La corporació rebutja el recurs de reposició de la UD Alzira contra l’adjudicació del bar a Cuenca

0
277
Les obres en el bar de Venècia es troben poru avançades

La corporació municipal d’Alzira ha rebutjat, hui, sense cap vot en contra, el recurs de reposició interposat per la UD Alzira contra l’acord que el passat mes d’abril adjudicà el contracte de l’explotació del bar del camp d’esports de Venècia a Juan Carlos Cuenca.

Nul.litat i paralització

El president de la UD Alzira, Juan Antonio Sanjuán, va sol.licitar «la nul.litat» de l’acord d’adjudicació i que «s’adjudique la UD Alzira l’explotació de bar. A més Sajuán va demanar «la paralització de les obres» iniciades en la vetusta instal.lació hostelera.

Cuenca es va comprometre a invertir 57.000 euros en treballs de millora, que a hores d’ara, es troben prou avançants.

El departament municipal de Contractació advertix que «tots els motius al.legats pel president del club es resumixen en l’adjudicatari és una persona física i que no té capacitat per a contractar amb esta administració».

Contenciós administratiu 

Juan Antonio Sanjuán en declaracions a Riberaexpress ha afegit que Juan Carlos Cuenca, «careix de vinculació a l’activitat del sector de l’hosteleria i que no té capacitat per a poder presentar-se al plec de condicions». Sanjuán ha indicat que «la directiva de la UD Alzira estudiarà la posibilitat d’interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València».

Els tècnics del departament de Contractació repliquen que, «qualsevol persona físic amb capacitat d’obrar i que justifica la seua solvència tècnica i econòmica pot contractar amb l’Administració».

A més ha comprovat que Cuenca «es troba al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social».