Algemesí contará en 2012 con un Plan Integral de Juventud y Més Algemesí exige al Ayuntamiento que se implique más

0
604

Para conmemorar el día mundial de la Juventud, el 12 de agosto, el Ayuntamiento de Algemesí, a través de la Concejalía de Juventud anuncia la puesta en marcha del Foro de Juventud. El nuevo órgano, que estará presidido por el concejal de juventud del Ayuntamiento de Algemesí, Marcos Giner, tendrá como objetivo principal, elaborar el I Plan Integral de Juventud de Algemesí, para el periodo 2012-2015.

El Pla Jove d’Algemesí, que es la principal apuesta en materia de juventud del programa electoral del equipo de gobierno, marcará las líneas generales sobre políticas de juventud. Dichas políticas, se aplicarán de forma coordinada a través de las distintas concejalías y el plan abarcará acciones de distintos ámbitos, como el de la cultura, la educación, el ocio, la vivienda y sobre todo el empleo; todos ellos temas de gran importancia para la población juvenil.

Para la elaboración de este plan, se constituirá el Foro Joven, mediante el cual se pretende dar voz y participación a todas las asociaciones juveniles del municipio para que colaboren en la elaboración del Pla Jove, quienes junto con los técnicos municipales y el Centro de Información y Acción Juvenil (CIAJ), aportarán propuestas que adecuen el plan a todas las necesidades reales de los jóvenes de Algemesí.

El Foro Joven celebrará sus primeras reuniones al finalizar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut y la Setmana de Bous, previstas para septiembre. Con este plan, queremos potenciar la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico, cultural y humano de nuestra ciudad, para ofrecer a los jóvenes de Algemesí posibilidades y recursos para la mejora de su calidad de vida, y lo queremos hacer contando con ellos y sus organizaciones” ha resaltado Giner.

COMUNICAT DE MÉS ALGEMESÍ: 

MÉS ALGEMESÍ DEMANA AL GOVERN MUNICIPAL QUE APOSTE CLARAMENT PEL CONSELL DE LA JOVENTUT LOCAL.

Davant l’últim comunicat de l’Ajuntament d’Algemesí sobre la creació del Fòrum Jove, MÉS ALGEMESÍ vol recordar-li a l’equip de govern que la creació d’aquest Fòrum fou aprovada en l’última junta de govern celebrada abans de l’inici del plenari de juliol i com a conseqüència d’una negociació entre tots els grups polítics. A canvi de retirar la moció sobre el nomenament il·legal del Regidor de la Joventut com a President del Consell de Joventut, es va acordar crear aquest Fòrum per abordar la política juvenil i sobretot per impulsar la creació del Consell Local de la Joventut que és l´únic i legítim representant de l’associacionisme juvenil algemesinenc.

Per això MÉS ALGEMESÍ lamenta en primer lloc que en el comunicat no es mencione per a res la principal finalitat de la qual es parlà a l’hora de proposar el Fòrum Jove: impulsar el Consell Local de la Joventut. El Fòrum no es pot concebre, tal i com es despren del comunicat de l’Ajuntament, com un succedani del Consell Local de la Joventut. És obvi que l’equip de govern municipal té por de tenir en el seu municipi un Consell que escape al seu control, un Consell Local de la Joventut independent que no controle. De fet, resulta cridaner que, després d’anunciar la creació del Fòrum, la primera informació que es done en el comunicat siga que aquest estarà presidit pel regidor de Joventut, com si això fos el més important del Fòrum. En realitat, la primera noticia sobre joventut que a judici de Més Algemesí deuria d’haver donat l’Ajuntament és la revocació del nomenament del President del Consell de la Joventut que esperem que s’haja produït ja. Els actuals responsable de l’Ajuntament trobaran enfront a MÉS ALGEMESÍ si pretenen suplantar el Consell de la Joventut pel Fòrum Jove. Des del nostre partit pensem que ha d’existir un Consell de la Joventut Local, format únicament per joves, amb un/a president/a jove i que conte amb un suport financer estable per dur endavant una autèntica política juvenil participativa i reivindicativa. El Fòrum Jove sols ha de servir per impulsar tan Consell i en última instància com a punt d’encontre entre el Consell i les forces polítiques. Però això passa prèviament per treballar en la direcció de constituir el Consell Local de la Joventut que és precisament el que no es va fer en la legislatura anterior i el que l’Ajuntament es resisteix a fer en aquesta.

A més, volem també posar de manifest l’alt grau de prepotència i precipitació amb que s’han llençat la idea. Resulta poc elegant i insultant per a la resta de partits presents en aquella reunió que un acord que va ser pres per unanimitat, i sobre el qual es va informar al plenari, siga presentat ja a la premsa sense haver dialogat ni sense haver estat consensuat amb la resta de forces polítiques. Que una força tinga la majoria absoluta no implica que no puga, com a mínim, plantejar un diàleg i un debat amb la resta de forces polítiques sobre les grans línees directrius de la política municipal; i més si afecta a un punt consensuat entre tots. Dissortadament la mentalitat de l’actual equip de govern és un altra i no sols no dóna peu a la participació ciutadana, sinó que tampoc afavoreix la participació dels representants de la voluntat popular local. L’actual equip de govern es mostra totalment tancat al diàleg i la discussió prèvia dels assumptes municipals, no busca el consens i, tal i com vegem en aquest cas, es refugia en la majoria absoluta per imposar les seues idees, fins i tot apropiant-se unilateralment i descaradament d’un punt consensuat entre tots els grups.

Per tot això resulta més que lamentable que es presente un Fòrum del qual l’únic que sabem és qui és el seu president, però no qui el composarà, ni quines atribucions té, ni com es coordinarà amb el Consell Local de la Joventut. Donat que la creació del Fòrum fou aprovada per tots els grups polítics allò correcte i democràtic hagués estat crear un grup de treball al consistori per consensuar els objectius, finalitats i funcionament d’aquest Fòrum. Dissortadament el foment de la participació i la transparència no són el punt fort del nostre govern municipal

Malgrat tot, considerem important i positiu la creació d’eixe Pla Integral de la Joventut si aquest sorgeix del diàleg i el consens, i sempre que en la seua elaboració intervinga el Consell Local de la Joventut. Les organitzacions juvenils han de contar amb un àmbit de discussió propi d’elles, sense intervenció dels partits polítics, àmbit en el qual puguen consensuar unes reivindicacions que després puguen portar al Fòrum. Per això estem d’acord amb les paraules del Regidor de Joventut que l’elaboració d’aquest Pla s’ha de fer “comptant amb ells i les seues organitzacions”, però li recordem que la principal organització que representa a la Joventut és el Consell Local que l’Ajuntament ha d’impulsar per ser l’òrgan que legalment ha de representar la joventut d’Algemesí. Qualsevol política juvenil que no passe per aquest òrgan serà una política errònia i que comptarà amb l’oposició de MÉS ALGEMESÍ.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here