Palop y Saá estarán liberados en el Ayuntamiento de Algemesí y se ahorrarán 122.000 euros en la legislatura

0
1214
 
 

García Mont y Enrique Ballester
El alcalde de Algemesí ha explicado esta mañana la organización y componentes de los órganos de gobierno de cara a la nueva legislatura. Así pues, las Juntas de Gobierno del nuevo Consistorio estarán formadas por los siete tenientes de alcalde asignados por García Mont más la presencia en las mismas del Alcalde de Algemesí. Otro de los órganos de gobierno será la Junta de Concejales Delegados en las que se gestionará la actividad a realizar en las distintas áreas que componen la gestión municipal. Este órgano gubernamental estará constituido por los 10 concejales del equipo de Gobierno y el Alcalde del municipio.
 

Además, el primer edil ha manifestado que mantendrá el mismo número de concejales liberados y cargos de confianza: dos concejales liberados, Gabriel Palop y Antonio Saa, la secretaria de Alcaldía y la asesora de comunicación, pero con un 19% menos de sueldo; ya que las retribuciones de los liberados y cargos de confianza están congeladas desde 2008 y a las cuales también se les ha aplicado la rebaja del 7% durante 2010-2011, lo que se convierte en una rebaja salarial del 19% respecto a 2007. Además, concejales y cargos de confianza seguirán sin percibir indemnizaciones de ningún tipo por su condición de liberados; como ya se hizo durante el mandato 2007-2011.

Pero el esfuerzo del equipo de Gobierno y de García Mont por reducir gastos va más allá y también se aplicarán rebajas económicas en la gestión municipal local. Así pues, una de las novedades será la reducción de ocho comisiones informativas existentes a seis que habrá en la actualidad; dos comisiones informativas menos que durante el mandato anterior por lo que las costas de dicha gestión serán inferiores, al igual que las prestaciones que percibirán los concejales de todos los grupos políticos asistentes a estas comisiones: a partir de ahora se aplicará una rebaja que irá de 70 euros/ comisión/persona marcado en 2007 a 60 euros /comisión/persona que se percibirán en 2011.

Otra de las rebajas macadas a partir de ahora serán las asistencias a las Juntas de Gobierno y sesiones plenarias que se reducen en 15 euros cada una de ellas. Así pues, la rebaja en indemnizaciones por asistencias a plenos y comisiones ahorrarán 33.010 euros al año a las arcas municipales y 122.040 euros durante la próxima legislatura.

Para el Alcalde de Algemesí, “con este tipo de medidas se pretende reducir todo lo posible los gastos de gestión municipal para hacer frente a la difícil situación económica actual”. Este paquete de medidas reductoras serán aprobadas en sesión plenaria extraordinaria del jueves 16 de junio.

Proposta de rebaixa de Més Algemesí

MÉS ALGEMESÍ vol mostrar la seua satisfacció per l’important acord que en matèria d’assignacions serà ratificat en el dia de hui en sessió plenària extraordinària. Es tracta de les indemnitzacions que cobraran els membres de la corporació per assistir-hi als Plenaris i comissions informatives. MÉS ALGEMESÍ vol agrair a tots els grups polítics del consistori (PP, PSOE i EU) que hagen acceptat la seua proposta de reducció de les indemnitzacions que venien aplicant-se durant la legislatura passada. A inicis de la legislatura passada (2007) la indemnització per assistència a Plenaris i Juntes de Govern eren de 90 euros, mentre que per a la resta eren de 70. Després de la reducció per llei de juny de 2010, aquestes quantitat s’havien reduït a 84 i 65 euros respectivament.

Tot i inicialment es barallà retornar aquestes quantitats a les inicialment abonades a l’inici de la legislatura (90 i 70) o fins i tota augmentar-les lleugerament perquè es mantenien invariables des de 2003, la proposta del nostre portaveu de MÉS ALGEMESÍ fou la de reduir-les, donat que la ciutadania està esperant gestos d’austeritat i compromís dels polítics amb els ciutadans. En un context on hi ha un nombre important de ciutadans que estan perdent els seus ingressos, el polítics d’Algemesí no podem més que solidaritzar-nos amb ells i la millor manera de fer-ho és reduir les despeses de funcionament dels òrgans de govern.

Tot i que som conscients que les indemnitzacions que anem a cobrar els polítics d’Algemesí estan per baix de les que es cobren en altres poblacions semblants, això no justificava que en aquest context de crisi s’augmentaren tal quantitats, plantejament que va ser acceptat per tots els grups polítics implicats. És per això que els diferents grups polítics acceptaren la nostra proposta que consistia en reduir la indemnització per assistència a Plenaris i Juntes de Govern a 75 euros (front al 90 d’inicis de legislatura anterior) i 60 la resta (front als 70 anteriors). Així doncs els polítics d’Algemesí anem a mostrar la nostra preocupació per la situació existent i a contribuir modestament a superar-la reduint en més d’un 15% la quantitat que anem a cobrar per indemnitzacions per assistència als òrgans de govern.

Igualment a proposta de MÉS ALGEMESÍ s’han reduït també el nombre de Comissions informatives de les 8 existents en l’anterior legislatura a 6. Ací implica una major càrrega de treball per als senyors i senyores regidores, però la situació se justifica perquè donat que cada comissió està composada per 11 membres, la reducció de cada comissió implicava una reducció d’uns 600 euros al mes cadascuna (1200 euros les dues), estalvi que se sumava a l’anterior acord de reducció de les quantitats a percebre.

En definitiva les dues propostes de MÉS ALGEMESÍ (reducció de la quantitat de els indemnitzacions i reducció de 8 a 6 el nombre de comissions) implicaran un estalvi aproximat de 32.000 euros per any i un total de 130.000 euros per legislatura, estalvi que MÉS ALGEMESÍ proposa invertir en polítiques socials i de cooperació, ja que altrament l’esforç no tindria sentit.

No obstant això, i malgrat l’important avanç que en aquesta matèria hem donat els polítics locals, MÉS ALGEMESÍ considera que cal avançar en matèria de reducció de despeses en altres partides afins, en concret en la relativa a la remuneració que els responsables polítics de l’Ajuntament d’Algemesí van a tenir per la seua dedicació exclusiva, als quals no els afecta aquesta reducció. Demanem públicament que mostren la mateixa sensibilitat i adeqüen els seus salaris i el del personal de confiança als paràmetres que determina la FVMP, donat que les propostes de mantenir els jornals en la mateixa quantitat que es tenia (60.000 euros per al Sr Alcalde i 47.000 euros per a cada regidor alliberat) són molt superiors. Entenem que si en general els polítics sense dedicació exclusiva hem estat sensibles a la situació existents, els màxims responsables encara ho na de ser més. És per això que proposarem que, com a mínim els polítics amb dedicació exclusiva es rebaixen el salari un 10 % i entre u 5% i un 3’5% el personal de confiança.

Tot i que aquestes quantitats encara estarien per damunt del que nosaltres desitjaríem i del que nosaltres portàvem en el nostre programa electoral, si l’equip de govern tingués aquest gest de sensibilitat envers els algemesinencs i algemesinenques que estan patint la crisi el grup municipal MÉS ALGEMESÍ es donaria més que satisfet.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here