Les 12 principals propostes de Compromís per l’Alcúdia

0
373

Paco Sanz

Aquestes són les 12 propostes que destaquem d’un total de 307 punts que inclou el nostre programa íntegre:

1- Creació del Patrimoni Municipal del Sòl, amb les parcel·les municipals resultants dels diferents plans urbanístics desenvolupats. Aquest patrimoni ha de destinar-se a la promoció i edificació d’habitatges de protecció pública.

2- Creació d’una ampla zona per a vianants en el centre del poble, incloent la possibilitat de construir un aparcament subterrani en les immediacions. Recuperació de la ciutat per al vianant i la bicicleta, pacificant el trànsit i reduint la velocitat dels vehicles i la contaminació acústica.

3- Solucionar els problemes de baixa eficiència de l’aigua potable, controlant adequadament la seua gestió i recuperant la titularitat pública.

4- Impulsar i dinamitzar la participació en tots els àmbits de la vida municipal, establint la consulta municipal sobre temes rellevants i elaborant uns pressuposts participatius.

5- Aplicar l’austeritat en les despeses municipals prioritzant les despeses socials i eliminant totes aquelles supèrflues. Reduir les actuals 5 places de l’equip de govern a 3. Retallar en un mínim d’un 50% les despeses destinades a les comunicacions i publicitat.

6- Instal·lació d’ascensors a les escoles Batallar i Heretats, promovent l’accessibilitat i eliminant les barreres arquitectòniques ara existents.

7- Ampliació i dinamització de la Biblioteca amb un programa de foment i animació lectora, organitzant activitats al seu voltant. Creació d’una Biblioteca Infantil i Juvenil.

8- Realització de la Mostra de Danses amb caràcter anual amb el tot el suport necessari per a la seua realització.

9- Recolzament als comerços i empreses de l’Alcúdia, oposant-se a la implantació de grans superfícies per que suposaria la pèrdua del nostre comerç local i tradicional.

10- Promoure i subvencionar la rehabilitació i adaptació dels habitatges dels majors amb rendes baixes, eliminant les barreres arquitectòniques i instal·lant ascensors si fora necessari.

11- Destinar anualment, mentre la situació de desocupació continue, una partida del pressupost municipal a la lluita contra l’atur i la crisi econòmica.

12- Millora, conservació i neteja del camins rurals i barrancs. Intensificar el control i vigilància del terme per evitar els robatoris de fruita i productes agrícoles.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here