Més Algemesí diu que el PP no promociona «suficientment» l’agricultura local

0
416

Josep Bermúdez, regidor de Més Algemesí

COMUNICAT:

A partir de la informació que hem anat recollint des de que estem en l’Ajuntament i que es troba ja publicada al nostre web, MES ALGEMESÍ denuncia l’escàs compromís del Partit Popular d’Algemesí amb els llauradors locals, tal i com es pot veure fent una anàlisi dels pressupostos locals. Analitzant-los podem descobrir com les partides d’Agricultura (veure pàg. 10 dels pressupostos, programa 410) i de Consell Agrari (veure pàg. 10 dels pressupostos, programa 419) ascendeixen a 39.100€ i a 66.688,79€ respectivament. Això implica que l’Ajuntament destina uns 105.000€ a la promoció directa de l’agricultura en Algemesí. Quants dedica a “Festes Populars”? 145.500€ (veure pàg. 9 dels pressupostos, programa 338), quantitat que en el darrer plenari fou incrementada amb un suplement de quasi 10.000€. En definitiva 105.000€ directament a agricultura front a 155.000€ per a festes. No es tracta de no invertir en festes sinó de prioritzar les inversions més importants, i en aquest cas allò lògic és que entre festes i agricultura es prioritze agricultura. Les festes són importants, però el treball i futur ho és més. A més a més, cal aprofundir en el model d’”autofinançament” de les festes, tal i com s’esdevé en gran part en la Festa de Mare de Déu i de bous.

Per a MÉS ALGEMESÍ, doncs, allò lògic en un poble en el qual la agricultura i la indústria agroalimentària continua essent la columna vertebral de la seua economia és prioritzar les partides relacionades amb l’agricultura. És per això que considerem que l’Ajuntament d’Algemesí ha perdut totalment el nord i que l’actual equip de govern no està capacitat per afrontar l’actual situació de crisi, ja que prima els interessos electorals a la promoció econòmica i al benestar dels seus ciutadans.

Es cert que existeix una altra partida, la de Carreteres i Caminis rurals (veure pàg. 11 dels pressupostos, programa 453) en la qual es destinen 284.000€ al conveni de millora del medi rural i 110.000€ per reposició de infraestructura agrària, però dels 284.000€, 184.000 els aporta directament l’Estat i dels altres 110.000, 100.000 els aporta la Diputació (veure pàg. 16 dels pressupostos, annex inversions). Això implica que l’Ajuntament sols aporta directament, pel que fa a camins rurals i a infraestructura agrària, 110.000 euros. Si sumem eixos 110.000 euros de fons propis més els 105.000 de les partides d’Agricultura i Consell Agrari, en total l’Ajuntament destina de recursos propis 215.000 euros a agricultura i infraestructura agrària, quantitat que  ens continua semblant insuficient. Però el pitjor de tot no és la escassa quantitat del pressupost que destina, sinó que utilitza quasi un terç dels ingressos que obté dels impostos dels nostres llauradors a altres qüestions. Segons figura a la previsió d’ingressos de l’Ajuntament en el Capítol 1 (Impostos directes) l’Ajuntament espera obtenir per l’Impost de Naturalesa Rústica 315.000€. És a dir, que l’Ajuntament d’Algemesí ingressarà 315.000 euros dels nostres llauradors i sols invertirà en la promoció i millora del camp local 215.000€. Al nostre parer en un context de crisi general com l’actual, i amb una agricultura a punt del col·lapse econòmic, que l’Ajuntament “detraga” 100.000 euros que paguen els llauradors per a altres fins com  sous de càrrecs, publicitat en premsa, emissió del programes de TV… resulta inacceptable i una burla al llaurador.

MÉS ALGEMESÍ vol fer públic davant l’opinió pública i del món agrari, l’escàs interés que tenen els actuals responsables de l’Ajuntament pel camp, que durant aquests quatre darrers anys no sols no l’han promocionat sinó que més bé s’han aprofitat econòmicament d’ell desviant recursos econòmics generats pels llaurador per a altres finalitats. Però per encobrir el seu nul compromís amb el camp han destinat 2.187€ (d’una partida de protocol, diferent a les esmentades) a un “Vi d’honor per a la setmana del camp” (anotat a la comptabilitat municipal amb data 23/05/2011), amb la única pretensió de dissimular l’escassa inversió real en agricultura. Una despesa com aquesta, a judici de MÉS ALGEMESÍ sols podia tenir una intenció clarament electoralista que únicament buscava, setmanes abans de les eleccions, recaptar vots d’un sector que tenen profundament marginat als pressupostos municipals. El món agrari necessita inversions reals, necessita incentius econòmics, no que se l’enganye amb amb quatre canapés.

L’agricultura d’Algemesí no necessita “vi d’honors” sinó incentius i estímuls.  Hem de mirar-nos en el sector vinícola valencià que està superant els problemes del mercat espanyol  augmentant les exportacions, creant marques i elaborant estratègies comercials noves. No oblidem que l’agricultura, amb  tots els problemes de rendibilitat, és l’activitat que funciona com a motor econòmic d’Algemesí, ja que és la que més ocupació crea de forma directa i indirecta: recol·lecció, comerç, transport, indústria… A nivell local continua sent al capdavall la principal activitat generadora de riquesa i llocs de treball, seguida a molta distància quant a ocupació per la Ford (550 llocs de treball d’Algemesí).

És per això que MÉS ALGEMESÍ ha presentat per al proper plenari una MOCIÓ per defensar en l’àmbit municipal, que els pressupostos de 2012 corregisquen aquesta nefasta política agrària i que, com a mínim, s’investica en la promoció d’agricultura pel que fa a fons propis –és a dir descomptant les subvencions d’altres administracions- tot  el que s’obtinga dels impostos directes del camp, o, en el seu defecte, un 90% si es volen descomptar els serveis comuns municipals (administració, policia…).

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here