La problemàtica de les aigües potables i residuals s’analitza a Alzira en unes jornades

0
274

Els propers 7 i 8 de maig, tindran lloc a Alzira les Jornades d’Aigües potables i residuals a la Ribera

En la seua primera edició, aquestes jornades, estaran dedicades tant a les Aigües Potables en el seu primer dia amb l’exposició de la problemàtica de l’aigua per a consum de la zona, amb especial referència a contaminació habitual aigua disponible subterrània (nitrats, pesticides…) i la disponibilitat aigua en alta de la ETAP de la Ribera. Així com l’exposició de solucions tècniques sobre aquest tema i tecnologies disponibles absorció nitrats i casos èxit aplicats en la zona.

Dedicant el segon dia a l’exposició de la problemàtica dels abocaments industrials, tant a Domini Públic Hidràulic com a col·lector municipal, amb especial referència als abocaments dels sectors més específics de la zona (sector emmagatzemes post-cull, alimentació, hostaleria i restauració, etc…) I exposició de solucions tècniques concretes per a cada abocament.

Assistiran a la primera jornada prevista per a este dimarts el Director General de l’Aigua: Manuel Aldeguer Sánchez.
Alcalde d’Alzira: Diego Gómez.

Martes, 7 de mayo de 2019:

08:30 – 08:45 Entrada y entrega de documentación

08:45 – 09:00 Apertura de las jornadas:
Director General de l’Aigua: Manuel Aldeguer Sánchez. Alcalde de Alzira: Diego Gomez. Director territorial Bankia

EXPOSICIÓN PROBLEMÁTICA y PLANTEAMIENTO SOLUCIONES AGUAS POTABLES y RIEGO EN LA RIBERA

Presentador del módulo: Control de Vertido Industrial (CVI). Vicent Baguena (Responsable Dpto. Aguas Potables)

09:00 – 09:30 “Programa de vigilancia del agua de consumo humano. La problemática existente de nitratos y plaguicidas y la evolución de estos parámetros tras la adopción de las medidas correctoras instauradas” SANIDAD PÚBLICA. Ponente: M.Amparo Buendía Fuentes (Farmacéutica de Salud Pública Unidad de Sanidad Ambiental)

09:30 – 10:00 “Tratamiento de agua para servicios de agua potable”Ponente: Andross Pérez Lleó – (Jefe Sistema ETAP y Red en Alta LA RIBERA-GLOBALOMNIUM) y Javier Sanchis (Director de servicios de tratamiento de aguas GLOBAL OMNIUM)

10:00 – 10:45 Café

10:45 – 11:15 “Tecnologías disponibles absorción plaguicidas y nitratos, casos éxito aplicados en la zona. I+D+i aguas potables”. HIDROTEC Ponente: Antonio Mortes (HIDROTEC)

11:15 – 11:45 “Calidad del agua en la Ribera Alta. Problemática existente y soluciones de éxito desde el punto de vista del Gestor”TECVASA. Ponentes: Javier Olmos Fdez-Corugedo. Cargo: Director General TECVASA y Andrea Pons Carrasco Cargo: Responsable del servicio de la zona de la Ribera (TECVASA)

11:45 – 12:00  Pausa

12:00 – 12:30 “Reutilización aguas EDAR municipal para uso de riego” GLOBAL OMNIUM. Ponente: Enrique Albors (Gerente UTE AVSA-SAV-DAM Pinedo III)

12:30 –  13:30 Debate sobre la capacidad de cumplimiento de la vigente normativa. Ruegos y preguntas.