El 40% de les actuacions de la Policia Local d’Alzira en 2010 es van centrar en la seguretat ciutadana

0
371

La Policia Local d’Alzira ha presentat la Memòria de 2010, que ha reflectit una clara aposta per un increment dels serveis relatius a seguretat, així com un augment d’atenció a la ciutadania, sense oblidar la fonamental labor educacional que s’imparteix als escolars a través del parc d’Educació Vial.
Les actuacions en situacions d’emergència en 2010 s’han centrat fonamentalment en les relacionades amb la seguretat, que ascendeixen a un 40% del total. En un segon pla queden les relatives als serveis sanitaris, amb 19% del total, així com accidents de trànsit, amb un 14% del total. Finalment, en un tercer plànol, estan les actuacions en incendis, amb 19% del total, així com les incidències, generalment relatives al tràfic, amb un 10% del total.

En diferenciar les actuacions realitzades en col·laboració amb altres cossos o serveis d’emergències, s’aprecia que ronden el 50% del total. Evidentment en actuacions com a incendis i serveis sanitaris, i quasi íntegrament, la Policia Local coopera amb aquests serveis. Cal destacar que quasi un 75% de les actuacions relatives a seguretat, de per si mateix les més nombroses, són comunicades únicament a la Policia Local d’Alzira, a través del nombre d’emergències 112.

Increment en l’ultim lustre

En la comparativa per anys, crida l’atenció el progressiu increment d’actuacions realitzades quant a seguretat en l’últim lustre, que han augmentat des de 2005 en un 164%. Açò no implica necessàriament un augment de la inseguretat ciutadana, sinó que mostra que es dedica un major nombre d’efectius a aquesta tasca. A tenor de les xifres presentades per la Policia Local, es mostra com un servei ciutadà fonamental, no solament en les emergències de competència pròpia com en els accidents i incidències de tràfic en l’àmbit urbà, sinó també en emergències amb risc per a la integritat de les persones com a incendis i serveis sanitaris, on la col·laboració de la Policia Local es mostra imprescindible.
 La Policia Local ha hagut d’adaptar-se, independentment de l’àmbit legal de competències, a la major demanda ciutadana de seguretat. I no solament en resposta a un major nombre de requeriments, sinó també amb un increment dels efectius dedicats a la prevenció, tant en el casc urbà com en l’àmbit rural, així com un augment de controls i dispositius en col·laboració amb altres cossos de seguretat.

D’altra banda, s’observa que la xifra dels accidents se segueix mantenint respecte als últims 5 anys, que marquen un clar descens respecte a les xifres anteriors a l’últim lustre. També s’aprecia un lleuger descens de requeriments d’emergència quant a accidents amb ferits. A més, es manté una elevada xifra d’atestats remesos als jutjats pel procediment Judici Ràpid quant a delictes contra la seguretat vial, fruit de mantenir un adequat control de les vies transitades.
Detallant l’espectacular increment d’actuacions quant a la seguretat, cal destacar que es manté un alt nombre de detencions i esclariment d’infraccions penals, així com un increment d’actuacions com a Policia Judicial (+22%). La col·laboració amb les instàncies judicials i fiscals cobra, any rere any, una major rellevància en la funció de la Policia Local com demostren les 1.983 actuacions.
Quant a dispositius propis i en col·laboració amb altres cossos de seguretat i emergències, s’ha apostat per incrementar la col·laboració en matèria de seguretat. En aquest sentit, destaquen els controls preventius en l’àmbit rural i en focus d’interès policial.

Finalment, quant a l’educació vial es refereix, se segueix mantenint i fomentant a través del Parc d’Educació Vial, ja és un tema de rellevància per a l’educació dels escolars i suposa una inversió de futur per a Alzira.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here