PSPV i Compromís per l’Alcúdia signen l’acord de legislatura basat en l’austeritat i transparència

0
331
Robert Martínez i Paco Sanz signen l'acord.

La setmana passada es va signar l’acord entre Compromís per l’Alcúdia i el PSPV de l’Alcúdia que hui s’ha donat a conèixer a l’Alcúdia. Aquest és el document que resum l’acord, segons un comunicat de Compromís:
   – L’acord entre les dues formacions es basa en els principis de participació, transparència, austeritat, solidaritat, responsabilitat,  progrés, ocupació i servei públic que els dos partits firmants es comprometen a aplicar a l’Alcúdia.
   – L’acord s’aplicarà en el primer any de legislatura i els dos partits  assumeixen el compromís de col·laborar activament al desenvolupament
   d’aquest acord i de la seua continuïtat.
   – Hi haurà una comissió de seguiment que es reunirà periòdicament. Passat  el primer any es revisarà i ampliarà l’acord a un nou període.
   – Les relacions entre els dos partits es basaran en l’existència d’un clima de confiança, participació i responsabilitat.
   – L’acord recull aspectes que venien realitzant-se anteriorment i que cal mantenir, com d’altres que s’implantaran de nou en aquesta legislatura.

Amb el desig de que l’Acord al qual hem arribat contribuisca a millorar la qualitat de vida, els serveis i mecanismes de participació social, cultural i política dels veïns i veïnes de l’Alcúdia, ho signem:

En representació del PSPV-PSOE: Robert Martínez, Ximo Puig i Paco Martínez.

En representació de Compromís per l’Alcúdia: Paco Sanz, Pasqual Ortega i
Herminia Bellot.
L’ACORD ES FA PENSANT EN EL BENESTAR DELS ALCUDIANS I LES ALCUDIANES I ES
BASA EN LA PARTICIPACIÓ, L’AUSTERITAT, LA TRANSPARÈNCIA, LA SOLIDARITAT,
L’OCUPACIÓ I LA RESPONSABILITAT

L’acord entre els dos partits contempla, en matèria de participació, potenciar el funcionament dels distints consells sectorials i crear-ne de nous (com el de la Dona), els pressuposts participatius, la regulació de la iniciativa ciutadana i la consulta municipal. La televisió local per
Internet retransmetrà tots els plens municipals. En acabar les Festes Majors d’enguany s’obrirà un període de consulta i reflexió al seu voltant.

Com que la situació econòmica general és complicada, cal aplicar mesures d’austeritat, com ara la reducció de les partides destinats a regidors
alliberats i personal de confiança, el retall en les hores extres, la reducció de les despeses destinades a informació i publicitat i als grans esdeveniments que se celebren a l’Alcúdia.

L’Ajuntament constituirà una Junta de Contractació (per a treballadors, empreses, proveïdors), en favor de la *transparència*, amb presència de tots els grups polítics. El curs polític començarà amb un informe sobre la situació econòmica de l’Ajuntament i anualment es publicaran els
pressupostos en la seua integritat.

En matèria urbanística es proposarà la rehabilitació del pont del Magre amb una passarel·la per a bicicletes i vianants, alhora que es paralitzaran
noves actuacions urbanístiques i es crearà el Patrimoni Municipal del Sòl per destinar-lo a vivendes de protecció pública. Es revitalitzarà el centre històric impulsant la  peatonalització de la zona i elaborant un Pla de Rehabilitació d’Edificis. Es proposarà igualment la construcció d’un parc per a bicicletes de muntanya en el centre del velòdrom.

La preservació del medi ambient i la biodiversitat es farà potenciant el Fòrum de l’Agenda 21, elaborant una nova ordenança contra la contaminació acústica, fent un Pla d’Eficiència per a la xarxa d’aigües potables, elaborant una ordenança sobre antenes de telefonia mòbil per situar-les fora de les zones residencials i establint mesures de suport a l’agricultura ecològica.

En educació la prioritat serà la defensa de l’ensenyament públic de qualitat. S’insistirà –i exigirà a la Generalitat– la urgent construcció d’un centre  escolar d’Infantil i Primària i la implantació de Cicles Formatius al nostre Institut. Els col·legis de Batallar i Heretats tindran ascensor, que posarà l’Ajuntament, si la Conselleria continua sense fer-se càrrec. Igualment s’impulsaran les noves tecnologies dotant als alumnes de
5é i 6é d’ordinadors facilitats per l’Ajuntament i subvencionant la seua compra als estudiants universitaris i de cicles formatius.

En l’àmbit esportiu es promourà la diversificació i la promoció de la pilota valenciana, alhora que el Consell d’*Esports* establirà els criteris
per a les subvencions i es promourà la diversificació esportiva.
Es fomentarà el voluntariat dirigit a la gent gran, es suprimiran barreres arquitectòniques i es mantindrà l’autobús a l’hospital de la Ribera de forma gratuïta.

En cultura es proposarà la construcció d’una nova Biblioteca, així com programes de foment i animació lectora. Alhora, es recolzarà als grups
culturals, folklòrics i musicals locals i es recuperaran els concerts de rock. Igualment s’actuarà en matèria de patrimoni sobre els edificis
catalogats que es troben en deficients condicions.
Es contempla, com assumpte central, la lluita contra la desocupació: es destinarà una quantitat anual mentre dure l’actual crisi i es recolzarà el comerç local.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here