitat suficient per als usos humans.

· Decidida gestió de la demanda d’aigua, amb un control efectiu dels usos privatius de l’aigua i l’aplicació del principi de recuperació dels costos de satisfer aquests usos, incloent-hi els costos ambientals.

· Aplicació del principi de prevenció en la planificació hidrològica, tenint en compte les conseqüències del canvi climàtic i la reducció de precipitacions ja registrada durant els darrers 25 anys.

· Promoure i garantir la transparència i la participació ciutadana efectiva en la planificació i la gestió de l’aigua.

El panorama que s’obre en la pròxima legislatura no és menys obscur. Per això és important unir els esforços des de la societat civil i des de les institucions de representació ciutadana per avançar cap una nova cultura de l’aigua i un nou model socio-econòmic respectuós amb la natura i les persones.


És urgent per tant, posar en marxa, entre altres, les següents propostes:


· Aprovar un nou Pla de Conca del Xúquer elaborat d’acord els principis de protecció ambiental, prevenció del deteriorament, recuperació dels costos i participació ciutadana establerts per la Directiva Marc de l’Aigua.

· Establir i garantir el compliment dels règims de cabals ecològics per als nostres rius, zones humides i aigües de transició, així com de reserves ambientals en els aqüífers, que asseguren la seua recuperació i bona salut.

· Adequar i garantir el subministrament d’aigua de boca tenint en compte les necessitats reals de la població front a l’expansió urbanística desmesurada que se ha produït aquests últims anys.

· Advocar per una gestió pública de l’agua que incloga el cicle integral de l’agua, i acabar amb la privatització i mercantilització creixent de l’aigua.

El document complet el trobareu en http://xuquerviu.blogspot.com/

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here