El professorat de l’Institut deTulell reclama la retirada de les mesures restrictives que atenten contra una educació pública i de qualitat

1
432

El Claustre de professors l’IES nº 4 situat en el sector Tulell d’Alzira ha manifestat la seua indignació davant les següents mesures organitzatives adoptades per la Conselleria d’Educació per al proper curs 2011-2012):

L'Institut deTulell

1. La desaparició de Programes d’Atenció a la Diversitat (com ara Compensatòria, Programa de Diversificació Curricular PDC, Atenció a l’alumnat estranger, a més de reforços i desdobles destinats als alumnes amb diferents ritmes d’aprenentatge)»atempta contra el dret a la igualtat d’oportunitats que mereixen les famílies més desfavorides i els alumnes amb necessitats educatives especials».

2. L’increment fins a 35 alumnes per aula en els cursos d’ESO i més de 35 en Batxillerat significa «un evident retrocés en la possibilitat d’assolir una educació pública i de qualitat».

3. La impossibilitat de triar la llengua d’aprenentatge «malbarata la nostra riquesa lingüística i (no són temps de dilapidar) deteriora el patrimoni cultural».

Per tot açò, el professorat d’este centre educatiu ha reclamat «la retirada de les dites mesures i esperem que mai més no caldrà recordar a l’administració que l’Educació és un dret, reconegut en la Constitució Espanyola i en la Declaració Universal dels Drets Humans, que no pot estar sotmès a les exigències de l’economia, més aviat són els mercats els que s’han de subordinar a les necessitats de l’Educació».

l

1 Comentario

  1. Amb l’actual administració, que retalla recursos al ensenyament public i promou les institucions privades, només podem seguir reivindicant el nostre dret a un ensenyament public, de cualitat i lliure de manipulacions partidistes.
    Gracies i anim al claustre del IES TULELL

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here