El PSOE d’Alzira demana a Educació que retire l’esborrany de decret sobre el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana

2
358
Isabel Aguilar portaveu grup Socialista

La portaveu socialista Isabel Aguilar, manifesta que la Llei d’ús i ensenyament del valencià té com un dels seus objectius bàsics “protegir la recuperació del valencià i garantir el seu ús normal i oficial”, i declara que al finals dels cicles obligatoris “els alumnes han d’estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà”.

Aguilar «no compren» com que si  la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que el sistema educatiu espanyol s’orientarà, entre altres fins, a aconseguir la capacitació de l’alumnat per a la comunicació en la llengua oficial i cooficial, quan n’hi haja, i en una o més llengües estrangeres. Així mateix, atribueix a les administracions educatives la provisió dels recursos necessaris per a garantir l’establiment de programes de reforç de l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana prepara un decret pel que es regula el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana, on la seua aplicació comporta» l’eliminació del programes lingüístics que, des de fa anys, s’apliquen als centres educatius i, en particular, els programes d’ensenyament en valencià i d’immersió lingüística».

Aguilar explica que segons els informes de l’Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE), depenent de la pròpia Conselleria d’Educació, fets públics per última vegada l’any 2004, els programes plurilingües aplicats sobre la base dels programes d’ensenyament en valencià i d’immersió lingüística»són els que ofereixen millors resultats en la capacitat per a aprendre una llengua estrangera, de la mateixa manera que són els únics que garanteixen un domini efectiu del valencià, tal i com exigeixen les lleis en vigor».

Segons Aguilar, des de 2004 no coneixem, per tant, cap avaluació del funcionament dels programes lingüístics. Així i tot, la Conselleria impulsa uns programes plurilingües experimentals i, amb aquest decret, generalitzats a tot el sistema a partir de 2012, sense tindre en compte els resultats dels programes lingüístics actuals.

El grup socialista, ha presentat una moció per a que «es retire» l’esborrany de decret sobre el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana i negocie de forma «consensuada» amb la comunitat educativa un model d’ensenyament «plurilingüe que garantisca l’acompliment de les finalitats de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana».

Segons Aguilar, «cal garantir els recursos necessaris per la implantació d’aquest model consensuat d’ensenyament plurilingüe per tal que oferisca els resultats exigits per les lleis abans esmentades».  I a més que «implante» un sistema d’avaluació que determine el nivell de competència lingüística de l’alumnat en valencià, castellà i anglès i els dissenys dels plans de millora en base als resultats.

2 Comentarios

  1. Maria Isabel Aguilar ja comences amb la demagògia que et caracteritza. Com es pot ser tan cínica? Jo vaig estar a la manifestació del 9 de juny a la qual es defensava la nostra llengua i tu no estaves. Ni tu ni cap regidor de l’agrupació d’Alzira. Per sort sí que vaig veure alguns dels militants que ara han de empassar per la força amb la imposició i l’engany de ser tu el portaveu, encara que suposo jo que després d’haver menyspreat la seva opinió s’acabaran esborrant. Ja s’escolten comentaris que el teu és la política de la seu i del bar que està sota de la seu. Quina desgràcia per al PSPV d’Alzira.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here