El termini de la segona convocatòria de les Ajudes Extraordinàries a l’Estudi d’Alzira acaba el 20 de juliol

0
322

L’Ajuntament d’Alzira, des de la regidoria d’Educació, ha obert el termini de la segona convocatòria de les Ajudes Extraordinàries a l’Estudi 2010- 2011. El termini de presentació s’inicia demà 21 de juny i finalitza el 20 de juliol de 2011.
L’objecte d’estes convocatòries és la concessió d’ajudes de caràcter extraordinari, per al desenvolupament d’activitats formatives a realitzar durant aquest estiu de 2011, per a joves residents a Alzira, amb insuficiència de mitjans econòmics per a realitzar l’activitat proposada. També es tindrà en compte l’especial capacitat o rendiment del demandant en relació a la matèria que es tracte i l’interès del projecte formatiu presentat.
Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones menors de 30 anys, residents a Alzira, amb mèrits suficients per a rebre aquestes ajudes. No es podran rebre més de dues ajudes, en anys consecutius o alterns.

La regidora d’Educació, Anabel Juárez, ha manifestat: “Anime als joves amb inquietuds i que tinguen previst complementar la seua formació este estiu a presentar la sol·licitud per a poder rebre aquestes ajudes ja que suposen un complement i són un incentiu econòmic important en esta època de crisi econòmica en la qual qualsevol ajuda, per poca que siga, és necessària”.
Les persones interessades han de presentar la seua sol·licitud per mitjà d’una instància modele, en el registre d’entrada de l’ajuntament, juntament amb:

-Una fotocòpia del DNI.

-El currículum vitae amb la documentació que s’estime convenient com una justificació de les dades aportades.

-El projecte de l’activitat per a la qual es demana l’ajuda en la qual consta l’activitat formativa concreta, matrícula i programa oficial de l’activitat on s’indique el cost de l’activitat, les dades de realització, lloc, pressupost detallat i tota aquella informació complementària que es considere necessària.

-Document pel qual un professional de prestigi relacionat amb l’àrea que justifique l’interès de l’activitat en relació a la trajectòria formativa del sol·licitant i l’especial capacitat i rendiment en l’àrea formativa que es tracta.

-Justificació dels ingressos personals i familiars.

-Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. La no presentació d’aquests documents serà motiu d’exclusió d’aquestes ajudes.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here