Més Algemesí denuncia el nomenament «a dit» del president del Consell de la Joventut

0
478

COMUNICAT:

Des de MÉS ALGEMESÍ volem denunciar la concepció intervencionista dels actuals responsables de la política municipal que per a res és pròpia d’una societat moderna i democràtica. L’Alcalde d’Algemesí s’ha atorgat i ha delegat una competència que no li és pròpia i ha anat en contra del que estableix la LLEI 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, al nomenar en la resolució d’Alcaldia 1214/2011, de 13 de juny, i publicada al BOPV de data 22 de juny de 2011 al regidor En Marcos Antonio Giner Lluch com a “President del Consell de Joventut”. Aquest nomenament constitueix una invasió de competències i una intromissió en la societat civil totalment injustificat i implica un desconeixement absolut del que és el Consell de la Joventut, les seues finalitats i el seu funcionament.

Cal recordar que sols pot existir un Consell Local de la Joventut, i que aquest és un Consell totalment independent de l’Ajuntament i del qual –a diferència d’altres Consells que sí depenen de la Corporació Municipal- l’Alcalde no és el seu president nat, raó per la qual no pot delegar la seua presidència. Tal i com estableix la llei abans esmentada en el seu article 34 sols potser president un membre d’una associació juvenil (14-30 anys).

Així doncs, el Consell Local de la Joventut d’Algemesí cal concebre’l, d’acord amb la legislació vigent, com al representant de la joventut davant les administracions públiques,1 i està cridat a convertir-se en motor de promoció i participació de la joventut de la ciutat. Esdevé l’interlocutor dels joves davant l’Ajuntament i com a tal té una personalitat jurídica–per llei- totalment independent:

Es constituïxen com a corporacions públiques sectorials de base privada, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins”2

El fet que l’Alcalde d’Algemesí nomene directament el President del Consell de la Joventut implica, per una banda saltar-se la llei, i per una altra, i això és al nostre parer el més preocupant, concebre el Consell com a subordinat a l’Ajuntament, concebre’l com una mena d’apèndix burocràtic de l’administració municipal. No hem de perdre de vista, que, tal i com indica la llei, el funcionament dels Consells Locals de la Joventut no s’ha de regir per la llei de procediment administratiu –per no ser un òrgan administratiu- sinó pel dret privat.3

Per totes aquestes raons hem presentat hui mateix una moció exigint a l’Ajuntament d’Algemesí que complisca i faça complir la Llei 18/2010 de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana revocant el nomenament del “President Consell de Joventut”. MÉS ALGEMESÍ també ha preguntat sobre quina és la situació actual del Consell Local de la Joventut i sobre si existeix el reconeixement oficial i l’acord de finançament estable i plurianual d’aquest del que parla la llei, comprotent-nos, de no existir, a treballar per fer-lo real per al proper any.

 Josep Bermúdez

Portaveu del grup municipal MÉS ALGEMESÍ

1 La LLEI 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana estableix en el seu article 33 que “Els consells locals de la joventut són els òrgans de representació de les organitzacions juvenils del seu àmbit territorial (municipal)”. I continua dient “Són els interlocutors vàlids davant l’administració i les institucions públiques i privades del seu àmbit territorial en matèria de joventut.

2 Article 33 de la LLEI 18/2010.

3 Els consells locals es regiran per les normes de dret privat, i en particular per les que regulen el funcionament de les associacions, amb les especialitats previstes en la present llei i en les disposicions que la despleguen.”. Article 33 de la LLEI 18/2010.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here