Els pous de la Garrofera i un dipòsit de 30.000 m3, Pla B per a l’abastiment d’aigua

0
118
Parcel.la on s'ubiquen els pous de la Garrofera

La conselleria de Medi Ambient ha previst un Pla B per abastir d’aigua potable a la Ribera, per si es produira alguna avaria o imprevist en l’abastiment de la Planta Potabilitzadora. «Si, per exemple, patira un abocament tòxic posariem en marxa els pous de la Garrofera», segons ha manifestat a Alzira, el director general de l’Aigua, Manolo Aldeguer.

Reserva d’aigua

El seu departament ha rehabilitat els pous destinats, en un principi, per abastir d’aigua potable als municpis de la comarca. A més està previst la construcció d’un gran dipòsit de 30.000 m3 d’aigua, que constituiria «una reserva d’aigua», davant la possibilitat que la potabilitzadora no funcionara.

Aldeguer ha anunciat que «es troba molt avançada», la 4ª fase del Pla d’Abastiment d’Aigua Potable, que afectarà a les poblacions de l’interior de la comarca, com les del Marquesat i Vall dels Alcalans, junt a alguna de l’Horta Sud, cas de Picassent. La inversió de la Generalitat, en esta última fase, abasta els 20 milions d’euros.

Pous de la Garrofera

La Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient va encetar, a mitjans de 2017, les actuacions necessàries per al condicionament i connexió dels pous de la Garrofera a la potabilitzadora d’Alzira.

Aquesta connexió servirà com a alternativa de subministrament d’aigua potable per a la Ribera si existeix alguna avaria en la potabilitzadora o s’han de fer treballs de manteniment.

Estos pous, que  es troben a menys d’1 km de la planta potabilitzadora, es construiren l’any 2009 per a proveir a la comarca amb aigua de qualitat, però després es va comprovar, que no era viable, ja que no comptaven amb el suficient cabal.

D’esta forma, la conselleria d’Agricultura i Medi Ambient va abandonar aquell projecte, per fer l’actual potabilitzadora en la mateixa partida de la Garrofera que pertany al terme d’Alzira. Però ara els pous seran aprofitats, com alternativa a l’actual planta per «assegurar» l’abastiment als municpis de la comarca per al consum humà.