Compromís per l’Alcúdia vol que l’Entrà de la patrona siga declarada BIC

0
249

Considera que un Consell Sectorial Municipal no és l’òrgan adequat per a l’organització i coordinació de l’Entrà

Compromís lamenta la falta de diàleg del PSPV que ni va contestar a les propostes realitzades per la coalició

La proposta que el PSPV va portar de manera unilateral, incomplint de nou l’acord de legislatura en el que s’indica que tots els temes hauran de ser consensuats, no va convèncer a Compromís que va tirar en cara als seus companys de govern la falta de diàleg i negociació en un tema en el que es podria haver arribat a un consens. El PSPV no va voler ni contestar a les propostes formulades per Compromís en dos ocasions distintes.

De nou ha sigut el suport del PP el que ha permés l’aprovació d’aquest assumpte a l’igual que va passar amb la privatització de la gestió tributària. Compromís per l’Alcúdia presentà una proposta alternativa a la del PSPV que va ser rebutjada amb l’ajuda del PP.

En aquesta proposta Compromís per l’Alcúdia considera que l’Entrà, és un acte d’especial rellevància per a l’Alcúdia on es recull les nostres tradicions i de la que formen part les principals mostres del nostre patrimoni cultural. Igualment, considera que és necessari establir un òrgan de coordinació i organització de l’Entrà que garantisca la conservació i manteniment d’aquestes tradicions. Un òrgan en el que necessàriament participen tots els agents involucrats, començant per l’Ajuntament i la Parròquia i passant pels distints components i grups que hi participen. L’objectiu ha de ser, tal i com va expressar el portaveu de Compromís en el plenari, que l’Entrà siga declarada Bé d’Interés Cultural.

Per a Compromís per l’Alcúdia la fórmula aprovada, un Consell Sectorial, no és l’adequada, ni la dota de la dignificació i rellevància necessàries, ja que els consells sectorials, són òrgans administratius complementaris, que tenen atribucions limitades i desenvolupen exclusivament funcions d’informe i, en el seu cas, proposta.

A més els Consells Sectorials són Òrgans Col·legiats de l’Administració Pública i, com a tals, no poden haver càrrecs, com la Vicepresidència, exercits per persones de l’àmbit no públic, com en aquest cas és el Rector de la Parròquia. Encara més quan aquest càrrec ostenta competències tan importants com representar el Consell, formar l’ordre del dia de les reunions, copresidir les reunions, vetlar per l’exacte compliment dels acords del Consell, o complir i fer complir les normes de funcionament orgànic del Consell. Aquestes funcions, en l’àmbit dels Consells Sectorials, han de ser exercides per un representant públic, com l’Alcalde o regidor corresponent.

Cal tindre en compte que a Espanya existeix la separació entre l’Església i l’Estat, tenint cada part autonomia per tractar els temes relacionats amb les seues esferes d’influència. Aquesta separació Església-Estat està consagrada en l’article 16.3 de la Constitució Espanyola, que diu “Cap confessió tindrà caràcter estatal”. No resulta, per tant, possible, que l’Església ostente el càrrec de la Vicepresidència d’aquest Consell Sectorial, i més amb les competències ressenyades. Una d’aquestes competències és la de “Tindre vot de qualitat en els qüestions estrictament religioses”, quan no poden ser matèria de tractament en un organisme públic les qüestions religioses.

Igualment no és possible que aquesta Vicepresidència ostentada per l’Església tinga dret de veto, en establir la potestat d’exercir el vist i plau en distints assumptes del Consell, com figura en el reglament, com en l’elecció de distints components o en els dictàmens que es puguen elaborar.

Per tant si el que es pretén és crear un organisme encarregat de l’organització i coordinació de l’Entrà de la Mare de Deu, on es vulga donar un paper rellevant a l’Església, Compromís va demanar que es buscarà una fórmula jurídica en l’àmbit privat, on sí puguen participar l’Ajuntament, l’Església i els distints components de l’Entrà. Figures com el Patronat, la Fundació, una Associació, o alguna altre organisme de l’àmbit no públic, serien la figura adequada, que a més li donaria la dignificació i rellevància necessàries.

Així és com funciona en casos similars a festes com la nostra, com per exemple l’Associació “Amics del Corpus de València”, o el “Patronat del Misteri d’Elx” on els membres són elegits a parts iguals per l’Ajuntament d’Elx, la Generalitat Valenciana i el Bisbat d’Oriola-Alacant.

NOTA: És radicalment fals, com es pot comprovar en la gravació del plenari, que Compromís qüestionara la secretària i molt menys es va dir que els secretaris “elaboren informes ad-hoc, que es pleguen als desitjos dels polítics” com de manera falsa s’inventa la nota del PSPV.