Un projecte convertirà en font d’energia renovable les aigües residuals de la depuradora d’Alzira

0
387
Estació depuradora d'aigües residuals Alzira-Carcaixent

La font d’energia serà biometà valoritzable com a combustible indica l’investigador Javier Claros

Es tracta d’una font d’energia renovable amb la qual obtindre electricitat, calor o biocarburants per a vehicles

La investigació que es troba en l’equador de la seua execució finalitzarà a l’octubre de 2020

El projecte d’investigació VIOe- (Sistema bioelectroquímico per a la valorització integral de les aigües residuals i els fangs de DAR) ha iniciat la construcció del pilot en la EDAR d’Alzira-Carcaixent, on s’avaluaran els procediments i tècniques desenvolupades prèviament a escala de laboratori.

La investigació, coordinada per DAM (Depuració d’Aigües del Mediterrani S.L) i on també participa el centre tecnològic AINIA, vol millorar l’eficiència i sostenibilitat en el tractament de les aigües residuals i llots.

Per a això, estudia la integració sinèrgica dels processos de digestió anaeròbia (DÓNA), electrometanogénesis (EMG) i de producció de biomassa aquàtica (microalgas i lemna), amb l’objectiu de produir energia, biometà a partir del biogàs generat en la DÓNA, i convertir els contaminants en font de nutrients.

El projecte convertirà un residu com les aigües residuals en una font d’energia: biometà valoritzable com a combustible

“El projecte busca valorar la matèria orgànica i nutrients mitjançant la integració de la digestió anaeròbia (DÓNA), amb un procés bioelectroquímico de tercera generació. Aquesta solució convertirà un residu com les aigües residuals en una font d’energia: biometà valoritzable com a combustible”, indica l’investigador de DAM i participant en l’estudi, Javier Clarós.

En aquests moments, la investigació es troba en l’equador de la seua execució -va començar al novembre de 2017 i finalitza a l’octubre de 2020- i està centrada en el disseny i construcció del pilotatge en la EDAR d’Alzira-Carcaixent de la EPSAR-CV (Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana).

A escala de laboratori, AINIA ha participat en la caracterització dels components electroquímics del sistema EMG de laboratori, la conformació dels elèctrodes i l’estudi de resistència al pas de corrent. Així mateix, s’està avançant en l’execució del disseny experimental.

En els pròxims anys el biometà jugarà un paper determinant com a font d’energia alternativa

Per tot això, l’investigador de DAM ressalta la importància de l’estudi ja que considera determinant el paper que jugarà el biometà en els pròxims anys a Espanya, com a font d’energia alternativa.

“Els resultats que aconseguim en la investigació són molt importants per a contribuir al desenvolupament d’estratègies eficaces i sostenibles en l’ús dels recursos, sota els principis d’economia circular”, afirma Javier Claros.

De biogàs a biometà

El biogàs produït mitjançant la digestió anaeròbia dels llots de EDAR és una font d’energia renovable amb la qual obtindre electricitat, calor o biocarburants per a vehicles. El principal problema que presenta és que té una concentració de metà entre un 50-65% i la seua utilització per a les aplicacions esmentades, requereix de concentracions superiors al 90%, per la qual cosa prèviament necessita purificar-se.

La *electrometanogénesis és una tecnologia innovadora en la seua aplicació en els processos de tractament d’aigües residuals
Les diferents tecnologies disponibles per a la purificació del biogàs presenten alts impactes mediambientals i elevats costos d’operació, per la qual cosa resulta necessari desenvolupar tecnologies que els minimitzen.

“La *electrometanogénesis és una tecnologia emergent i innovadora en la seua aplicació en els processos de tractament d’aigües residuals i com a sistema de purificació biològica de biogàs”, conclou el tècnic de *DAM.